Dne 7. 11. 2023 se sešli zástupci kolektivních vyjednavačů OSŽ ve společnostech ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., a SŽ, s.o., aby se vzájemně informovali o průběhu a výsledcích dosavadních kolektivních vyjednávání v železničních společnostech.

Kolektivní vyjednavači OSŽ se shodli na prosazování jednotného postupu v oblasti odměňování, benefitů a jejich minimálních parametrů. Ve všech železničních společnostech by se měl alespoň částečně kompenzovat nepříznivý dopad zvýšené inflace a s tím související propad reálných mezd všech zaměstnanců na železnici za poslední dva roky 2022 a 2023 a očekáváným vývojem v roce 2024.

V případě nedodržení těchto parametrů jsou kolektivní vyjednavači ve všech společnostech připraveni návrhy PKS odmítnout a nepodepsat.

 

–MU–

Právě přítomno: 215 hostů a žádný gestor