OBZOR ke stažení

Podobně jako lednové Představenstvo OSŽ i Ústředí OSŽ, které zasedalo ve středu 20. ledna 2021, proběhlo formou videokonference prostřednictvím MS Teams. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a k bodu Různé byly přizvány ředitelka hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích Emília Duračinská a členka Revizní komise OSŽ Linda Lišková.

Po tradiční kontrole plnění úkolů (aktuální stav soudních sporů s bývalým předsedou OSŽ Jaromírem Duškem, jednání týkající se jízdních výhod v JMK, oslavy 30 let OSŽ, mediální vystupování Bohumíra Dufka, předsedy ASO) přišly na řadu Informace ze zásadních jednání.

Ty zahájil tajemník Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD Antonín Leitgeb aktuálními informacemi o situaci na Českých drahách i v rámci PV OSŽ při ČD: „13. 1., 14. 1., i 19. ledna jsem uspořádali videokonference jako náhradu za aktivy k PKS. Probrali jsme novinky jak v PKS, tak i v Sociálním fondu, a nezapomněli jsme ani na penzijní připojištění, Podpůrný fond OSŽ a právní podporu,“ řekl na úvod s tím, že podrobně se členové PV zabývali i investicemi z C-SF: „Provedli jsme redukce od nejdůležitějšího po to méně důležité a dostali jsme se z 50 na cca 36 mil. Kč.“
Účastníci videokonferencí se živě zajímali i o mediální vystoupení předsedy představenstva ČD Ivana Bednárika k chystanému propouštění. „Předseda PV (Vl. Vokoun) se sešel s Ivanem Bednárikem a mluvili i na toto téma. V žádném případě se snížení platu (o 10 %) nebude týkat provozních zaměstnanců, bude se týkat pouze vyšších smluvních mezd. Ale trváme na tom, že jestliže dojde ke snížení administrativy, tak musí být současně zrušena i činnost, kterou ta osoba vykonává, aby to nedopadlo tak, že na ty ochotné a pracovité se nahrne ještě více práce. Uvidíme, zítra (21. 1. 2021) máme Dozorčí radu, kde by to mělo zaznít, byť oficiálně na programu to není.“
Dozorčí rada ČD by měla zítra projednávat i podnikatelský plán (Leitgeb: „Což je velice důležitý dokument pro firmu na kalendářní rok.“): „Z našeho pohledu počítá podnikatelský plán s mírným oživením. Jako členové dozorčí rady budeme trvat na tom, aby zásadní investice byly zachovány,“ prohlásil Leitgeb a na adresu linky R14 poznamenal, že ÚOHS sice vydal předběžné opatření, kterým ministerstvu dopravy zakázal uzavřít se společností Arriva smlouvu, „…ale Ministerstvo dopravy přesto s Arrivou uzavřelo dvouletou smlouvu. České dráhy zastávají názor, že smlouvy musí být uzavírány minimálně na dobu pěti let, aby mohly být dodrženy odpisové řady na nákup nových kolejových vozidel,“ poznamenal Antonín Leitgeb a závěrem dodal: „Máme informace, že koncem týdne generální ředitel ČD pojede do Brna jednat s jihomoravským hejtmanem, mimo jiné také o režijkách, a Láďa (Vladislav Vokoun) dnes odjel do Ústí nad Labem, kde má schůzku s náměstkem pro dopravu na téma nabídky linek a pozice Českých drah,“ dodal.

