Třídenní výjezdní zasedání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ se konalo dle plánu ve dnech 8. – 10. března 2022 v hotelu Ostrý v Železné Rudě. Omluveni byli místopředseda Rady Alois Malý a Bořivoj Jiránek, takže jednání probíhalo za účasti dvanácti členů včetně místopředsedkyně Stanislavy Brejníkové a předsedkyně Danuše Poláškové, která jednání vedla. Na programu bylo vyhodnocení úkolů z minulého zasedání, informace o možnosti rekreací pro seniory, příprava mezinárodních sportovních her Rady seniorů České republiky a připravenost RRS na VIII. Sjezd OSŽ.

Předsedkyně Danuše Polášková informovala přítomné členy RRS o rekreaci v Bulharsku, kde jsou pro pobyty příznivé ceny a solidní podmínky. „Ze strany klubů seniorů OSŽ jsem zaznamenala zvýšený zájem o tuto rekreaci, který pořádá ČD Travel,“ konstatovala Polášková, která současně porovnala ceny a podmínky v jiných destinacích, například v Turecku.
Na připravované mezinárodní sportovní hry seniorů, které proběhnou v režii Rady seniorů České republiky od 13. do 15. července v Mostě, se již rýsuje družstvo seniorů OSŽ, které bude složeno ze tří žen, tří mužů a vedoucího, kterým by měl být Božetěch Dvořáček z Břeclavi. Konečná kandidátka bude známa do konce dubna. „Výběr reprezentantů musí být prováděn svědomitě a uvážlivě, neboť nechceme udělat železničářům ostudu,“ poznamenala předsedkyně Polášková, která současně informovala o deseti disciplínách, ve kterých se bude soutěžit (mimo jiné chůze 800 metrů se sportovními holemi, šipky, petanque, či lukostřelba).
V bodě, týkajícím se přípravy na VIII. sjezd OSŽ, kterého se zúčastní všichni členové RRS OSŽ, vysvětlila Danuše Polášková, jak se do Kongresového centra v Praze na Vyšehradě delegáti dostanou. V diskusi k tomuto bodu zaznělo uspokojení nad tím, že senioři jsou vnímáni jako plnoprávní zástupci OSŽ. Členové Rady přitom vzpomněli na minulý sjezd v Ostravě, kde se objevily hlasy, které seniory poněkud podceňovaly. „Jsem rád, že se změnil názor, vždyť senioři tvoří více než třetinu členské základny OSŽ,“ připomněl Miroslav Ondruch z Valašského Meziříčí.
V diskusi se členové Rady vyjádřili mimo jiné k dalšímu směřování OSŽ po VIII. sjezdu. „OSŽ by mělo tak jako dosud ze všech sil hájit zájmy svých členů a dokázat pro ně získat další benefity, které by mohly přitáhnout do OSŽ další členy – zejména mezi mladými zájem o členství, zdá se, ubývá,“ připomněl Vladislav Czarnik z Hradce Králové. „Důležitá je také informovanost členské základny, kde důležitou roli hraje časopis Obzor,“ dodala Blanka Tomková z České Třebové. Za důležité označili členové Rady také samotnou činnost jednotlivých Klubů seniorů na udržení členství v OSŽ, neboť i mezi členy OSŽ, odcházejícími do důchodu, klesá zájem  o pokračování ve členství.
Druhý den byl jednání rady přítomen také předseda OSŽ Martin Malý, který podal členům RRS informace o aktuální situaci na železnici a v OSŽ a vyslechnul si jejich názory a připomínky. Ve zbývajícím čase navštívili členové Rady Informační centrum Šumava a katakomby v Klatovech. Příjemným překvapením pro ženskou část Rady bylo předání drobných dárků od mužů při příležitosti Mezinárodního dne žen.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 281 hostů a žádný gestor