Za řízení tajemnice PV Věry Nečasové se dne 14. 4. 2021 uskutečnilo další zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., samozřejmě opět formou videokonference.

Předseda PV Vladislav Vokoun jako tradičně v úvodu podal nejdůležitější informace o dění na Českých drahách. Nastínil, že se chystá restrukturalizace, která bude kromě možných změn v počtu členů představenstva ČD a nového vymezení kompetencí náměstků generálního ředitele spočívat v novém způsobu řízení. Ve společnosti by mělo dojít k větší integraci a „zjednodušení“ stávajícího uspořádání. „Konkrétní uspořádání zatím nezmiňuji, bylo by to z mé strany na úrovni spekulací,“ řekl Vladislav Vokoun s tím, že o změně struktury se teprve začíná diskutovat.

Dále se zmínil o snaze zaměstnavatele zavést stravenkový paušál. Z našeho pohledu je potřeba důkladně prověřit všechny aspekty tohoto kroku a nečinit uspěchaná rozhodnutí. Výsledek dosavadních jednání je takový, že stravovací paušál bude prozatím zaveden pouze u pracovníků Generálního ředitelství ČD, pro ostatní zaměstnance bude i nadále platit kolektivní smlouva. Vladislav Vokoun dále uvedl, že zaměstnavatel požádal odbory o souhlas s tím, aby zůstatky na centrálním Sociálním fondu bylo možno využít na navýšení sumy na penzijní připojištění. „Pro letošní rok proti tomuto řešení nemáme námitky,“ řekl.

Vladislav Vokoun dále komentoval značnou neúspěšnost Českých drah v posledních výběrových řízeních a ztrátu další linky. Postup některých objednatelů nepovažuje za korektní. „Musíme hledat cesty, jak být úspěšnější,“ zdůraznil. Dále se mimo jiné zmínil o komplexních ozdravných pobytech (zatím zůstává status quo, všichni čekají, kdy se situace uvolní) a o prosazování možnosti dřívějšího odchodu do důchodu u zvlášť náročných a rizikových povolání (více v samostatném článku zde).

Fundované informace a odpovědi na dotazy k problematice opravárenství poskytl členům PV Ing. Zdeněk Štěpánek (na snímku), ředitel odboru 12 GŘ ČD. K opravám vozidel uvedl, že letos došlo k navýšení objemu financí na opravy, a to na 3,4 mld. Kč (proti loňským 2,4 mld.). „87 % celkové potřeby oprav máme krytých smlouvami,“ řekl dále Ing. Štěpánek s tím, že zbytek se nadále soutěží. Dále uvedl, že harmonogram pro zavádění ECM (certifikace systému údržby) je plněn, přípravné práce měly být ze strany ČD ukončeny tak, aby nejpozději k 30. 9. 2021 mohly podat žádost na Drážní úřad.

Ing. Štěpánek zmínil i to, že ztráty dopravních výkonů, které České dráhy v poslední době utrpěly, se promítají i do poklesu oprav a údržby. Ve středisku Liberec by to podle jeho slov mohlo přinést ztrátu pracovních míst. Příslušní vedoucí pracovníci se proto zabývají možnostmi, jak tyto kapacity využít, například nabídkou údržby vozů konkurenčním dopravcům.

O personálních záležitostech referovaly další hosté jednání - Ing. Monika Horáková, ředitelka odboru 10 GŘ ČD, a Ing. Lucie Bauerová, pracovnice téhož odboru. Mimo jiné zmínily to, že covidové testování zaměstnanců znamená pro firmu velkou zátěž, je však nutné. Uvedly, že bylo testováno přes 55 tisíc zaměstnanců ČD, z toho pozitivních bylo 169 (to je 0,3 %). Předběžně informovaly členy PV o chystaných organizačních změnách v ZAP a na GŘ od 1. 6. a 1. 7. s tím, že oficiální dokumenty k projednání budou podnikovému výboru zaslány písemně.

Další host jednání, Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD, a. s., informoval o aktuálním dění na ČD (mj. o nákupu 180 jednotek, které budou postupně nasazovány do provozu, o podpisu úvěru, kterým se na rok vyřeší likvidita Českých drah, či o stále nedořešené situaci v Jihomoravském kraji) a především o chystané restrukturalizaci podniku, který má dva hlavní cíle. „První se vám bude líbit, druhý ne,“ poznamenal Ivan Bednárik. Cílem restrukturalizace je podle jeho slov zvýšit funkčnost podniku, neboť nebude tolik řídících stupňů, druhým cílem bude snížit počet zaměstnanců. Návrh restrukturalizace by měl být předložen představenstvu Českých drah 12. 5. Členové PV připomněli, že již zažili velké množství restrukturalizací, ale ani jedna se nepodařila. „To hlavní, co potřebujeme, pokud chceme být konkurenceschopní, je odstranit nadbytečnou byrokracii,“ zdůraznil Vladislav Vokoun. „V tomto duchu je třeba zjednodušit život lidem a trochu jim důvěřovat, to je důležitější, než kolik bude ředitelství,“ dodal.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 235 hostů a žádný gestor