OBZOR ke stažení

„Tak přátelé, kolegové, dovolte abych zahájil dnešní představenstvo,“ těmito slovy přivítal Vladislav Vokoun (na snímku) v úterý 10. 8. 2021, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, členy Představenstva OSŽ na dalším pravidelném zasedání, které tentokrát i moderoval. Po kontrole plnění úkolů přišly tradičně na řadu Informace ze zásadních jednání.

„Děkuji za slovo, prvně se vrátím k jednání z 21. 7. 2021,“ řekl na úvod Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, s tím, že na tomto jednání byla dokončena interní norma týkající se sociálního dialogu u společnosti ČD Cargo. „Tady na Bohemice proběhla prezentace interní normy s cílem názorně všem ředitelům SOKV a PJ demonstrovat, jak má probíhat sociální dialog, jaká má pravidla a parametry, a jaké dokumenty se budou i na nižších složkách předkládat, aby metodika byla na všech úrovních stejná. Teď se dostáváme do fáze, kdy jednotlivé výkonné jednotky korigují své postupy, přičemž případné změny v personáliích se již budou odehrávat v intencích tohoto dokumentu,“ doplnil.
Radek Nekola se i zmínil o jednání ETF na téma fungování nadnárodních železničních společností a problémech spojených se sociálním dumpingem, které proběhlo 22. 7. 2021. OSŽ bylo vybráno jako partner projektu, který si klade za cíl nejen vytvářet v těchto společnostech odborové organizace, ale i pomáhat v rozvoji a činnostech již fungujících základních organizací. „Projekt se teprve rozbíhá a na jeho první hodnocení máme konec letošního roku.“
Radek Nekola referoval i o hospodářském výsledku společnosti, který se drží v intencích podnikatelského plánu a podnikové kolektivní smlouvy: „Mám tady data za první půlrok, v tuto chvíli nárůst mezd převyšuje inflaci, což je náš hlavní cíl, i když růst mezd je bohužel tažen hlavně přesčasovou prací. Nicméně cíl v zaměstnanosti pro letošní rok je naplněn, máme cca 6250 kmenových zaměstnanců.“
Posledním tématem, kterému se Radek Nekola věnoval, byla příprava kongresu ETF v roce 2022: „Na tomto kongresu se mají přijímat strategická rozhodnutí, pracuje se například na prioritách a posílení nákladní železniční dopravy v rámci EU. Pro nás jsou důležité prvky jako udržitelnost jednotlivých vozových zásilek, což vnímáme jako důležitou součást podnikání na železnici s cílem podmínit tento sektor lepším přístupem státu. Mluví se o snížení daňové zátěže a poplatků za energie, to by se mělo stát součástí strategie. Konkurenceschopnost železnice závisí i na srovnání podmínek v železniční a silniční dopravě.“

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru při Správě železnic, referoval o tom, že na speciální bankovní účet Správy železnic pro pomoc lidem postiženým řáděním přírodních živlů na Moravě přišlo téměř jeden a čtvrt milionu korun. „Odborové centrály se 22. 7. sešly a rozdělovaly finanční pomoc: celkem šlo o 1,1 milionu třinácti žadatelům. Pracovní skupina bude pokračovat v rozdělování dalších finančních prostředků. Zabývali jsme se i 2. změnou zásad FKSP, právě v návaznosti na finanční pomoc zaměstnanců postižených řáděním tornáda. Došlo ke změně znění vyhlášky 114, nově při vyhlášení stavu nebezpečí se může poskytnout návratná bezúročná půjčka až ve výši 100 000 Kč.“

Závěr informací ze zásadních jednání patřil moderujícímu Vladislavu Vokounovi, který mimo jiné informoval o mimořádném jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD. „Veškeré informace visí na webu, mimořádný byl vzhledem k reorganizaci ČD k 1. 7. s čímž souvisela celá řada změn. Zaměstnavatel poslal materiál neúplný a nepřesný, tak jsme považovali za nutné svolat osobní jednání. Samozřejmě jsme se zabývali i přípravou podnikové konference.“
Jinak běžná agenda podle Vladislava Vokouna normálně dál běží: „Zaměstnavatel chtěl aplikovat i 1. změnu PKS (stravovací paušály). Náš postoj je konzistentní, už stravenky považujeme za špatný způsob, stravenkový paušál za velice nešťastný, nicméně zaměstnavatel je pod tlakem okolí a skončilo to kompromisem: bude se to testovat na zaměstnancích GŘ a RSM. Řeší se i kybernetická bezpečnost, PKS ČD se plně dodržuje, všechny závazky z PKS běží, všechny nárůsty včetně inflace jsou dodrženy, KOP probíhají v rámci možností, které trh umožní. A co se týče prognózy do roku 2030, odmítáme, aby zaměstnavatel pracoval s predikcemi, které jsou dle našeho přesvědčení neprůkazné a tak trochu připomínají dlouhodobou předpověď počasí.“ V závěru se pak Vladislav Vokoun vrátil k tragické nehodě z minulého týdne.

Představenstvo OSŽ dále projednalo a schválilo přiznání sedmi dávek z Podpůrného fondu OSŽ v souvislosti s živelní událostí (ničivé tornádo), a dalších čtyř standardních žádostí o dávku z PF OSŽ v souladu se statutem Podpůrného fondu OSŽ. Dále pak projednalo a schválilo dvě žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem, zabývalo se přípravou VIII. sjezdu OSŽ (členové Představenstva OSŽ projednali a vzali na vědomí zprávu Petra Štěpánka, místopředsedy OSŽ a garanta Komise pro strukturu), Představenstvo OSŽ doporučilo Ústředí OSŽ přijmout závěry dohodnuté v komisi, tedy žádné změny ve struktuře nedělat (na zasedání komise pro strukturu OSŽ dne 3. 8. 2021 došlo ke shodě nad strukturou OSŽ po VIII. Sjezdu OSŽ). Antonín Leitgeb krátce informoval o přípravách sjezdu stran Kongresového centra, kde se bude sjezd příští rok v březnu konat.

Dále členové Představenstva OSŽ projednali a schválili Návrh výpravy na Mezinárodní mistrovství USIC v šachu, Návrh delegace na 38. mezinárodní soutěžní výstavu fotografií FISAIC ve Svitavách, Návrh zahraniční pracovní cesty (jednání ETF Bruselu) a Nabídku vytvoření a podpory provozu elektronické databáze členů OSŽ od společnosti DataBrothers, která bude navazovat na aplikaci Moje OSŽ.

V bodě Různé pak mimo jiné projednali a schválili Prohlášení OSŽ k zamýšlenému zastavení objednávky na osobní vlakovou dopravu na sedmi regionálních tratích a zásadní redukci objednávky na dalších pěti regionálních tratích ze strany vedení Středočeského kraje. V prohlášení mimo jiné konstatuje potřebu zvážit při rozhodování dopad na životní prostředí, celkovou bezpečnost a dlouhodobou podporu EU rozvoji železniční dopravy.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 347 hostů a žádný gestor