Standardně (naposledy před odchodem na mateřskou dovolenou zpracovávala zápis Markéta Čápová), podle schváleného programu a formou videokonference proběhlo ve čtvrtek 15. 4. 2021 jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. V průběhu jednání, které moderoval předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola, se k jednání připojili Ing. Zdeněk Škvařil (člen představenstva pověřený řízením úseku provozu), Ing. Mojmír Bakalář (ředitel personálního odboru), Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociální a mzdové) a Ing. Josef Kreische (z téhož oddělení).

Bod Informací se zásadních jednání načal Petr Kubička zprávou o jednání pracovní skupiny k organizační struktuře OSŽ (pracovní skupina vedená Petrem Štěpánkem doporučila organizační strukturu OSŽ po VIII. sjezdu neměnit),: „Teď je na řadě NeRV (Nedrážní republikový výbor OSŽ), který se k tomu vyjádří a až na základě toho se pak svolá další jednání komise. Ale shodli jsme se na tom, že není třeba měnit strukturu OSŽ,“ řekl Petr Kubička doslova.

Poté s informacemi ze zásadních jednání, která proběhla od posledního zasedání PV OSŽ ČD Cargo, vystoupil předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. Ten se v úvodu zaměřil na materiály pro jednání Dozorčí rady ČD Cargo (která proběhne 22. 4. 2021) a na níž bude mimo jiné projednána i účetní uzávěrka za rok 2020: „Byť dílčí informace ukazovaly na to, že podnikatelský plán se vzhledem ke covidu nepodaří naplnit, ten výsledek nakonec není až tak špatný, byť se jedná o záporný hospodářský výsledek s dopadem do Sociálního fondu, který je naštěstí robustní, takže budeme schopni pokrýt všechny potřeby roku 2021, byť se Sociální fond z hospodářského výsledku za rok 2020 nebude tvořit,“ řekl Radek Nekola na úvod s tím, že společnost standardně funguje (v tuto například chvíli probíhá výběrové řízení na dodávku 10 vícesystémových interoperabilních lokomotiv s opcí na dalších deset lokomotiv). „Věřím, že ta dodávka proběhne podle plánu (v letech 2022 až 2023). Zejména jde o lokomotivy pro naše zahraniční dceřiné společnosti, poslední zemí v hledáčku je Chorvatsko, čímž bychom rozšířili působnost v balkánském sektoru,“ dodal.

Jako člen Dozorčí rady (spolu s tajemnicí PV Bc. Martou Urbancovou) si vyžádal analýzu dopadu covidu na hospodaření společnosti: „Je zajímavé, že jenom na mzdových úsporách společnost ušetřila zhruba 11 milionů korun, protože z důvodu nižší osobní dopravy se jezdí v denních relacích, také úspory za lepší využití pracovní doby strojvedoucích se pozitivně promítají do hospodaření firmy,“ řekl Radek Nekola dále s tím, že pokud jde o první kvartál, zdá se, že se plán podaří naplnit. „Nebude to úplně přesně, i přes výpadky se ale ta predikce daří naplňovat. A co se týče vývoje mezd, čekáme na promítnutí zrušení superhrubé mzdy a nové PKS (k 1. 4.), uvidíme, jak se nám podařilo zúročit kolektivní vyjednávání. Věřím, že to bude pozitivní zjištění.“

Pak už přišel čas na hosty, nejprve vystoupil Zdeněk Škvařil s obecnými informacemi: „Chci poděkovat za pozvání a chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům za vstřícnost v době epidemie, kdy dochází ke zkracování směn, uzavírání směn či pracovišť, vyšší nemocnosti. Děkuji všem i všem odborovým centrálám za spolupráci,“ uvedl. Poté poděkoval za dotazy a náměty, které obdržel předem písemně a na něž pak v druhé části jednání odpovídal.
„První čtvrtletí se plánuje propadové, takže Cargo plán po prvních třech měsících navenek splní, byť uvnitř to vypadá na ztrátu, do níž se promítá pokles přepravených tun (cca -6 %) i tržeb (-7%), blížíme se k úrovni roku 2020. Hospodaření negativně ovlivňují jednotlivé vozové zásilky, jedná se o nejhorší výsledek za posledních pět až osm let,“ uvedl a dodal: „Lepšímu hospodářskému výsledku napomohla zaplacená pokuta za pozdě dodané lokomotivy a dividenda z Německa, tyto dvě položky nám vylepšily hospodářský výsledek do plusu.“

