„Dvě věci špatně snáším, pohřby a loučení,“ řekl na zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách předseda PV Vladislav Vokoun (na úvodním snímku). Tomu druhému se přesto nevyhnul – vzhledem k tomu, že šlo o poslední podnikový výbor, jehož se zúčastnil ve funkci předsedy, po skončení jednání se s ním rozloučili jak členové vlastního podnikového výboru, tak členové PV OSŽ ČD Cargo a také Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva ČD, a Ing. Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, kteří se zúčastnili jednání souběžně probíhajících podnikových výborů OSŽ při ČD a ČD Cargo.

Samotný průběh PV byl dne 9. 3. v sídle OSŽ tradiční. První část byla věnována jednání se zástupci zaměstnavatele: byly to Mgr. Blanka Havelková a Ing. Lucie Bauerová, v dalším průběhu se dostavil Ing. Jiří Ješeta. Mgr. Blanka Havelková, která byla (od 16. 2. 2022) zvolena novou členkou představenstva Českých drah, se přišla členům PV představit a nabídnout spolupráci. V úvodu informovala o personální změně – odvolání personální ředitelky ČD Ing. Moniky Horákové. Jak uvedla Mgr. Havelková, tato funkce se zatím obsazovat nebude. „Na personálním odboru jsou zkušené vedoucí oddělení, nespatřuji jako nutné funkci personálního ředitele obsazovat, zvlášť když je nutno šetřit personální náklady,“ poznamenala k tomu a dále dodala, že ona sama bude mít v představenstvu ČD na starosti lidské zdroje a je připravena na intenzivnější spolupráci s podnikovým výborem, než byla dosud.
Ing. Lucie Bauerová, pracovnice O10, referovala o dvou organizačních změnách k 1. 4. 2022. První z nich se týká odboru 32 a jde v ní především o přeskupování či přerozdělování funkcí. Druhá se týká RSM a Zařízení služeb, které budou od 1. 4. 2022 řízeny odborem 32. Na Oblastním centru údržby západ dochází ke zrušení jednoho místa zámečníka v Chebu, které však je v současné době neobsazeno a činnosti jsou již přerozděleny. Ing. Bauerová zmínila i změny v oddělení energetiky, přičemž opět jde v podstatě o převod prací. Další informace se týkala Sociálního fondu (již došlo k přidělení do organizačních jednotek ve výši 1200 Kč na osobu), a „KOPek“, které se rozjedou od poloviny března.
Následná diskuse se týkala, stejně jako na minulých jednáních podnikového výboru, váznoucímu náboru pracovníků. „Zoufale nám chybějí posunovači, další se chystají odcházet, nevidíme žádnou perspektivu,“ řekl člen PV Petr Dvořák. „Je to personální tragédie, posunovači za nabízené peníze dělat nebudou,“ dodal k tomu předseda PV Vladislav Vokoun a nabídl k této věci jednání s vedením Českých drah, neboť pokud se situace nebude urgentně řešit, dostane se posun v Praze, ale i na dalších místech, do obrovských problémů. „Uděláme, co budeme moci, abychom pomohli posunovačům, abychom našli motivaci, která pomůže lidi udržet a nabrat nové,“ řekl Ing. Ješeta. K této záležitosti by mělo urychleně dojít k jednání a řešit by se měli nejen chybějící posunovači, ale i vlakové čety.
Ing. Ješeta dále informoval o nejdůležitějších soutěžích v dálkové dopravě. Jde o soutěž na provozování tratě Praha – Jihlava – Brno (od roku 2025), či tzv. balíček Jih (linky do Českých Budějovic z Prahy, Plzně a Brna). Dodal, že od prosince 2027 se budou soutěžit všechny linky nezávislé trakce, a to na 15 let, a uvedl příklady některých dalších regionálních soutěží. Na dotaz týkající se dopravy v Jihomoravském kraji nemohl Ing. Ješeta podat konkrétní odpověď. „Situace je nepřehledná, kraj se ještě pořád rozhoduje, jestli to dělit, nebo soutěžit najednou,“ poznamenal k tomu.
Po odchodu hostů vyslechli členové podnikového výboru přehled informací ze zásadních jednání – tajemník PV Antonín Leitgeb referoval o změnách v Dozorčí radě (DR) Českých drah, o zasedání DR, kde byl mimo jiné přijat podnikový plán, Vladislav Vokoun informoval o snaze „srovnat“ výši cestovních náhrad i o malé tripartitě a jednání s novým ministrem dopravy. Referoval i o tom, že od ledna platí nový zákon, který umožňuje odpuštěním příplatku na obnovitelné zdroje v kolejové dopravě zrovnoprávnit dopravní trh, takže železniční doprava může spravedlivě konkurovat silniční dopravě. Bohužel Úřad pro hospodářskou soutěž požaduje notifikaci Evropské unie, takže tento institut nelze prozatím použít. Ministerstvo dopravy požádalo Evropskou unii o notifikaci. „Budeme požadovat uplatnění tohoto zákona i pro rok 2022,“ dodal Vladislav Vokoun. Člen PV (a po sjezdu budoucí předseda PV) Štěpán Lev informoval o připravovaném setkání odborových centrál (15.3.2022), které bude jednat mimo jiné o stravném, dále se zmínil o tom, že v katalogu prací jsou nedořešení komandující a vlakové čety (OSŽ má shodné stanovisko s Federací vlakových čet).
Jak je uvedeno v úvodu článku, po jednání se sešli členové podnikových výborů ČD a ČD Cargo, aby se rozloučili s Vladislavem Vokounem, který působil v OSŽ několik desetiletí: nejprve jako výkonný tajemník Oblastní rady odvětvových sekcí Olomouc a poté jako předseda Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách a I. místopředseda OSŽ. Vladislav Vokoun neopouští OSŽ zcela, protože až do konce roku 2023 zůstává mj. členem Dozorčí rady Českých drah za zaměstnance.
Zdeňka Sládková


 

Právě přítomno: 260 hostů a žádný gestor