Po mnoha měsících covidových opatření se ve čtvrtek 27. 5. 2021 sešel PV OSŽ Správy železnic konečně fyzicky, tedy tváří v tvář. Hned v úvodu byla schválena změna programu a předsunut byl bod týkající se organizace 5. podnikové konference, která by se měla konat 14. 10. 2021 v kulturním sále železniční stanice Praha hl. n. Klíč k zastupování byl schválen již dříve a samotné konferenci by mělo předcházet společné jednání Republikových rad infrastruktury a řízení provozu.

V diskusi zazněl názor, zda je nutná rotace předsedy podnikového výboru mezi infrastrukturou a řízením provozu (ŘP), která se jeví jako přežitá. Dělení na infrastrukturu a ŘP postrádá do budoucna smysl.

Kontrola usnesení proběhla bez problémů. Vyhodnocení rizik BOZP a předpis týkající se údržby ochranných pomůcek byly vzaty na vědomí, stejně jako předpis pro strojvedoucí SŽ. Trochu jiného gardu je otázka nových uniforem a OOPP. Na toto téma se sešli v pátek 28. 5. 2021 zástupci odborů, zaměstnavatele, dodavatele a výstrojního skladu, aby projednali připomínky k distribuci, kvalitě a sortimentu dodávaných výstrojních součástí. Podrobnosti z obou jednání naleznete zde.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 415 hostů a žádný gestor