OBZOR ke stažení

V rámci přípravy nového předpisu SŽ D1 stanovila (po obdržení řádově tisíce připomínek v připomínkovém řízení) Správa železnic (dále SŽ) pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých složek SŽ, zástupců dopravců (ČD, ČD Cargo, Rail Cargo Carrier), zástupců sdružení ŽESNAD a zástupců odborových organizací OSŽ, Federace strojvůdců a Cechu strojvůdců ČR. Účelem je najít soulad v jednotlivých ustanoveních novelizovaného předpisu SŽ D1.

Za OSŽ (za PV ČD a ČD Cargo) se jednání účastní Pavel Corradini. Navrženy byly celkem čtyři čtyřdenní porady. Ze strany SŽ bylo ještě navíc rozhodnuto o přidání jednoho čtyřdenního jednání a jedné on-line konference se zástupci odboru sdělovací a zabezpečovací techniky. Porady se realizují formou probírání jednotlivých ustanovení předpisu článek po článku.

SŽ chce jednoznačně dodržet termíny stanovené pro vydání předpisu, tzn. jeho publikaci cca na přelomu let 2021 a 2022 a jeho účinnost od poloviny roku 2022.

Ze zprávy člena pracovní skupiny za OSŽ Ing. Pavla Corradini zpracovala Věra Nečasová
 

Právě přítomno: 351 hostů a žádný gestor