V souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb., byly na den 23. června 2015 vyhlášeny volby do Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (211).

Správní rada má celkem patnáct členů a tvoří ji pětice členů vzešlých z návrhu reprezentativních organizací zaměstnavatelů, další pětice členů je jmenována vládou a posledních pět členů vzejde ve volbách z návrhu reprezentativních odborových organizací. Jedním z nově zvolených členů Správní rady ZP MV je i předseda ZO OSŽ Všetaty Bc. Petr Toman, BA (Hons), který ve správní radě nahradil Miloše Bojka.
Zároveň proběhly i volby do Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, která je rovněž složena jak ze zástupců vzešlých z návrhu reprezentativních organizací zaměstnavatelů (3 zástupci), tak ze zástupců jmenovaných vládou (3), tak i ze tří členů zvolených na návrh reprezentativních odborových organizací. Mezi nimi je Petr Štěpánek, tajemník PV OSŽ při SŽDC, s. o. OSŽ tak má zastoupení jak v Dozorčí tak i ve Správní radě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.
Správní rada a dozorčí rada zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení pojišťovny. Správní rada je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se její činnosti jako celku. Má celkem 15 členů. Dozorčí rada pojišťovny je kontrolním orgánem pojišťovny a má 9 členů. Funkční období členů orgánů pojišťovny je čtyřleté.
Michael Mareš

Právě přítomno: 243 hostů a žádný gestor