OBZOR ke stažení

Poprvé v tomto roce jednalo Představenstvo OSŽ ve čtvrtek 7. 1. 2021 formou videokonference prostřednictvím MS Teams. Na jednání, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, a které mělo standardní body, představenstvo mimo jiné vyzvalo ZO OSŽ, aby neotálely s přípravou výročních konferencí a voleb!

Po kontrole plnění úkolů (modernizace účtárny v sídle OSŽ je dokončená) následovaly tradičně Informace ze zásadních jednání, které netradičně zahájil tajemník Podnikového výboru OSŽ při ČD Antonín Leitgeb, který zaskočil za I. místopředsedu OSŽ a předsedu PV OSŽ při ČD Vladislava Vokouna, který se účastnil jiného souběžného jednání: „Máme za sebou svátky, všem hodně zdraví do nového roku, což budeme potřebovat,“ řekl Antonín Leitgeb v úvodu a telegraficky pak informoval o omezeních v dopravě podle zadání krajů a MD ČR. „Včera proběhlo jednání odborových centrál se zaměstnavatelem ohledně částečné nezaměstnanosti. Předložili jsme návrh, k němuž se připojily i ostatní odborové centrály, aby do konce ledna bylo 80 %, a v únoru a v březnu 70 %. Tento návrh podporují všechny odborové centrály vyjma SOSaDu. Uvidíme, co na to dneska řekne představenstvo (ČD), zatím nemáme informaci,“ podotkl. Dalšími zmíněnými tématy byly „chybějící roušky“ („Skladové hospodářství je má, paní ředitelka okamžitě sjedná nápravu.“) a linka R14: „Bylo vydáno předběžné opatření ÚOHS o neplatnosti smlouvy,“ dodal Leitgeb. Z včerejšího (6. 1. 2021) jednání odborových centrál a zaměstnavatele, které se uskutečnilo on-line, doplnila Věra Nečasová informaci (zástupců zaměstnavatele) o návrhu „Katalogu prací“ na ČD, který bude zaslán na začátku příštího týdne. O zůstatcích Sociálního fondu ČD bude rozhodnuto až po uzávěrce, tj. po 15.1.2021.

Informace místopředsedy OSŽ a předsedy Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo Radka Nekoly se týkaly především kolektivního vyjednávání, podpisu PKS (2021/2022) a jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo, všechna tato jednání probíhala v jeden den - 17. 12. 2020. Radek Nekola zopakoval vývoj těsně před podpisem PKS slovy: „Všichni (myšleno zástupci odborových centrál) jsme se shodli, že podpisem PKS dáme podniku určitou stabilitu a zaměstnancům jistotu v době nejistoty, a tyto dny nám dávají za pravdu,“ prohlásil s tím, že zaměstnavatel na základě stanoviska OSŽ přehodnotil svůj původní návrh a ztotožnil se s návrhem odborových centrál: „Nic pak nebránilo podpisu PKS, stalo se tak hned ten den odpoledne. Jsem přesvědčen, že rychlost podepsání PKS se někomu může zdát příliš značná, ale doba je nejistá, jistota byla naší prioritou!“
K jednání Dozorčí rady (DR) ČD Cargo poznamenal, že i k němu došlo týž den odpoledne a projednávaly se na něm tři zásadní body: formální úprava podnikatelského plánu na základě podepsané PKS: „A pak další dva, z mého pohledu důležité, body, které zajišťují rozvoj firmy, a to za prvé, že DR ČD Cargo odsouhlasila zápůjčku dalších deseti interoperabilních lokomotiv pro provoz na německých kolejích, a za druhé došlo k dokončení zajištění implementace ETCS do našich lokomotiv a schválení instalace posledních kusů mobilních zařízení ETCS do lokomotiv řady 130, které budou realizovány u slovenské společnosti. Naše společnost je tak plně připravena na přechod na ETCS, plná implementace ETCS v roce 2025 neohrozí chod společnosti.“
Dále pak Radek Nekola referoval o jednáních na téma KOP; byť v tuto chvíli se zdá, že problematika nerealizovaných KOP z roku 2020 se nepodaří jen tak vyřešit. „V oblasti kompenzace za KOP je situace nyní taková, že konečné řešení je z důvodu stále špatné situace zatím nedořešeno a bude se o něm dále jednat. Naší snahou je nabídnout plnohodnotnou náhradu všem, kteří z důvodu omezení nemohli léčebné pobyty absolvovat,“ dodal Nekola.

