OBZOR ke stažení

Koncem roku 2015 se předpokládá stavební dokončení budovy CDP Praha, v níž postupně naleznou nové zaměstnání desítky výpravčích, nově traťových dispečerů. V rámci první etapy zprovozňování tohoto centrálního dispečerského pracoviště bude v úseku z České Třebové do Kolína zapojeno celkem 11 dopraven (včetně Kolína).


„Železniční stanice Česká Třebová, Brandýs nad Orlicí a Pardubice hl. n. v této etapě zapojeny nebudou, stane se tak až po dokončení modernizace těchto stanic a v případě Brandýsa nad Orlicí rovněž návazných traťových úseků, takže ve finální fázi to bude celkem 14 dopraven, včetně odbočky Zádulka," sděluje ředitel CDP Praha Ing. Miroslav Jasenčák. Jak dále dodává, v rámci 1. etapy budou zapojeny i traťové úseky Kolín (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo), což je úsek, zahrnující celkem 12 dopraven, přičemž jako třináctá železniční stanice Praha-Bubny bude zapojena až po provedené modernizaci této stanice.
Dále se v první etapě počítá se zapojením úseku Beroun (mimo) – Rokycany (včetně), což je šest dálkově řízených dopraven a úsek Praha-Uhříněves (mimo) – Olbramovice (včetně) s celkem šesti dopravnami. Dohromady by tak v první etapě bylo zapojeno 35 dopraven. „Předpokládaný termín zapojení výše uvedených tratí do CDP je v současné době přelom roku 2015/2016. Ve směně potom bude sloužit osmnáct traťových dispečerů a sedm operátorů železniční dopravy, což představuje celkem 140 zaměstnanců, kteří se budou dle stanoveného rozvrhu pracovní doby podílet na řízení provozu na výše uvedených traťových úsecích," dodává Miroslav Jasenčák. Při započítání stávajících zaměstnanců operativního řízení provozu bude mít na počátku roku 2016 CDP Praha cca 250 zaměstnanců.
Nově zřízené CDP Praha bude ve svých začátcích nepochybně využívat zkušeností CDP Přerov, kde je dálkové řízení v provozu již devátý rok. Jak připomíná ředitel CDP Přerov Ing. Petr Novák, hlavním přínosem centralizace dálkového řízení je sofistikované řízení jízd vlaků, při němž má dispečer okamžitý přehled o pohybu vlaků a provozní situaci v celé řízené oblasti, která zahrnuje cca 10 až 15 železničních stanic. „Výsledkem je dokonalejší organizace jízd vlaků v řízené oblasti, zejména při průjezdech uzly, při výlukách a mimořádnostech v provozu. Odpadá těžkopádná telefonická komunikace mezi výpravčími sousedních stanic a přímá komunikace mezi jednotlivými dispečery a operátorkami se omezuje pouze na řešení odchylek a konfliktů," konstatuje Novák. Jak dále dodává, nezanedbatelný je rovněž ekonomický přínos centralizace spočívající v úspoře mzdových a provozních nákladů. CDP Přerov má rovněž zkušenosti s dojížděním zaměstnanců na pracoviště. „Většina zaměstnanců dojíždí, a to i ze vzdálenějších moravských lokalit, nicméně není to problém zásadní, o čemž svědčí fakt, že za dobu 9 let fungování centrálního řízení neregistrujeme ani jednoho zaměstnance, který by se kvůli změně místa výkonu práce přestěhoval," konstatuje Novák. Ani poptávka po možnosti ubytování podle jeho vyjádření prozatím nevznikla. „Rozvržením pracovní doby dispečerů a operátorek vychází zaměstnavatel zaměstnancům maximálně vstříc, aby nedocházelo k případným obtížím způsobeným dojížděním."
Koncepce dálkového řízení na síti provozované SŽDC existuje od roku 2007 a je popsána v Pokynu Generálního ředitele SŽDC č. 9/2013, nazvaném „Pracoviště pro dálková řízení."
Tento dokument popisuje cílový stav řízení železničních tratí. Postupně doznává částečných změn v návaznosti na vývoj nových technologií používaných v řízení provozu a poznatků a zkušeností z realizace dálkového řízení na CDP Přerov.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 300 hostů a žádný gestor