Od 15. listopadu vás, členy odborové organizace OSŽ, informujeme, že se OSŽ 27. listopadu připojí k protestním akcím ASO a KOVO na Malostranském náměstí v Praze.

Přípravy zázemí OSŽ začaly již v dopoledních hodinách, kdy byl pro účastníky stávky přichystán stánek nejen s drobným občerstvením, ale hlavně také s předměty s logem OSŽ, které si členové mohli vyzvednout, aby tak ukázali, za jakou odborovou organizaci přišli na náměstí protestovat proti krokům stávající vlády.

Na protestní akci se sešel nespočet zaměstnanců z různých odvětví jako je zdravotnictví, školství či strojírenství. Dali tak této vládě najevo, že ač jsou členové z různých odborových centrál, a ne ve všem se úplně shodují, tak schválení tzv. ozdravného balíčku a důchodová reforma je natolik semkla, že se na náměstí všichni sešli v jednu hodinu odpoledne a důrazně prostřednictvím pískání a troubení vyjádřili svůj nesouhlas s touto vládou. A samozřejmě rovněž slovními projevy svých předáků.

Celé vystoupení zahájil Josef Středula, předseda ČMKOS, který na Malostranské náměstí přišel se svými členy z Palachova náměstí, kdy zdůraznil, že pokud vláda nebude konečně naslouchat druhé straně a její sociální dialog bude stále probíhat ve smyslu, že nemíní ustoupit ani o jeden krok, protesty budou pokračovat.

V ranním příspěvku na radiožurnálu premiér Petr Fiala tvrdil, že vláda vede sociální dialog, zatím, co odborové organizace s ní nekomunikují, a že těmito protesty si odboráři pouze chtějí splnit své politické ambice. Proti tomuto výroku se ohradil snad každý vystupující včetně předsedy ASO Bohumíra Dufka: „Tato vláda vůbec neví, jakým způsobem funguje sociální dialog, svou absolutní neschopností vyvolala obrovskou inflaci, snižování naší životní úrovně a neštěstí v mnoha rodinách.“ Za doprovodu bouřlivého souhlasného pískotu a troubení pokračoval dále: „Za této vlády je 1,5 mil. obyvatel postiženo chudobou a sami představitelé státu si zvedají platy a nám – daně!Tato vláda je jedna velká přetvářka pochlebující Bruselu. Green Deal je likvidace české energetiky, českého průmyslu, teplárenství, automobilového průmyslu a zemědělství. Nebudeme se dívat na to, jak se kvůli drahé energii zavírají podniky a propouštějí zaměstnanci. Nechceme dotace, chceme důsledné řešení energetické krize, protože máme přebytek elektrické energie. Není pravda, že nechceme jednat. Já jsem žádal pana premiéra několikrát o vzájemné jednání, nikdy neměl čas a nikdy nesvolal mimořádné jednání tripartity. Občané nezadlužili tento stát, ten zadlužili nezodpovědní politici! Věřím, že se sjednotíme a pokud neproběhnou společná jednání, budou plné ulice demonstrujících, proběhnou blokády a stávky!“ uzavřel své vystoupení za velkého potlesku Bohumír Dufek.

Na pódiu promluvil i předseda OS KOVO Roman Ďurčo, jejichž členů se na náměstí sešlo několik stovek a hned ze začátku se i on ohradil proti výrokům Petra Fialy: „Petr Fiala řekl, že odboráři mají politické ambice. To je nehorázné, my jen chceme, aby se v České republice žilo dobře! Není možné, aby Česká republika, která vyváží energii ji měla dražší – a s ní všechny firmy a my občané – než okolní země, které ji od nás odebírají! Stejně tak je nepřijatelné stále oddalovat odchod do důchodu pro náročné profese, jako jsou například oceláři u nás na Ostravsku! Naše požadavky jsou jasné: Chceme spravedlivou důchodovou reformu, chceme opravit daňový balíček, který vláda nachystala a chceme ceny energií takové, jaké mají v okolních zemích! Pokud nám vláda nebude naslouchat, potom by měla podat demisi! Dokázali jsme se v rámci odborů spojit a rozhodně si myslím, že budeme vládě tvrdým oponentem!“

Závěrem přečetla místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů společné prohlášení účastníků demonstrace za lepší budoucnost České republiky a pozdravila tak i všechny stávkující, kteří se na Malostranské náměstí nemohli v dnešní den dostavit.

Jak bylo v proslovech často opakováno, pokud vláda nezačne vést sociální dialog a naslouchat sociálním partnerům a občanům ČR, budou dnešní protesty pouze začátek. A vzhledem k tomu, že vláda již předznamenala, že ke změnám nedojde a tyto protesty jsou zbytečné, uvidíme jaký další vývoj dnešní stávka bude mít.

Nakonec je důležitý ještě jeden pohled na dnešní průběh demonstrace, a to názor předsedy Odborového sdružení železničářů Mgr. Martina Malého: „Všemi vyjádřeními na dnešních protestech se jako červená nit vine jedna základní myšlenka. Způsob, jakým vládní představitelé vedou dialog se sociálními partnery, neplní svůj základní účel, tj. nacházet v tomto dialogu – když ne společná – tak alespoň oboustranně akceptovatelná řešení. A jestliže se v současné době podařilo vládě dosáhnout toho, že se k protestům odborů připojuje nebo je alespoň podporuje také řada významných firem, včetně např. i tak klíčového zaměstnavatele jako je Škoda auto nebo tisíce pedagogů a dalších pracovníků vzdělávacích institucí, je skutečně nabíledni, že v přístupu vlády k sociálnímu dialogu asi bude něco špatně. Pokud se například odbory a největší zaměstnavatelské svazy po důkladném uvážení všech potíží, se kterými se naše země musí v současné době potýkat, dokáží nakonec při nejlepší vůli dohodnout na devíti nejdůležitějších společných požadavcích na úpravy ve vládním tzv. ozdravném balíčku, který je velmi rozsáhlý a zasahuje do 65 zákonů – a vláda i z těchto pouhých devíti požadavků většinu odmítne – nelze to po mém soudu hodnotit jinak, než jako hrubé podceňování významu a přínosu sociálního dialogu pro fungování naší společnosti. A takhle to opravdu už dále nemůže pokračovat. Doufáme proto, že dnešní rozsáhlé protesty snad konečně přimějí vládní představitele k určité sebereflexi a nastartování skutečně funkčního dialogu se sociálními partnery. Jinak se totiž z dnešní hospodářské mizérie, kdy už třetím rokem čelíme postupnému zhoršování životní úrovně většiny občanů, asi jen těžko dostaneme.“

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

Právě přítomno: 203 hostů a žádný gestor