Podnikový výbor OSŽ při ČD Cargo se sešel na svém pravidelném jednání ve středu 9. března. Jednání řídil předseda PV Radek Nekola, za předsednickým stolem dále zasedla tajemnice PV Marta Urbancová (oba na úvodním snímku) a později i hosté – předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth, personální ředitelka podniku Aneta Miklášová a vedoucí oddělení sociálního a mzdového Pavla Kreischová. Kromě běžné agendy se projednávala také aktuální situace, která vznikla v souvislosti s válkou na Ukrajině, a která se dotýká i ČD Cargo.

Radek Nekola v úvodu vyjádřil poděkování všem zaměstnancům ČD Cargo, kteří se podílejí na zvládnutí mimořádné situace, a kteří zajišťují přepravy vlaků s pomocí strádající Ukrajině. „Pokud by stát neměl tak silné ČD Cargo, nastaly by asi v tomto směru určité problémy. Ukazuje se, že ČD Cargo je významný podnik, který se podílí na fungování státu,“ konstatoval Nekola.
Po těchto úvodních slovech následoval jednání informacemi ze zásadních jednání v uplynulém období. Radek Nekola informoval o jednání Dozorčí rady Českých drah, která byla ovlivněna změnami v jejím složení po odvolání části jejích členů, nicméně proběhla plnohodnotně. „Loňský rok plnila společnost ČD Cargo podnikový plán se ziskem, což je potěšující zpráva, potvrdit plnění musí ještě audit,“ uvedl Nekola. Podle jeho dalších slov se ČD Cargo dokázalo vyrovnat i se ztrátami v přepravě automotivu, které však částečně nahradila přeprava hnědého uhlí. „Doposud funguje přeprava rudy z Ukrajiny v počtu čtyř vlaků denně,“ dodal Nekola.
V dalším bodě seznámil předseda PV přítomné s novinkou v oblasti stravování, kde budou současné papírové stravenky nahrazeny elektronickou kartou. „Karta má mnohé výhody, které bohatě vyvažují dosavadní praxi, především snížení administrativy, ale také možnost sdílení, či platby menších částek bez sankcí. Karta lze rovněž nahrát na chytrý telefon,“ informoval Nekola.
Marta Urbancová v dalším bodě jednání upozornila na blížící se sjezd OSŽ, který bude konán v Kongresovém centru v Praze. Současná situace v tomto centru (přítomnost uprchlíků z Ukrajiny) jednání sjezdu nijak neomezí. „Všechny materiály pro jednotlivé delegáty budou rozeslány elektronicky,“ připomněla Urbancová. Zmínila se rovněž o třídenním školení podnikového výboru, které se uskuteční ve dnech 6. – 8. dubna v Prudké u Tišnova.
Před členy PV poté předstoupil předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth, který přiblížil současnou situaci v podniku a zdůraznil, že i přes potíže, které vyvolává válka na Ukrajině, se podniku daří plnit přepravu zboží po železnici. Komplikace podle jeho slov nastávají především v oblasti automotivu, částečně i v přepravě kontejnerů. „Hledáme však nové cesty k zajištění výkonů, uklidnění situace závisí samozřejmě na dalším vývoji válečného konfliktu,“ shrnul Tóth.
Ředitelka personálního oddělení ČD Cargo Aneta Miklášová informovala o nadcházejících školeních k Podnikové kolektivní smlouvě, vysvětlila dotazy, týkající se elektronických stravenek a reagovala na dotazy z pléna. Její slova doplnila Pavla Kreischová informacemi o ozdravných pobytech (KOP), kde dochází ke změnám některých lokalit a také k termínu zahájení KOP.
Souběžně s jednáním PV při ČD Cargo probíhalo i jednání PV OSŽ při Českých drahách, které řídil Vladislav Vokoun. Po skončení obou jednání členové PV OSŽ při ČD Cargo poděkovali I. místopředsedovi OSŽ Vladislavu Vokounovi za dlouholetou práci pro OSŽ, přičemž jeho jméno je spojeno i s nákladní přepravou, kde hájil zájmy zaměstnanců v době, kdy osobní a nákladní přeprava tvořila jeden celek.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 304 hostů a žádný gestor