Vážené kolegyně a kolegové, dne 13. září 2019 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika sešli zástupci všech odborových centrál působících na železnici za účelem dohody na společném stanovisku k návrhu MD ČR ze dne 3. září 2019 na 16. změnu Tarifu „režijního jízdného“. Společné stanovisko všech odborových centrál k tomuto návrhu MD ČR bylo téhož dne zasláno na MD ČR, ČD, ČD Cargo a SŽDC a obsahovalo zejména podmíněný souhlas s návrhem MD ČR na zachování stávající výše prolongačních poplatků na příští tři roční prolongační období, a nesouhlas s návrhem MD ČR na doplnění nového ustanovení do Tarifu, které by umožňovalo v případě dohody objednatele (kraje) a ČD vyloučit platnost „režijek“ prakticky u všech regionálních vlaků ČD.

Společné stanovisko odborových centrál obsahovalo také výzvu ke společnému jednání MD ČR a odborových centrál působících na železnici za účelem nalezení konsenzuálního řešení problematiky. Od té doby vedeme řadu neformálních přípravných jednání se zástupci odborových centrál, MD ČR, ČD a SŽDC za účelem nalezení takového řešení problematiky režijních jízdních výhod, které by bylo možné na připravovaném společném jednání všech odborových centrál a MD ČR projednat s pozitivním výsledkem.

S ohledem na dosavadní vývoj těchto přípravných jednání lze předpokládat, že společné jednání všech odborových centrál a MD ČR se s největší pravděpodobností uskuteční v týdnu 14. - 18. října 2019. Vzhledem k různým možnostem řešení a dalšího vývoje ve věci režijního jízdného není prozatím z důvodu zabránění šíření neúplných nebo nepravdivých informací žádoucí dílčí výsledky přípravných jednání zveřejňovat, dokud nebudou řádně projednány na společném jednání všech odborových centrál a MD ČR.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ
 

Právě přítomno: 946 hostů a žádný gestor