OBZOR ke stažení

Srpnový (26. 8. 2021) Podnikový výbor (PV) OSŽ Správy železnic měl tentokrát bohatou agendu a projednat řádně všechny body zabralo více času než jindy. Jako hosté byli přizváni zástupci Výboru OŘ Olomouc, aby se pokusili vysvětlit jak generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, tak i personálnímu řediteli Ing. Pavlu Kouckému, důvody nesouhlasu se sloučením stávajících OŘ Olomouc a OŘ Ostrava do jednoho celku.

Mezi jinými argumenty zaznělo, že firma má rezervy a sloučení jednotek Správy tratí je nerozumné. To generálního ředitele zaujalo a přislíbil hledání rezerv a zamyšlení se nad počtem jednotek Správy tratí. O nutnosti zastavit slučování OŘ však přesvědčen nebyl. Podnikový výbor v dalším průběhu jednání podpořil nesouhlasné stanovisko výboru OŘ Olomouc se slučováním OŘ Olomouc a OŘ Ostrava.

Poté GŘ pohovořil o současnosti a nejbližší budoucnosti firmy, záměrech a jednání s kraji a jejich plány v železniční dopravě.

Více informací z jednání Podnikového výboru OSŽ při Správě železnic naleznete v sekci PV OSŽ SŽ nebo zde.
 

Právě přítomno: 404 hostů a žádný gestor