Na základě usnesení Ústředí OSŽ 22. ledna 2020, které mimo jiné vyzvalo k jednání s příslušnými organizacemi a orgány veřejné zprávy za účelem nalezení systémového řešení jízdních výhod železničářů v co nejkratší době předseda OSŽ Martin Malý a první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun společně učinili zejména tyto hlavní kroky:

  • V dohodě s ostatními odborovými centrálami na železnici zaslali 28. ledna 2020 dopis předsedovi vlády  Andreji Babišovi a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi s výzvou k jednání o aktuální situaci na železnici včetně problematiky jízdních výhod železničářů.
  • Dne 4. února 2020  na Úřadu vlády  společně se zástupci dalších odborových centrál na jednání s předsedou vlády A. Babišem, MD K. Havlíčkem a GŘ ČD Václavem Nebeským ústně prezentovali  pohled odborů na aktuální situaci a problémy na železnici včetně požadavku na systémové řešení jízdních výhod železničářů s nástinem možných řešení. Předseda vlády vyzval představitele odborů k další spolupráci a k  písemnému zpracování podnětů včetně návrhů možných řešení. Ministr dopravy navrhl zástupcům odborů pravidelné schůzky za účelem spolupráce na řešení aktuálních problémů na železnici a dále výslovně deklaroval ochotu jednat o nalezení systémového řešení jízdních výhod železničářů.
  • V reakci na výzvu premiéra A. Babiše z jednání 4.2.2020 ve spolupráci s kolegy z OC  a dalšími odborníky zpracovali materiál Vymezení některých aktuálních problémů české železnice z pohledu odborových organizací působících na železnici a návrhy k jejich řešení“ ze dne 21.02.2020, který byl 23. února 2020 odeslán premiérovi a ministrovi dopravy s výzvou k jednání o problematice jízdních výhod železničářů v co nejkratším termínu.
  • Dne 3. března 2020  společně s kolegy z ostatních odborových centrál jednali na MD ČR s ministrem dopravy K. Havlíčkem, náměstkem MD Ladislavem Němcem a ředitelem Odboru veřejné dopravy MD ČR Ondřejem Michalčíkem a GŘ ČD V. Nebeským. Stěžejním bodem jednání byla problematika jízdních výhod železničářů. Po obsáhlé diskusi o různých možnostech řešení této problematiky bylo dohodnuto, že MD ČR  připraví více možných variant řešení, které  budou projednány s ČD a představiteli odborů a následně by mělo ke společnému jednání s některými představiteli krajských  samospráv za účelem hledání konsenzu na systémovém řešení. Dále byly stručně diskutovány i některé další  aktuální problémy na železnici a bylo  dohodnuto, že MD ČR při zpracování Koncepce veřejné dopravy, kterou má dle zákona č. 194/2010 Sb. předložit ke schválení Vládě ČR do 30.09. 2020 bude spolupracovat také se zástupci odborových organizací na železnici.

 

Zpracoval: Martin Malý, předseda OSŽ

Právě přítomno: 285 hostů a žádný gestor