Převážná část jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo dne 11. května v sídle OSŽ, byla věnovaná jednání se zástupci zaměstnavatele. Ještě před jejich příchodem informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na úvodním snímku), který byl hostem první části jednání, o aktuálních záležitostech, kterými se vedení OSŽ zabývá. Zmínil se mimo jiné o zasedáních tripartity, jejichž atmosféra je podle jeho slov ovlivněna probíhající válkou na Ukrajině. Tripartita na svých posledních jednáních projednávala především rostoucí ceny energií, přičemž k jejich ovlivnění například formou snížení DPH vláda nechce přistoupit, neboť by to ohrozilo příjmy do státního rozpočtu.

„Vláda chce řešit dopady rostoucích cen energií u koncových uživatelů, tedy zvyšováním sociálních dávek,“ řekl Martin Malý a dále se zmínil i o probíhajícím řešení poplatků za obnovitelné zdroje, které zákon sice od 1. ledna 2022 dopravcům v elektrické trakci odpouští, ale vzhledem k tomu, že dosud nebyl schválen Evropskou komisí, nelze jej ještě uplatnit. České dráhy však s touto slevou počítaly, proto se bude hledat způsob, jak tuto záležitost řešit zpětně.
Martin Malý se zmínil i o poslední novele nařízení vlády č. 589/2006 Sb. o pracovní době zaměstnanců v dopravě, která nově stanovuje minimální délku přestávky mezi směnami na 7 hodin (místo dřívějších 6 hodin) v případě odpočinku na lůžku alespoň 6 hodin. OSŽ od počátku vysvětlovalo, že změna bude mít negativní dopad na turnusy (větší počet směn, více času stráveného dojížděním) ministerstvo práce a sociálních věcí však v loňském roce novelu NV s účinností od 1. ledna 2022 prosadilo. „Oslovili jsme proto ministra dopravy s tím, že chceme iniciovat změnu, aby pro případ, kdy je místo odpočinku shodné s místem výkonu práce a je zajištěn odpočinek na lůžku minimálně 6 hodin, bylo možno zkrátit odpočinek pod 7 hodin,“ řekl předseda OSŽ. Na následném jednání zástupců OSŽ s představiteli obou ministerstev (MD i MPSV) však zástupci MPSV setrvali na svém stanovisku, že prodloužení minimální doby odpočinku mezi směnami je z jejich pohledu velmi důležité zlepšení ochrany zaměstnanců a to třeba i za cenu výrazného zvýšení času stráveného dojížděním. Dále se zmínil o tom, že OSŽ v rámci ASO dostalo k připomínkování návrh novely zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), ve které se mimo jiné počítá s tím, že u zaměstnanců na některých náročných pracovištích bude umožněn dřívější odchod do důchodu bez jeho krácení. OSŽ v rámci připomínkového řízení podalo návrh na výrazné rozšíření okruhu zaměstnanců, na které by se tato možnost měla vztahovat a předpokládá k této záležitosti velkou diskusi.
Jako první ze zástupců zaměstnavatele se dostavil Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva ČD, a. s., který hovořil mimo jiné o výběrovém řízení na provozování linky R 27 (Olomouc – Krnov – Opava), („v tuto chvíli není nabídka a není nic rozhodnuto, ale přesto, věřím, že uspějeme,“ poznamenal), o připravovaných výběrových řízeních v Plzeňském kraji („uděláme pro to maximum“), o růstu cen energie („musíme to řešit, je to problém dopravce i objednavatele“) a o cenové politice Českých drah („určitě se nechystáme zdražovat o 20 %, jak se objevilo v tisku“). Zdražení jízdného podle jeho slov koncem roku určitě proběhne, ale nebude takto vysoké. Za zaměstnavatele se dále dostavily Mgr. Blanka Havelková, členka představenstva ČD, a. s., a Ing. Lucie Bauerová z odboru péče o zaměstnance GŘ ČD, a. s. Tajemnice PV Věra Nečasová poděkovala Mgr. Havelkové za zaslanou systemizaci OCÚ, jakož i za dobrou komunikaci, na niž nebyli členové PV v minulé době příliš zvyklí.
Věra Nečasová dále hovořila o předloženém materiálu záměru centralizace MTZ v OCÚ. „Tento projekt nebrzdíme, ale požadujeme, aby byl funkční. Naše zkušenosti z předešlých organizačních změn řešíme ve špatném slova smyslu doteď a tento krok je bohužel nevratný“, řekla. Její slova podpořil tajemník PV Antonín Leitgeb a ostatní členové PV. V. Nečasová požádala oba přítomné členy představenstva ČD, a.s., aby ještě zvážili přehodnocení schválení záměru centralizace. Po diskusi přijal podnikový výbor usnesení, v němž vyjádřil nesouhlas se záměrem centralizace MTZ v OCÚ, které by mělo přejít pod OJ Zásobovací centrum Česká Třebová.
„K organizační změně není důvod, naopak OCÚ by mělo činnost MTZ zefektivňovat ve spolupráci se ZC a O8 GŘ ČD, a. s. (odbor centrálního nákupu a logistiky). V činnosti O8 GŘ ČD, a. s, vidíme jisté rezervy a nejsme tak přesvědčeni, že záměr centralizace MTZ v OCÚ by toto mohlo vyřešit,“ uvádí usnesení.
Ing. Havelková informovala mimo jiné o některých personálních změnách na GŘ a o 1. změně PKS, která se týká Přílohy č. 4 - Stravování a náhrady výdajů a Přílohy č. 7 - Odměny za zabránění úniku tržeb.
Po odchodu hostů pokračoval předseda PV Štěpán Lev v informacích ze zásadních jednání. Hovořil mimo jiné od jednání odborových centrál s generálním ředitelem ČD dne 25. 4., na kterém Michal Krapinec uvedl, že do poloviny letošního roku by měly mít České dráhy střednědobý plán a do konce října 2022 střednědobý plán celé Skupiny ČD. Štěpán Lev dále informoval o tom, že dne 28. 4. proběhlo jednání ke znovuotevření Katalogu prací na ČD, a.s. s cílem dosažení shody na předložených návrzích a uzavření dané problematiky. Jednalo se o upřesnění charakteristiky jednotlivých KZAM a narovnání tarifních stupňů u některých profesí. Dohodnuté změny budou platit od 1. 7. 2022
Tajemník PV Antonín Leitgeb informoval o posledním zasedání Dozorčí rady ČD, a. s (27. 4.).
Závěr jednání patřil organizačním změnám (přípravě výjezdního zasedání, společného s PV ČD Cargo) a v rámci závěrečné diskuse doplnil Vladislav Vokoun informaci o chystané důchodové reformě. Uvedl, že se OSŽ bude snažit posílit penzijní připojištění pro ty profese, které se nepodaří prosadit pro předčasný odchod do důchodu.
Zdeňka Sládková


 

Právě přítomno: 252 hostů a žádný gestor