OBZOR ke stažení

Po vynucené přestávce, kdy se vedení ČD muselo věnovat řešení závažnějších problémů (závažné ekonomické a provozní dopady pandemie COVID 19, bezpečnostní opatření po sérii nehodových událostí, aktivity ve snaze o  udržení na linkách R14 a R27, kolektivní vyjednávání o PKS ČD 2021 apod.) se v posledních čtyřech týdnech znovu rozběhla intenzívní jednání mezi zástupci OSŽ x ČD, OSŽ x SŽ, ČD x SŽ a ČD x JMK ve věci jízdních výhod držitelů režijek ve vlacích ČD objednávaných JMK.

Podle informací z posledních  jednání ČD x JMK nakonec došlo na straně vedení odboru dopravy JMK k určitému názorovému posunu.  Údajně by se do budoucna nebránili tomu, aby ČD prodávaly ČPJMK (časový příplatek na vlaky ČD objednávané Jihomoravským krajem) držitelům režijek  i za nižší cenu s tím, že by ČD zbytek kompenzace pro JMK do výše  1 500  Kč doplácely JMK z prostředků získaných běžnou prolongací a z příspěvku SŽ na provoz systému režijek. Toto ale nelze učinit bez změny smlouvy mezi ČD a JMK, která je platná a striktně upravuje pravidla pro prodej ročního ČPJMK držitelům režijek za cenu ve výši 7,5 % z ceny roční IN100 pro 2.vozovou třídu, minimálně však za 1 500 Kč.  Případnou změnu této smlouvy však mohou schválit jedině nově zvolené orgány JMK, které vzešly z nedávných krajských voleb, ale tyto jsou bohužel  stále  ještě teprve ve stadiu ustanovování.

Vzhledem k časové tísni dané nutností vydat včas prolongační pokyn k režijkám na příští období a dočasné  neschopnosti JMK činit závažnější rozhodování z důvodu neustavení orgánů nového politického vedení kraje  je tedy bohužel nutné  ČP JMK 2021 prodávat za stejných podmínek jako ČPJMK 2020 (tj. za 1 500 Kč).

Zároveň však došlo k dohodě, že současně s vydáním prolongačního pokynu k jízdním výhodám dne 9.11.2020   vydají OSŽ s ČD a SŽ společné prohlášení, které bude každý po své linii komunikovat směrem k držitelům režijek. Smyslem tohoto společného prohlášení je, aby naši členové a držitelé režijek obecně měli k dispozici věrohodnou informaci o tom, že se problematika režijek skutečně řeší, byť zejména z časových důvodů je v tuto chvíli bohužel nutné postupovat v případě doplatku na vlaky JMK 2021 obdobně jako v roce 2020.

Společné prohlášení tří důležitých subjektů zúčastněných na vyjednávání je totiž důležitým posunem proti dosavadní situaci, kdy se dosud pouze  odborové organizace ve svých veřejných prohlášeních domáhají řešení jízdních výhod, zatímco rozhodující zaměstnavatelé se k problematice režijek vyjadřovali jen velmi zdrženlivě, případně vůbec. Pro změnu podmínek nastavení jízdních výhod držitelů režijek v JMK je totiž samozřejmě nezbytná dohoda minimálně mezi SŽ, ČD a JMK s případnou podporou MD ČR.

Mgr. Martin Malý
předseda OSŽ

Právě přítomno: 172 hostů a žádný gestor