Za účasti předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého a zástupců zaměstnavatele pod vedením personálního ředitele Ing. Kouckého se konalo dne 19.11.2020 pravidelné jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci formou videokonference přes aplikaci MS Teams.

Předseda PV P. Štěpánek mimo jiné podrobně informoval o kolektivním vyjednávání PKS 2021, Katalogu zaměstnání SŽ, návrhu Pracovního řádu SŽ a o průběhu dalších jednání k Rámcovým zásadám FKSP a zásadám C-FKSP.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý ve svém vystoupení podrobně informoval zejména o jednáních týkajících se režijních výhod a situaci v JMK. Bližší informace na webu OSŽ.

Personální ředitel Ing. Koucký a Ing. Kohoutová informovali o implementaci Katalogu zaměstnání a dopracování metodického pokynu k zařazování výpravčích do TS. Pokud budou jednání probíhat dle plánu, dojde ke zveřejnění kompletního Katalogu zaměstnání 30.11.2020.

Podnikový výbor schválil změnu zastoupení v PV za Stavební správu východ. Své členství ukončil Mgr. Pavel Jašek a novým členem PV se stal Ing. Kazimír Horák.

Dále PV schválil plán zasedání PV OSŽ SŽ na rok 2021 a komisi pro OOPP ve složení M. Maincl, M. Paleček, D. Richter, F. Tomeš, J. Hlaváček, S. Hlouch, M. Kohoutová, J. Leština.

Dostatečný prostor byl vyčleněn také pro rozsáhlou diskusi ke všem tématům. Jednání formou videokonference určitě nenahradí osobní jednání, ale za současné situace je to jediná možnost, jak mezi sebou komunikovat.

Za vedení PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek
 

Právě přítomno: 476 hostů a žádný gestor