OBZOR ke stažení

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci ve smyslu zákona č. 191/2020 Sb. (Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2) rozhodlo Představenstvo OSŽ na svém jednání 3. 11. 2020 o zrušení zasedání Ústředí OSŽ ve středu 18. 11. 2020. Bohužel v současné době není ani možné odhadnout, kdy budou povolené akce (jednání, zasedání) ve vnitřních prostorách pro 30 až 50 osob, aby mohlo být svoláno klasické jednání Ústředí OSŽ.

K zajištění řádného fungování OSŽ a zejména pak OSŽ–ústředí v rámci plnění Harmonogramu příprav VIII. sjezdu OSŽ, je nutné schválit některé materiály a usnesení.
Proto Představenstvo OSŽ na svém jednání rozhodlo o elektronickém hlasování per rollam.

Členové Ústředí OSŽ obdrželi e-mailem čtyři dokumenty, o kterých do středy 18. 11. 2020 hlasují per rollam:
Návrh termínů zasedání Představenstva OSŽ a Ústředí OSŽ v roce 2021
Návrh obsahového plánu jednání Ústředí OSŽ v roce 2021
Návrh personálního složení komisí pro přípravu VIII. sjezdu OSŽ
Změna místa konání a termínu VIII. sjezdu OSŽ

Michael Mareš s přispěním PhDr. Heleny Svobodové, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ
 

Právě přítomno: 297 hostů a žádný gestor