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo poté zrekapituloval události předcházející podpisu PKS (17. 12. 2020): „Ten důvod je všem asi jasný, vývoj nemoci COVID nám vytváří nejednoduché situace, proto jsme se tak rychle dohodli,“ uvedl s tím, že zaměstnanci dostanou 2 % do tarifních mezd (další benefity se odvíjejí od tarifu). „Dále jsme se dohodli na výplatě odměny za zvládnutí covidové situace ve smyslu, že každému zaměstnanci bude vyplaceno 3000 Kč jako jednorázová odměna. V rámci debaty ohledně PKS jsme ještě nedořešili některé dílčí body, např KOP; řešení budeme hledat příští týden. Jako OSŽ preferujeme plnohodnotné čerpání tohoto institutu. Určitě budeme debatovat i o případné kompenzaci, kdyby se to nepovedlo,“ dodal.
„A co se týče fungování společnosti ČD Cargo v době nárůstu počtu nakažených, zatím nemáme žádnou lokalitu, kde by došlo k takovému nárůstu nemocných, že bychom museli přistoupit k řešení případného návozu zaměstnanců z jiné lokality. Paradoxně ale díky covidu jezdíme nad očekávání dobře! Ztráta bude podstatně menší, než se předpokládalo z důvodu pandemie,“ konstatoval dále s tím, že díky tomu, že je utlumena osobní doprava, má nákladní doprava prostor. „Všichni by se měli zamyslet nad kapacitou infrastruktury,“ dodal.
Informoval také o tom, že se vedení společnosti zabývá myšlenkou „přednostního“ očkování některých zaměstnanců: „Závěr je: vyčkat, jak se vyvine situace, a to jak ohledně vakcíny, tak i očkování obyvatel, a potom posoudit, zda vybereme nějakou množinu zaměstnanců, kteří by šli na očkování dříve,“ prohlásil. Telegraficky zmínil i videokonferenci ETF, sekce opravárenství (téma: dopady digitalizace do opravárenství), která se zabývala i termíny konferencí v letošním roce, a také vyplacení mimořádné odměny za měsíc prosinec zaměstnancům společnosti ČD Cargo.

Také Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic, se věnoval posledním jednáním, která probíhala na přelomu roku. Zdůraznil, že 30. 12. 2020 byly všemi odborovými centrálami a zaměstnavatelem podepsány Rámcové zásady hospodaření FKSP na rok 2021, ale k Zásadám C-FKSP ani po jednání 15. 1. 2021 svůj podpis zatím nepřipojily tři odborové centrály (ADP, Federace železničářů a SOSaD), které požadují vyšší finanční prostředky na akce sportovního a kulturního charakteru a na hromadně organizované zájezdy, které ale neodpovídají poměrnému počtu zastupovaných členů jejich odborových centrál, a tím i nadále blokují čerpání finančních prostředků z C-FKSP (příspěvek na rekreace a železniční sporty). Další jednání mezi odborovými centrálami a zaměstnavatelem proběhne příští týden 26. 1. 2021: „Jsme ve stadiu nejistoty,“ poznamenal.
Podobně jako PV OSŽ u Českých drah i PV OSŽ při Správě železnic chystá aktivy/videokonference k PKS (25., 27. a 28. ledna). „Není problém, pokud bude zájem, udělat ještě další aktivy,“ prohlásil Petr Štěpánek. Zopakoval, že zaměstnavatel v lednu (s výplatou za prosinec) vyplatil všem zaměstnanců Správy železnic třetí mimořádnou odměnu generálního ředitele ve výši 2000 Kč. „Zaměstnavatel zjišťuje, prostřednictvím dotazníku, zájem o očkování zaměstnanců ve vybraných zaměstnáních zařazených do kritické infrastruktury. A moje poslední informace se bude týkat způsobu vyplňování daňových přiznání. Lze to přes STKR uskutečnit, ta možnost tu je, ale není to povinnost.“

Martin Malý poté ohledně čerpání dotace na rekreace ve vazbě na Katalog ČD travel na letošní sezonu dodal, že je samozřejmě možné čerpat dotace z FKSP dané organizační jednotky, stejně tak lze použít i loňský poukaz s dotací z loňského roku. Mluvil i o pořádání železničních sportů a kulturních akcí FISAIC a hrazení účasti zaměstnancům SŽ, ale pouze členům OSŽ, a to z rozpočtu OSŽ.

