„Dobrý den všem, rád bych vás přivítal na dnešním jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo,“ těmito slovy zahájil Radek Nekola (předseda PV OSŽ ČD Cargo a I. místopředseda OSŽ) ve středu 11. 5. 2022, v zasedací místnosti v prvním patře Domu Bohemika v pražských Vysočanech, v sídle OSŽ, jednání podnikového výboru.

V rámci bodu Informace ze zásadních jednání informoval Radek Nekola o schůzce s ministrem dopravy Martinem Kupkou a generálním ředitelem ČD Michalem Krapincem na téma ČD Cargo v rámci povolebních změn. „Určitě jste (po volbách) zaznamenali informaci, že se mají některé podniky privatizovat, ČD Cargo nevyjímaje, to bylo jedno téma schůzky. A druhým byla koncepce a vyhodnocení fungování Skupiny ČD. Tento dokument se za těch 17 let vyžil a mojí snahou bylo získat nový pohled vlastníka na fungování dceřiných společností v rámci Skupiny ČD,“ poznamenal s tím, že jej nejvíce zajímala oblast investic: „Apetit ČD půjčovat si byl v posledních letech velký, ale půjčky nebyly kryté ekonomikou ČD, ale celé Skupiny ČD, a Skupina ČD byl ten subjekt, který ručil a ručí za ty úvěry. Mě zajímalo, zda bude prostor i pro společnost ČD Cargo, která rovněž má své potřeby v rámci rozvoje a zda ten prostor bude dostačující. Na to se mi od pana ministra dostalo ujištění, že privatizace společnosti ČD Cargo není na pořadu a dne a pan ministr dopravy o ničem takovém neuvažuje. A co se týče strategie, tak strategie Skupiny ČD by měla být hotova do srpna.“

Poté se Radek Nekola věnoval poslednímu jednání Dozorčí rady společnosti ČD Cargo (stěžejním bodem tohoto jednání bylo vypořádání hospodaření za rok 2021/zpráva auditora: bez výhrad), kde se mimo jiné projednával materiál týkající se vypořádání hospodářského výsledku ve smyslu naplnění a čerpání Sociálního fondu (příděl na letošní rok se zpracovává). Členové dozorčí rady byli informováni i o průběhu soudního sporu s firmou RailInvest (policie neshledala žádné pochybení managementu, postup managementu byl správný). Radek Nekola konstatoval, že jak vedení společnosti, tak i zastupující právní subjekt, se zamýšlí nad možnou adekvátní reakcí ve smyslu požadavku na omluvu a náhradu škod.

Předseda PV dále okomentoval hospodaření společnosti za první tři měsíce letošního roku: „Podnikatelský plán se nedaří naplnit, důvody jsou známé: nárůst vstupů, které společnost musí absorbovat (ceny elektrické energie vylétly až o 300 %, cena nafty letí astronomicky nahoru), podnikatelský plán ´drtí´ také odečitatelná položka na POZE, která se zatím nesmí vykazovat; čekáme na vyjádření Bruselu, s retroaktivitou už nepočítáme. Překračování osobních nákladů není v podnikatelském plánu dostatečně řešeno. Čekám, jak zafungují opatření člena představenstva pověřeného řízením provozu, jestli budou mít nějaký efekt: Osobně se domnívám, že tímto způsobem se přesčasová práce vyřešit nedá,“ shrnul Radek Nekola dále s tím, že i toto bude jedno z témat, které bude příští týden probírat na schůzce s předsedou představenstva ČD Cargo Tomášem Tóthem.

V další části Radek Nekola mluvil o inflaci a o jejím dopadu na zaměstnance. Snaha řešit tuto problematiku je u všech podniků (ČD, ČD Cargo, Správa železnic) velká, protože náklady, které dopadají na členy OSŽ jsou nečekané a velké, a i tyto podniky hledají nástroje, jak se s tím vypořádat. „Pokud je predikce (inflace) dvouciferná, tak nás čeká obrovský nápor při kolektivním vyjednávání pro roky 2023/24. Za sebe říkám: pojďme s tím něco dělat, nebo s tím budeme mít problém. V podstatě máme dvě možnosti: Buď jednorázový paušál, nebo jít cestou úpravy tarifů a sanovat tak alespoň částečně ten velký propad, který lze k 1. 4. 2023 očekávat.“

Na další část jednání se dostavil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, ten by měl být pravidelným hostem jednání PV: „Vracíme se k modelu, že pokud budeme jednat v sídle svazu, bude to pravidlem,“ řekl Radek Nekola a předal slovo předsedovi OSŽ.

