OBZOR ke stažení

Po delší době opět tváří v tvář! Po pěti měsících se konečně, při splnění všech vládních nařízení, ve středu 26. 5. 2021 sešli členové Ústředí OSŽ v sídle OSŽ v Domě Bohemika v pražských Vysočanech. Jednání zahájil a za nepřítomného předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého i řídil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. „Pokud jde o režijní jízdenky, řešíme to pořád. Není to tak, že bychom se na to vykašlali, ale bohužel ze strany státních orgánů se to nikam neposunulo, byť je to trošičku dál než dřív,“ prohlásil Vladislav Vokoun v rámci kontroly plnění úkolů.

„Prostě snažíme se pořád dosáhnout toho, aby se režijní jízdenky staly součástí celostátního tarifu, ale zatím to nikam nevede, takže úkol stále trvá…“.

Informace ze zásadních jednání odstartoval Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, informací, že „…za první kvartál se společnosti (ČD Cargo) daří plnit plán, který jsme si dali v rámci vyhodnocení tržeb. Byť musím říci, že tržby v tuto chvíli nenaplňujeme, ale není to kvůli nezájmu zákazníků, ale společnost je na pokraji svých sil. Potýkáme se s nedostatkem zaměstnanců z důvodu vyšší nemocnosti, která je dána ani ne tak covidem, jako spíše alarmující věkovou strukturou. Budeme se tím muset zabývat dlouhodoběji,“ řekl a dodal: „Zaměstnanci jsou a budou potřeba – je před námi období zvyšování objemu přepravy zboží, a to s sebou přináší vyšší potřebu zaměstnanců. Zítra (27. 5. 2021) se tím bude zabývat i Dozorčí rada společnosti.“ Ta má mimo jiné na programu i bod věnovaný ECM (systém udržení kvality drážních vozidel). „Určitě jste zaregistrovali výzvu Drážního úřadu, aby dopravci s podáním podkladů pro ECM neotáleli, známe to z podávání daňového prohlášení na poslední chvíli, protože všichni dopravci by měli projít certifikací. Jsem rád, že mezi těmi, kteří již prochází certifikací je i ČD Cargo. Věřím že celý proces zdárně ukončíme a od 16. 6. 2022 budeme schopni jezdit vozidly po celém území EU.“
Telegraficky se poté Radek Nekola zmínil o nové PKS, platné od 1. 4. 2021 („Nárůst mzdy doznal onu dynamiku, kterou jsme dojednali v rámci PKS, tedy 3,5 % za celou společnost.“), o nové pobočce v Chorvatsku, i o lokální spolupráci v rámci přípravy nového terminálu Ostrava-Mošnov („V tuto chvíli probíhají jednání o tom, zda je společnost ČD Cargo schopna přijmout podmínky, za kterých bychom mohli obsluhovat tento terminál.“), tento terminál má potenciál přesunout přepravy zboží ze silnice na železnici.
„Smutnou informací“ byla zmínka o dubnovém smrtelném pracovním úrazu v Hněvicích. „Je to něco, co mě vždycky zasáhne. Pokud se zaměstnanec nevrátí ze směny domů, je to tragédie. Byl to posunovač ve věku 61 let; dřív by byl už v důchodu, ale protože tady někdo upravil hranici pro odchod do důchodu, lidé, kteří by už za normálních okolností byli v důchodu doma, se stále pohybují v kolejišti.“ (Důchodová reforma, která je nyní na stole, by mohla usnadnit dřívější odchod do důchodu u zvlášť náročných a rizikových povolání.). Radek Nekola se zmínil i o snaze vedení podniku optimalizovat počet dozorčích, dispečerů a komandujících na provozních pracovištích: „Všichni víme, že nákladní doprava v měsících lednu a únoru teprve nabírá dech a jakékoliv statistiky z tohoto období nejsou adekvátní. Proto jsme k tomuto materiálu (Informace o změnách počtu dozorčích, dispečerů a komandujících na PP) dali (na jednání PV 13. 5. 2021) záporné stanovisko a otevřeme to na dalších jednáních,“ uzavřel.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic (dále SŽ), informoval o posledních jednání u SŽ včetně pondělního (24. 5. 2021) jednání odborových centrál (videokonference) se zaměstnavatelem, kde byli zástupci odborů seznámeni s příznivým vývojem v oblasti boje s pandemií COVID-19 (personální ředitel Ing. Pavel Koucký informoval o 160 000 provedených testech, z nichž bylo pouze 240 pozitivních). „V další části jsme byli informováni o dalších podrobnostech v oblasti slučování OŘ Olomouc a OŘ Ostrava (se sídlem v Ostravě). Organizační změna bude realizována ve druhém pololetí letošního roku s účinností od 1. 1. 2022,“ podotkl Petr Štěpánek s tím, že právě proto byla dojednána čtvrtá změna PKS v kapitole odstupného.
V oblasti KOP se k odborářům dostala informace, že vedení firmy neustále sleduje vývoj s uvolňováním opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a snaží se okamžitě reagovat na aktuální opatření (v minulém termínu odjelo cca 30 zaměstnanců). „Každopádně máme s tím trošku problémy, v současné době se jezdí pouze do českých lokalit (Darkov a Jeseník), řeší se možnost lokalit na Slovensku (Rájecké Teplice a Brusno).“
Na pátek 28. 5. 2021 byla v návaznosti na několik interních jednání odborových zástupců s vedením SŽ svolána schůzka zástupců pracovní skupiny pro stejnokroje a OOPP. Na prezenčním jednání by měli být přítomni nejen zástupci SŽ z odborů 10, 08 a odborových centrál, ale také zástupci dodavatele výstrojních součástek. „Mělo by dojít k vyjasnění připomínek z řad nespokojených zaměstnanců, a to hlavně v oblasti kvality nových uniforem,“ doplnil tajemník Miroslav Maincl.