S informacemi z Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ poté vystoupila místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRVu OSŽ Bc. Renata Dousková: „Zdravím všechny kolegyně a kolegy. V tuto chvíli je podepsaný dodatek o úpravě tarifních mezd u Dopravního zdravotnictví v návaznosti na minimální mzdu a zvýšený příplatek na zaměstnance při odchodu do důchodu. U Dopravního zdravotnictví bude kolektivní vyjednávání znovu zahájeno v únoru (mimo jiné i o navýšení tarifních mezd). Zaměstnavatel ale uvažuje pouze o navýšení mzdových nákladů u zaměstnanců, což není totéž. U společnosti DZ, a. s., jsou očkováni proti covidu-19 zaměstnanci na lůžkových oddělení,“ uvedla s tím, že přípravy na kolektivní vyjednávání probíhají i u Dopravního podniku města Brna. „A moje poslední informace se týká společnosti Trilex ohledně navýšení mezd a příplatků u zaměstnanců této společnosti. Kolektivní vyjednání, stejně jako všechna ostatní v ´covidové době´, probíhají formou videokonference, což je komplikovanější.“

Informaci z jednání Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra podal Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), informaci ke společnosti ČD travel pak předseda OSŽ Mgr. Martin Malý: „Obrat klesl zhruba na polovinu, což je ve srovnání s ostatními CK dobrý výsledek. Dařilo se nabízet domácí destinace a díky tomu ten pokles obratu nebyl tak velký. Společnost nemá ani ´kešové´ problémy.“

Martin Malý dále informoval o jednání Dopravní tripartity (12. 1.), například o výstupech z bezpečnostní komise při MD ČR, i o vybavení tratí a vozidel evropským zabezpečovačem ETCS. „Co se týká infrastruktury, tak 70 miliard korun bude hrazeno přes SFDI, co se týká palubních jednotek ETCS na vozidla, tak vybavení 262 nákladních a 850 osobních vozidel ČD, 100 osobních vozů ostatních dopravců a 156 vozidel Správy železnic si vyžádá dotace ve výši celkem cca 10 mld. Kč, ale 7 mld. Kč budou muset vynaložit dopravci z vlastních prostředků. Připomínkovali jsme to a odpověď byla taková, že by se dotace (na vybavení vozidel) mohly čerpat i z dalších programů,“ konstatoval. Dopravní tripartita se zabývala i pomocí dopravcům v době covidové krize: „V zásadě existují tři způsoby pomoci, co se týká komerčních přeprav, tak tam bylo dohodnuto do dvou třetin poplatku za dopravní cestu, u ostatních přeprav do výše dvou třetin ztráty. U nákladní železniční dopravy by se šlo cestou příspěvku na úhradu poplatku za OZE,“ podotknul Martin Malý s tím, že tripartita se zabývala i očkováním zaměstnanců dotčených firem: „Rozdílná situace je u SŽ a ČD. My jsme tam hovořili o zaměstnancích dopravců, kteří jsou ve styku s cestujícími. Tito zaměstnanci nejsou součástí kritické infrastruktury, nicméně jsme se domluvili, že generální ředitelství ČD vyspecifikuje dané profese.“
Poslední informace Martina Malého se týkala režijních výhod v Jihomoravském kraji: „Cílem je, aby ten příplatek byl výrazně nižší, ale aby zároveň nedošlo k ekonomickému znevýhodnění Jihomoravského kraje. Do konce tohoto týdne by mělo mimo jiné i k této problematice proběhnout jednání mezi novým generálním ředitelem ČD Ivanem Bednárikem a novým vedením JMK. Uvidíme, co bude jejich prvním výstupem a na kolik se podaří či nepodaří věci posunout,“ uzavřel.

Ústředí OSŽ dále schválilo podobu evidenčního listu ZO OSŽ k 1. 2. 2021, vzalo na vědomí informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2020, zabývalo se i přípravou VIII. sjezdu OSŽ, vyslechlo informaci zástupce Revizní komise OSŽ a v bodě Různé se zabývalo i připomínkami k pobytu na KOP v Hotelu Skalka.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 251 hostů a žádný gestor