OBZOR ke stažení

Tak nějak by se dalo shrnout upozornění zaměstnavatele, že ne všechny informace, které zazní na jednání podnikového výboru lze používat ve veřejném prostoru. PV OSŽ SŽ jednal i na lednovém zasedání ve čtvrtek 21. ledna 2021 formou videokonference.

Hned v úvodu požádal předseda Petr Štěpánek o rozšíření programu o bod Podniková konference OSŽ SŽ, který byl schválen. V rámci tohoto bodu byla vedena debata o nastavení klíče k zastoupení členů, mimo jiné i s ohledem na epidemiologickou situaci, kterou s předstihem nedokážeme odhadnout. V části týkající se OSŽ (předseda Martin Malý se z jednání omluvil) P. Štěpánek zmínil zahájení jednání s novými představiteli JMK o uznávání režijních průkazů ve vlacích v závazku JMK. Velkým problémem budou již samotné volby do ZV v ZO, které se s největší pravděpodobností budou muset dělat jinou formou, než jsme byli celá léta zvyklí. I s tímto se musíme vypořádat. Zmíněna byla i příprava podzimního sjezdu OSŽ, účast našich zástupců v různých komisích a schválený klíč, podle kterého se budou volit účastníci sjezdu z různých PV.

Velkou část jednání zabrala diskuse nad čerpáním C-FKSP. P. Štěpánek shrnul všechny dosavadní jednání odborových centrál se zaměstnavatelem a popsal situaci ve které se momentálně nacházíme. Otázka zůstává stále stejná: „Jak dále v zablokovaném jednání“. Rámcové zásady jsou podepsány všemi OC a mohou se podle nich tvořit zásady na jednotlivých OJ. Ale co s C-FKSP? Na stole leží dle našeho názoru vcelku rozumný kompromisní návrh zaměstnavatele, který již šest OC včetně OSŽ podepsalo. S podpisem stále váhají tři OC (ADP, SOSaD a Federace železničářů). Do doby, než se podaří najít kompromis přijatelný pro všechny OC, nelze čerpat z C-FKSP SŽ příspěvky na dovolenou, příspěvek na partnera či dítě, které se zúčastní se zaměstnancem KOP, ale ani na sporty, které jsou organizovány pro všechny železničáře.

M. Paleček informoval o postupném zavádění nových uniforem a problémech, které jsou s tím spojeny. Sklad nemá dosud dostatečné zásoby. Zaměstnanci upozorňují na problémy, na které jsme upozornili již v ověřovacím provozu. Ne každý zaměstnanec má konfekční postavu. I nadále budeme průběžně shromažďovat připomínky a požadovat řešení po zaměstnavateli.

M. Maincl doplnil, že ze strany některých zaměstnanců se jedná o zcela nepodložená fakta a rozhodně není rozumný argument „Uniforma není hezká, nebudu ji nosit“. Dále vyvrátil fámy na různých fórech, že se nebudou fasovat bundokošile. Budou, ale až z letošního přídělu. Na druhou stranu upozornil, že nechápe, jak mohou dojít jednomu zaměstnanci dvě košile stejné velikosti a jedna z nich je o 10 cm kratší či širší než druhá. Ještě se zmínil o aplikaci Moje OSŽ, kterou si stáhlo již více než 1200 našich členů. „Pokud bude mít někdo nějaký nápad, jak aplikaci vylepšit či doplnit o něco nového, dejte mi vědět“, vyzval členy PV M. Maincl.

Za zaměstnavatele přinesl informace personální ředitel Ing. Koucký. Seznámil PV s vývojem mezd v uplynulém roce a připomenul, že i přes koronavirem ztíženou personální situaci byl nárůst přesčasové práce jen ve zlomku procenta. Oznámil i vývoj v personální oblasti s vyčíslením čerpání náborového příspěvku od jeho zavedení. Připomenul, že byl vybrán poskytovatel KOP a první zaměstnanci by mohli absolvovat pobyt koncem února nebo v březnu. Dále jsme byli seznámeni ze strategií MD očkovat na Covid-19 určitou část zaměstnanců, kteří patří do kritické infrastruktury státu a vytvořením seznamu možných adeptů. Personální ředitel v závěru připomněl, že žádost o zpracování daní lze letos provést buď standardně, nebo nově v aplikaci STKR. Ze strany PV byl upozorněn, že návod na vyplnění lze otevřít pouze v prostředí intranetu a přislíbil, že tuto otázku prošetří.

Závěrem svazový inspektor BOZP Jaroslav Leština upozornil, že pod odkazem BOZP je ke stažení letáček s informacemi k úrazové lince, kterou oddělení BOZP zřídilo.

Na konci celého jednání vyjádřil předseda PV P. Štěpánek přání brzkého ukončení současné složité situace a možnosti setkávat se již osobně, tak jak jsme byli zvyklí. Další jednání PV je naplánováno na 25. 2. 2021 a to s největší pravděpodobností opět formou videokonference.

Miroslav Maincl, Jožka Hlaváček

Právě přítomno: 222 hostů a žádný gestor