„Dobrý den všem,“ převzala štafetu Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRVu (Nedrážní republikový výbor) OSŽ: „Nejprve si vás dovolím informovat o společnosti TSS Louny, která funguje a plní závazky vůči objednavatelům. V současnosti se připravuje návrh nové PKS, jejíž součástí by měl být pracovní a mzdový řád. Určitě jste v loňském roce v souvislosti s lounským závodem společnosti TSS zaznamenali informaci o hromadném propouštění, ale podle našich informací došlo za minulý rok k minimálnímu úbytku zaměstnanců,“ uvedla. U Dopravního zdravotnictví bylo dokončeno kolektivní vyjednávání a PKS byla prodloužena do konce letošního roku: „Přestože zaměstnavatel garantuje 1% nárůst průměrné mzdy, mzda se za rok 2020 zvedla o 3,8 %, což je určitě úspěch. Do tohoto nárůstu mezd se nezapočítává dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR. Letos vyhlášený dotační program platí i pro mimolůžková zařízení – ambulance, přičemž částka pro lůžková zařízení už byla vyplacena v dubnové výplatě. Dotace na mimolůžková zařízení budou řešena kompenzační vyhláškou a peníze z Ministerstva zdravotnictví ČR by měly přijít do zdravotnických zařízení do konce května, a následně, v nejbližším výplatním termínu, je obdrží zaměstnanci,“ řekla Renata Dousková dále a dodala: „Uskutečnila se i jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR v rámci RSHD, kde jsou řešeny problémy zdravotnických zařízení s pandemií COVID-19, dále oddlužení nemocnic a také navýšení plateb za státní pojištěnce,“ uzavřela.

