OBZOR ke stažení

Na mimořádnou konferenci 6. prosince 2017 v Praze, které se zúčastnil generální ředitel SŽDC, s. o., Ing. Pavel Surý, a na níž byl do čela Podnikového výboru OSŽ SŽDC zvolen Petr Štěpánek, navázalo jednání obou republikových rad. Po velmi široké diskusi byl přijat závěr, adresovaný kolektivním vyjednavačům.
Pro kolektivní vyjednávání o uzavření PKS SŽDC na rok 2018 Republiková rada za řízení provozu OSŽ a Republiková rada infrastruktury OSŽ doporučují:

- prosazovat 10% nárůst mezd zaměstnanců,
- prosazovat takové navýšení stupnic tarifních mezd, které zajistí co nejrovnoměrnější nárůst mezd u všech tarifních stupňů oproti stavu v roce 2017,
- v případě, že do konce roku 2017 nedojde k podpisu PKS na rok 2018, doporučují Podnikovému výboru OSŽ SŽDC zahájit neprodleně sběr podpisů mezi zaměstnanci na podporu stávky pro případ neúspěchu v řízení před zprostředkovatelem ve smyslu příslušných ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání
Podrobnější informace z obou jednání přineseme v nejbližší době.

Miroslav Gloss
 

Právě přítomno: 455 hostů a žádný gestor