V další části vystoupil s aktuálními informacemi Ing. Mojmír Bakalář: 150 zaměstnanců je v izolaci s nemocí COVID-19, pod sto zaměstnanců je v karanténě. „V posledních dnech se minimalizuje počet pozitivních záchytů, takže se projevuje zlepšení, ale zdaleka nejsme ještě na konci,“ upozornil a připomněl některá fakta související s očkováním. „Očkování chrání především od těch nejhorších příznaků, po čtrnácti dnech od druhé dávky je člověk považován za proočkovaného a po zatím nestanovenou dobu nemusí na testy (nejspíš půjde o rok). To ale neznamená, že by takový člověk nemohl být přenašečem viru, i nadále je třeba dodržovat bezpečnostní kritéria: mýt si ruce, používat dezinfekci a nosit roušky,“ prohlásil s tím, že sice skončil nouzový stav zakazující cestu mimo okres bydliště, „…ale na druhou stranu bych požádal, abychom i nadále společně apelovali na zaměstnance, aby ty kontakty byly co nejmenší.“

Dále referovala Pavla Kreischová o Sociálním fondu (k dispozici je zůstatek SF z roku 2019 plus příděl roku 2020): „Takže je možnost čerpání, připomínám, že vyšel i katalog rekreací, zaměstnanci si mohou žádat o rekreaci v tuzemsku i v zahraničí.“ Pokud jde o neuskutečněné KOP za rok 2020, zaměstnavatel v průzkumu nabídl zaměstnancům tři možnosti: kompenzaci ve výši 8000 Kč (tuto možnost využilo 294 zaměstnanců), 21 zaměstnanců si požádalo o možnost vybrat si rekreaci letos ve vybraných lázeňských zařízeních, a 108 zaměstnanců požaduje, aby jim zaměstnavatel zabezpečil KOP v roce 2021.

Poté přišly na řadu dotazy členů PV, které obdržel Zdeněk Škvařil předem: Například, jakým způsobem bude ČDC řešit stále častější nevykrytí objednávek vozů pro přepravce. Konkrétně v PP České Budějovice bylo nevykryto v 10. týdnu 16 vozů Eas, v 11. týdnu 11, ve 12. týdnu 17, a v poslední době je problém i s vozy řady Laps. Nebo: Nedostatek provozního personálu je stále řešená a nedořešená otázka, která se odráží v přesčasové práci, kterou by měli řešit ředitelé provozních jednotek ve své kompetenci.
Odpovědím věnoval Zdeněk Škvařil zhruba hodinu, odpovědi shrnul do čtyř okruhů, tím nejdiskutovanějším byla problematika personálního výpočtu provozních zaměstnanců prostřednictvím interních systémů společnosti. „Vnímáme tyto nástroje jako podporu pro základní sledování činností na jednotlivých pracovištích s tím, že případné odchylky prověřujeme s vedením pracoviště,“ zdůraznil Radek Nekola. Členové podnikového výboru v těchto dnech považují za největší problém nedostatek provozních zaměstnanců v jednotlivých provozních jednotkách: „Lidé pracují na doraz,“ zaznělo unisono od všech členů. Za všechny to pak řekla Linda Lišková: ,,Já to vidím tak, že mi vlaky stojí na trati, protože se GŘ rozhodlo snížit stavy, a to je špatná cesta. A divím se, že s tím nikdo nic nedělá! Vůz je náš výrobní prostředek a my nedokážeme uspokojit naše zákazníky.“

Závěr jednání patřil Organizačním záležitostem, především přípravě květnového zasedání PV („Pokud to situace jen trošku umožní, chtěli bychom to udělat naživo, bude to na bázi dobrovolnosti, jinak samozřejmě zajistíme připojení,“ uvedl Radek Nekola), školením, která formou on-line i nadále probíhají, a rozvozu a distribuci tištěné PKS (příští týden bude distribuována v Čechách).

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 282 hostů a žádný gestor