„Určitě i vy vnímáte, že je kolem Českých drah poměrně rušno, i mediálně,“ řekl Vladislav Vokoun na úvod svého bloku Informací ze zásadních jednání. „Jak jsme už avizovali minule, chystá se restrukturalizace, jejímž deklarovaným cílem je zlepšit konkurenceschopnost firmy,“ dodal s tím, že Představenstvo ČD tento záměr schválilo 18. 5., a následně jej předložilo (24. 5. 2021) i odborovým centrálám, „…kde byl tento záměr projednán jak z hlediska struktury, tak i kompetencí; čeká nás ještě projednání případných dopadů do zaměstnanosti.“
Vladislav Vokoun přiblížil návrh ČD jako konečnou verzi změny organizační struktury, kterou vedení společnosti hodlá realizovat od 1. 7. 2021. S ohledem na předpokládaný rozsah kompetencí nelze podle Vladislava Vokouna přímo hovořit o divizionálním uspořádání (tři divize: obchod; servis a služby; divize majetková), spíše se jedná o „ostřejší“ rozhraničení mezi úseky přímo zajišťující přepravu cestujících a kontakt s objednateli, a těmi, co zajišťují ekonomiku, personálie a „technické“ zabezpečení.
„Jedním z těchto úseků je skutečně opravárenský servis, který zajišťuje a má nadále zajišťovat optimální stav kolejových vozidel. Jednou z myšlenek managementu do budoucna je příprava tohoto segmentu na vyčlenění do dceřiné společnosti. K tomuto kroku jako odbory prozatím nevidíme sebemenší důvod. Připadá nám to tak trochu jako rezignace na vlastní schopnosti využití všech synergických schopností uvnitř jednoho podniku a malé sebevědomí role ČD na budoucím dopravním trhu,“ řekl Vokoun mimo jiné a popsal podrobně jednotlivé navržené restrukturalizační kroky: „V tuto chvíli naše stanovisko je takové, že to pro nás není to nejpodstatnější. Rozumíme tomu, že se něco s ekonomikou udělat musí. Spíše by to chtělo zjednodušit některé agendy, aby zaměstnanci se mohli zabývat a přemýšlet na budoucností – dát ji perspektivní náplň práce. Přemalování okýnek ničemu nepomůže, ale chtělo by to spíše dát zaměstnancům více důvěry v jejich schopnosti. Těch možností je celá řada, včetně tlaku na to, aby dopravci poskytovali služby z domu až do domu. Takže v tuto chvíli jsme spíše rozpačití, nejsme přesvědčeni, že to společnosti pomůže. A pokud jde o personální dopad, my ho odhadujeme na desítky lidí.“
Telegraficky se Vladislav Vokoun zmínil i o dalších jednáních, například na téma ECM (Vladislav Vokoun by očekával větší zapojení státu), na téma nově vznikajícího Sdružení evropských železničních společností (Členské země budou mít přístup ke všem novinkám: „Podporujeme vedení společnosti, odsouhlasili jsme vstup, budeme jednou z prvních zakládajících společností, abychom mohli mít přístup k inovativním novinkám, aby nám trh neutíkal.“), řeč byla i o testování zaměstnanců na CVOVID-19 (pokles pozitivních záchytů na úroveň 0,3 %), i na řešení dalšího vývoje ČD-Telematiky: „V roce 2021 by se mělo realizovat to, co se nepovedlo mnoho let: ČD by měly získat 100 % akcií ČD-T,“ řekl Vladislav Vokoun na adresu zítřejšího (27. 5. 2021) jednání Dozorčí rady společnosti ČD. „A také rozjíždíme vlaky. V polovině června budeme mít rozjeto téměř všechno,“ doplnil.

Petr Toman poté informoval o jednání SR a DR ZPMV, mimo jiné o možnosti čerpat pro vytížené profese a postcovidové zaměstnance v rámci KOP (například v rámci čerpání volna na KOP u SŽ) programy ZMPV.

Členové Ústředí OSŽ poté projednali některé materiály a dokumenty - konkrétně Přehled o zaměstnanosti a mzdovém vývoji za rok 2020 v zaměstnavatelských subjektech, kde působí odborová organizace OSŽ (předložil JUDr. Petr Večeř, Ústředí OSŽ vzalo na vědomí); Mzdy a odměňování u zaměstnavatelských subjektů, kde OSŽ uzavřelo KS (předložil JUDr. Petr Večeř, Ústředí OSŽ vzalo na vědomí); Zprávu o poskytování právní pomoci v rámci OSŽ za rok 2020 (Ústředí OSŽ vzalo materiál na vědomí), Informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2020 (prezentovala Dana Žáková, která upozornila na nelichotivou statistiku roku 2020: tři smrtelná zranění, desítka těžce zraněných železničářů a minimálně tisícovka pracovních úrazů), i tento materiál vzalo Ústředí OSŽ na vědomí.

Závěr jednání patřil Přípravě VIII. sjezdu OSŽ (komise zasedají, smlouvy jsou podepsány), Organizačním záležitostem (RRS chystá konferenci v Praze 11. 10. 2021 s účastí 100 delegátů), Informaci RK OSŽ a bodu Různé. V jeho rámci informoval Vladislav Vokoun o schůzce s poslancem PČR Ondřejem Polanským (Piráti), stínovým ministrem dopravy, nad novelou Zákona o drahách, konkrétně nad problematikou tzv. „konzervace tratí“: „Shodli jsme se na tom, že nejlepší bude návrh tohoto paragrafu vrátit na MD k dopracování. Argumenty pana Polanského byly velmi konzistentní. Diskutovali jsme i o názoru Pirátů na budoucnost železniční dopravy. Pan Polanský má silné vize v oblasti železniční dopravy a VRT, nicméně si spolu s námi uvědomuje urgentní potřebu modernizace stávající sítě. Shodli jsme se na tom, že se určitě musí dát jak infrastruktuře, tak dopravcům, dlouhodobější stabilita, tolik potřebná s ohledem na investice a zaměstnanost. Není možné měnit podmínky z roku na rok. Pan poslanec byl velmi erudován a schůzka trvala téměř dvě hodiny. Byla by chyba a nezodpovědnost, kdybychom nevedli debatu se zástupci parlamentních stran,“ uzavřel.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 460 hostů a žádný gestor