Také Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru při Správě železnic, se věnoval posledním jednáním, která probíhala (formou videokonference) na přelomu roku zejména na téma FKSP. Zdůraznil, že 30. 12. 2020 byly podepsány všemi odborovými centrálami a zaměstnavatelem Rámcové zásady hospodaření FKSP na rok 2021. K Zásadám C-FKSP svůj podpis zatím nepřipojily tři odborové centrály (ADP, Federace železničářů a SOSaD) a požadují vyšší finanční prostředky na akce sportovního a kulturního charakteru a na hromadně organizované zájezdy, které neodpovídají poměrnému počtu zastupovaných členů jejich odborových centrál, a tím blokují čerpání finančních prostředků z C-FKSP (příspěvek na rekreace a železniční sporty). Další jednání mezi odborovými centrálami a zaměstnavatelem proběhne v pátek 15. ledna 2021.

O stravenkovém paušálu u společnosti ČD travel, kdy na návrh odborů došlo k jednání s ředitelkou Blankou Jíšovou, která se zavedení stravenkového paušálu nebrání (ČD travel by tak byla první dceřinou společností Českých drah, kde by byl stravenkový paušál zaveden), o jednáních na Dopravním zdravotnictví, a. s., kde došlo k finalizaci Dodatku kolektivní smlouvy (účinnost Dodatku je od 1. 1. 2021), i o zahájení kolektivního vyjednávání u společnosti Trilex (odštěpný závod DB), kde jsou požadavky odborů směřovány k nárůstu tarifních mezd a navýšení benefitů, informovala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ.

Představenstvo OSŽ dále schválilo dva návrhy na přiznání dávky z Podpůrného fondu, zabývalo se i přípravou VIII. sjezdu OSŽ (Martin Malý připomněl garantům jednotlivých komisí pro přípravu sjezdu, aby co nejdříve svolali jednání těchto komisí; aktuálně probíhá připomínkování smlouvy s Kongresovým centrem). Představenstvo OSŽ v této souvislosti vyzvalo ZO OSŽ, aby neotálely s přípravou výročních konferencí a voleb a uspořádaly je co nejdřív, třeba i formou per rollam jako ZO OSŽ v České Třebové. Marta Urbancová (tajemnice PV OSŽ ČD Cargo) informovala o nové aplikaci Moje OSŽ (na webu OSŽ je trvalý odkaz, aplikace má už 750 stažení, letáček vyjde v Obzoru číslo 2/2021) a Martin Malý poděkoval všem, kteří se podíleli na vývoji a prezentaci této aplikace.

V rámci bodu Organizační záležitosti pak Představenstvo OSŽ rozhodlo o tom, že vzhledem k epidemiologické situaci se bude nejbližší jednání Ústředí OSŽ konat formou videokonference.

V závěru pak P-OSŽ vyslechlo Miroslava Škotu (místopředseda Revizní komise OSŽ) a v bodě Různé vzalo na vědomí několik písemných materiálů (bez ústního projednání) a pověřilo předsedu OSŽ, aby na jednání Dopravní tripartity usiloval o zařazení dalších profesí do tzv. kritické infrastruktury s cílem urychlit proočkování (proti nemoci COVID-19) u vyjmenovaných profesí na železnici, jako například průvodčích, dispečerů atd. „Děkuji všem za účast i konstruktivní přístup, tato forma se nám osvědčila a budeme ji i nadále používat,“ uzavřel Martin Malý jednání Představenstva OSŽ.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 348 hostů a žádný gestor