Ke svému pravidelnému zasedání se v úterý 3. 3. 2020 sešlo Představenstvo OSŽ, to tentokrát moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Po tradiční kontrole plnění úkolů přišly na řadu informace ze zásadních jednání. Ty načal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun vtipnou poznámkou s úsměvem: „Prošel jsem periodickou prohlídkou, takže ve funkci pokračuji.“

Obratem ale přešel na vážná témata – mluvil například o programu jednání Dozorčí rady Českých drah, která proběhne ve čtvrtek příští týden: „Kromě standardního programu projednáváme mimo jiné také podnikatelský plán na rok 2020, kde musíme dořešit výši osobních nákladů, aby bylo zajištěno plnění PKS,“ uvedl s tím, že ani Českým drahám se nemohla vyhnout opatření týkající se koronaviru: „ČD již činí určité opatření, co se týče zvýšené údržby vozidel. Častěji a pečlivěji se vozy čistí, objednávají se čistící a dezinfekční pro vlakové čety, které by měly fasovat dezinfekční prostředky jako první, a v další várce i pro další profese,“ konstatoval. V závěru pak telegraficky okomentoval poslední personální změny u významné dceřiné společnosti Českých drah – DOPV, kde došlo k podstatné personální výměně v představenstvu.

Také Radek Nekola, místopředseda OSŽ, mluvil o blížícím se jednání Dozorčí rady, o hospodaření společnosti. „I naší společnosti se dotýká problém koronaviru, i útlum ekonomiky. Ekonomika obecně slábne, což souvisí s útlumem spotřeby elektrické energie z hnědouhelných elektráren a ve strojírenství. Musíme se bavit o budoucích nových příležitostech pro naši společnost v souvislosti s udržitelností podnikatelského plánu,“ uvedl a dodal: „Druhý materiál, kterým se zabýváme, se týká střednědobého plánu 2020-2025, který je, jak jsem už říkal, zaměřen na expanzi mimo republiku a rozvoj našich poboček.“ Co se týče snižování stavů zaměstnanců, Radek Nekola poznamenal: „Naše společnost v rámci podnikatelského plánu nepočítá s žádným propouštěním (zaměstnanců), pouze bude reagovat na to, jak se bude vyvíjet potřeba dopravy v jednotlivých lokalitách,“ konstatoval a jako příklad uvedl útlum dopravy z úpravny uhlí Třebušice, kde se všech dvacet zaměstnanců podařilo zaměstnat v jiné lokalitě. „Rok 2020 bude znamenat zvýšenou práci s lidmi, kdybychom - nedej bože - neměli místo pro jednoho jediného provozního zaměstnance, tak budeme okamžitě kontaktovat České dráhy (i Správu železnic), protože já tvrdím, že je škoda přijít o jednoho jediného provozního zaměstnance.“

O problémech v oblasti C-FKSP v rámci pořádání akcí informoval Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ: „Na společném jednání odborových centrál (28. 2. 2020) nám zaměstnavatel předložil k projednání Pokyn GŘ ke změně organizační struktury s účinností od 1. 4. 2020 (sloučení SŽG, transformace TÚDC, zánik SŽE a centralizace ekonomiky). Celá organizační změna se dotkne pouze 15 pracovníků, tzn., že nebude uplatněn institut hromadného propouštění a Správa železnic (dále SŽ) těmto zaměstnancům nabídne jiné zaměstnání u SŽ,“ uvedl s tím, že v současné době to bude projednáváno na místně příslušné úrovni OJ a odborových organizací.
Petr Štěpánek hovořil (v rámci informací o novelizaci katalogu prací) i o představení návrhu pravidel a kritérií pro stanovování TS u profese výpravčí. „Na 11. 3. je svoláno společné jednání zástupců pracovních skupin odborových organizací a zaměstnavatele, kde se tímto návrhem budeme zabývat. A co se týče C-FKSP, tak i po předchozích jednáních nedošlo k dohodě. Čerpání finančních prostředků z C-FKSP je v oblasti sportovních, kulturních akcí a hromadně organizovaných zájezdů od 1. 3. 2020 zablokované. Aktuálně nemůžeme požadovat proplácení těchto akcí, protože není schválen plán akcí z C-FKSP na rok 2020.“ Také Miloš Paleček hovořil o nekompromisním postoji ADP a SOSaD k čerpání prostředků z C-FKSP.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o kolektivním vyjednávání u Dopravního podniku města Brna, i o společnosti NyWag, která nyní podniká v areálu bývalé ŽOS Nymburk: „Začalo kolektivní vyjednávání, benefity, které jsme navrhli, byly zaměstnavatelem rázně zamítnuty,“ uvedla. Dále pak poznamenala, že zaměstnanci, kteří byli propuštěni v Horním Slavkově (Legios Loco) se hlásí o pracovní místo v Nymburce. „Řeč byla o zájmu nově vznikající organizací o jejich žádosti o vstup pod OSŽ a pod NeRV,“ doplnila.

Několika slovy předseda OSŽ Mgr. Martin Malý informoval členy Představenstva OSŽ znovu stručně o průběhu a závěrech schůzky zástupců odborových organizací na železnici s premiérem Andrejem Babišem, ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD Václavem Nebeským (4. února 2020), i o tom, že písemně zpracované připomínky, jak je požadoval premiér, už byly ministru dopravy zaslány. „Dnes (3. 3. 2020) večer se v 18 hodin sejdeme opět s ministrem dopravy a pochopitelně, že opět zvedneme jízdní výhody.“

V další části Představenstvo OSŽ vyslechlo informaci předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové, schválilo šest žádostí na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a dvě právní pomoci zastoupením v řízení před soudem. Dále pak schválili předběžné výsledky hospodaření OSŽ za rok 2019 a Rozpočet OSŽ na rok 2020 a uložili předsedovi OSŽ materiály předložit na jednání Ústředí OSŽ. Rovněž projednali materiál Inventura majetku OSŽ k 31. 12. 2020. Odložili nebo schválili několik návrhů výprav na zahraniční pracovní cesty či mezinárodní mistrovství USIC.

V bodě organizační záležitosti pak mimo jiné vyslechli informace Výboru pro přípravu „Oslav 30 let OSŽ“ včetně předloženého seznamu tuzemských hostů a VIP na jednotlivé akce.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 234 hostů a žádný gestor