Na jednom ze školení k podnikové kolektivní smlouvě Českých drah, a. s., byl položen dotaz, zda je pravda, že ti, kteří chtějí ukončit penzijní připojištění, respektive doplňkové penzijní spoření, přijdou o část svých peněz, protože musí takzvaně „dodaňovat".


„Ano, může se to zakládat na pravdě," říká JUDr. Petr Večeř (vedoucí ESO OSŽ-Ú) v rozhovoru, který vyjde ve čtrnáctideníku Obzor v pondělí 23. února 2015. „Ukončení penzijního připojištění (nově doplňkového penzijního spoření) je možné několika způsoby: jednorázovou výplatou (platí se 15% daň z příspěvků zaměstnavatele), dále rentou, starobní penzí, invalidní penzí, výsluhovou penzí nebo pozůstalostní penzí; u účastnických fondů ještě výplatou předdůchodu."

 

ESO OSŽ-ústředí proto připravilo následující stručnou aktuální anotaci k této problematice:

Ukončení penzijního připojištění, nově doplňkového penzijního spoření
Ukončení doplňkového penzijního spoření je možné několika způsoby: jednorázovou výplatou (platí se 15% daň z příspěvků zaměstnavatele), dále rentou, starobní penzí, invalidní penzí, výsluhovou penzí nebo pozůstalostní penzí, u účastnických fondů ještě výplatou předdůchodu.
Při podpisu smlouvy (zahájení spoření) si každý mohl určit způsob, jakým řádně ukončí toto spoření na penzi, tzv. strategii spoření. Každá penzijní společnost nabízela několik různých strategií spoření, ze kterých si pojištěnci vybírali. V současné době se ukončení penzijního spoření stalo pro mnoho zaměstnanců aktuálním. Pokud se ukončí penzijní spoření výplatou jednorázové platby, pak se z příspěvků zaměstnavatele zaplatí vždy 15% daň z příjmu.
V případě, že bude snaha tuto daň neplatit, je třeba změnit strategii spoření na výplatu formou renty, ale je třeba přestoupit k účastnickému penzijnímu fondu. Každá penzijní společnost má určenou minimální délku renty. U Penzijního fondu České pojišťovny, a. s., je to nejméně 5 let, u ING Penzijní společnosti, a. s., je tato lhůta minimálně 4 roky. V tomto případě se doporučuje přestup až v posledním roce před odchodem do penze.
Záleží na každém jednotlivci, jak nezbytně finanční prostředky z penzijního připojištění potřebuje, zda si změní jednorázovou výplatu na rentu. Tato může být vyplácena měsíčně, čtvrtletně nebo pololetně, ale i v ročních splátkách.
Přestoupit od penzijní společnosti k jiné penzijní společnosti je možné, ale podmínka je minimálně 60 měsíců před ukončením smlouvy a navíc již nelze přejít k transformovanému fondu, ale do penzijní společnosti, která již nezaručuje výplatu 100 % naspořených prostředků.

Vzhledem k tomu, že uvedená problematika není jednoduchá, ani příliš frekventovaná a zaměstnanci (členové OSŽ) se s ní běžně nesetkávají, doporučujeme vždy před každým rozhodnutím - právním jednáním (úkony) toto konzultovat s odborníky a z více autonomních zdrojů informací (na sobě nezávislých).

 

 

 

 

Bc. Alena Jeníková, odborná referentka ESO OSŽ-ústředí
JUDr. Petr Večeř, vedoucí ESO OSŽ-ústředí

 

 

Přehled základních rozdílů mezi oběma typy fondů

 

Transformovaný fond

Účastnické fondy

likvidita - kdy lze vybrat

v 60 letech (starší programy i dříve)

ve věku odchodu do důchodu nebo 5 let před s možností předdůchodu

likvidita - forma výběru

jednorázově (daní se příspěvek zaměstnavatele),
doživotní renta

jednorázově (daní se příspěvek zaměstnavatele),

renta na určitou dobu (min. 3 roky), koupě anuity (renty) u pojišťovny, předdůchod

likvidita - polovinu lze vybrat po 15. letech spoření

Ano

Ne

likvidita 3 měsíce

ano, ale ztráta státních příspěvků a daňových úlev

ano, ale ztráta státních příspěvků a daňových úlev

investiční strategie

povinně konzervativní

konzervativní až dynamická

garance nezáporného zhodnocení v každém kalendářním roce

Ano

Ne

oddělení majetku účastníků a správců

už ano

Ano

poplatky

0,6 % + 15 % z výnosu

0,4 - 0,8 % + 10 % z výnosu

dotace státu

90 Kč - 230 Kč/měsíc dle výše úložky

90 Kč - 230 Kč/měsíc dle výše úložky

daňová úleva

při úložce nad 1.000 Kč/měsíc, až 12.000 Kč/rok snížení daňového základu

při úložce nad 1.000 Kč/měsíc, až 12.000 Kč/rok snížení daňového základu

předdůchod

Ne

ano, při splnění podmínek

 

 

 

Transformovaný fond

Účastnické fondy

likvidita - kdy lze vybrat

v 60 letech (starší programy i dříve)

ve věku odchodu do důchodu nebo 5 let před s možností předdůchodu

likvidita - forma výběru

jednorázově (daní se příspěvek zaměstnavatele),
doživotní renta

jednorázově (daní se příspěvek zaměstnavatele),

renta na určitou dobu (min. 3 roky), koupě anuity (renty) u pojišťovny, předdůchod

likvidita - polovinu lze vybrat po 15. letech spoření

Ano

Ne

likvidita 3 měsíce

ano, ale ztráta státních příspěvků a daňových úlev

ano, ale ztráta státních příspěvků a daňových úlev

investiční strategie

povinně konzervativní

konzervativní až dynamická

garance nezáporného zhodnocení v každém kalendářním roce

Ano

Ne

oddělení majetku účastníků a správců

už ano

Ano

poplatky

0,6 % + 15 % z výnosu

0,4 - 0,8 % + 10 % z výnosu

dotace státu

90 Kč - 230 Kč/měsíc dle výše úložky

90 Kč - 230 Kč/měsíc dle výše úložky

daňová úleva

při úložce nad 1.000 Kč/měsíc, až 12.000 Kč/rok snížení daňového základu

při úložce nad 1.000 Kč/měsíc, až 12.000 Kč/rok snížení daňového základu

předdůchod

Ne

ano, při splnění podmínek

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

 

Právě přítomno: 263 hostů a žádný gestor