Martin Malý nejdříve řekl pár slov k Tripartitě, kterou rovněž ovlivňuje válka na Ukrajině: „Diskutují se například rostoucí ceny energií. Vláda konstatovala, že do ceny se zasahovat nebude, ale bude se adresně pomáhat. Tedy žádná plošná řešení nelze očekávat, spíše energetické vouchery. Jinak u benzínu a nafty vláda dočasně snížila spotřební daň o 1,50 Kč.“
Martin Malý se zmínil i o některých negativních dopadech novelizace nařízení vlády č. 589/2006 Sb. o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě účinné od 1. ledna 2022 a aktivitách OSŽ ve směru snahy o jejich eliminaci. Dále hovořil o návrhu novely zákona o důchodovém pojištění (zákon č.155/1995 Sb.): „Ministerstvo vypracovalo návrh další novely, která mimo jiné upravuje okruh pracovišť, ze kterých by bylo možné odcházet do důchodu dříve bez jeho krácení a my jsme tento návrh připomínkovali ve směru významného rozšíření okruhu těchto pracovišť. Naše argumentace je taková, že zaměstnanci po šedesátce rychleji každým rokem ztrácejí část své zdravotní způsobilosti, což je v některých profesích se specifickými zdravotními požadavky na jejich výkon (vyhláška MD č.101/1995 Sb. o zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců v dopravě) vážný problém, který je třeba u přiznávání důchodů zohlednit.“ V samotném závěru svého vystoupení se Martin Malý věnoval členskému benefitu – možnosti rekreace v apartmánech Gočár v Kořenově. „Ve stejném duchu přestavujeme i hotel Ostrý, bude to forma zvýhodněné členské rekreace. Například důchodci, členové OSŽ, budou moci s sebou za zvýhodněnou cenu vzít i vnoučata, uvidíme, jaký o to bude zájem. Děkuji za pozvání a vlídné zacházení,“ uzavřel.

Po přestávce na jednání dorazili zástupci zaměstnavatele: personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová a Ing. Josef Kreische. Personální ředitelka poděkovala za pomoc s přípravou školení k PKS („Účast byla poměrně slušná, vše proběhlo v pořádku.“) a dále uvedla: „Prostřednictvím školení se připravujeme na účinnost předpisu D1. K připomínkování vám bude zaslán návrh změny katalogu zaměstnání, kterým přidáváme novou KZAM Instruktor provozních zaměstnanců, jehož hlavní činností bude příprava a výcvik provozních zaměstnanců u vybraných profesí, zejména posunovač, tranzitér přípravář, vozmistr. Vlastními silami, ale rovněž i ve spolupráci s ŽESNAD, vyvíjíme iniciativu směrem ke školám, aby se šířilo povědomí o železnici.“
Ing. Josef Kreische poté referoval o blížícím se veletrhu Rail Business Days v Brně, kde bude zastoupeno i ČD Cargo.

Podstatná část diskuse byla věnována preventivním prohlídkám a problémům s tím spojených. „Společnost AGEL nestíhá včas a v dostatečné míře tyto prohlídky realizovat. Zaměstnanec dostane dokument, volá na call centrum a toto call centrum ho nasměruje na nejbližšího lékaře, první volný termín je třeba až za sedm týdnů a namísto Prahy pojede do Nymburka, jen jestli o tom víte?“ obrátil se Radek Nekola na Anetu Miklášovou. Personální ředitelka potvrdila, že o problémech s objednáváním vědí a problémy řeší.

Závěr jednání patřil bodům Organizační a Různé. Příští jednání bude 22. 6. a bude výjezdní.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 281 hostů a žádný gestor