OBZOR ke stažení

Systémové dořešení problematiky režijních jízdních výhod je stále pro vedení OSŽ jednou z hlavních priorit. MDČR ve svém návrhu Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030 z června tohoto roku sice popsalo jednotlivé možnosti budoucího řešení jízdních výhod, nicméně z této koncepce nevyplývá žádné jednoznačné zadání řešení, spíše se jedná o základní popis různých možností předložený k odborné, právní  a politické diskusi. V návaznosti na jednání zástupců OSŽ, FSČR a FVČ dne 8. června s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem na MDČR se proto uskutečnilo několik dalších jednání mezi zástupci OSŽ, ČD a Správy železnic, dále potom jednání za účasti představitelů ČD, Správy železnic, MDČR a Jihomoravského kraje a následně další jednání mezi ČD, Správou železnic a OSŽ. Aktuální stav jednání je nyní takový, že bylo u renomované advokátní kanceláře zabývající se dlouhodobě železniční problematikou zadáno společně, tj. ve spolupráci ČD, Správy železnic a OSŽ, zpracování právní analýzy, která by měla upřesnit právní podmínky pro případnou realizaci jednotlivých navrhovaných variant řešení. Za OSŽ se při těchto jednáních stále držíme směru, na kterém jsme se již v lednu dohodli s ostatními odborovými centrálami na železnici, tj.  v krátkodobém horizontu stále preferujeme především dosažení dohody mezi ČD a Jihomoravským krajem za součinnosti MDČR a Správy železnic o takovém způsobu stanovení kompenzací za užívání režijek, aby si od příštího roku držitelé režijek nemuseli pořizovat doplatky 1500 Kč na vlaky JMK. Z dlouhodobého pohledu potom ale také s partnery diskutujeme možnosti případného zřízení zcela nově konstruovaných slev pro železničáře ve vazbě na zavádění jednotného státního tarifu. K dalšímu posunu v jednání by mělo dojít na přelomu srpna a září, kdy by již měla být k dispozici zpracovaná výše zmíněná právní analýza.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ

Právě přítomno: 234 hostů a žádný gestor