V předvánočním duchu se neslo poslední jednání Republikové rady seniorů OSŽ v roce 2022. Konalo se 14. prosince 2022 v sídle OSŽ a zahájil ho místopředseda RRS Alois Malý (předsedkyně Danuše Polášková se účastnila jednání Ústředí OSŽ). V úvodu přivítal všechny přítomné a jako první bod zhodnotil v rámci kontroly plnění usnesení z minulých jednání nabídku cestovní kanceláře ČD travel, týkající se možností rekreace pro seniory v roce 2023. Přihlášky je nutné podat do 15. ledna 2023, dokdy je nutné nahlásit počet přihlášených seniorů z jednotlivých klubů a ZO OSŽ, kteří mají zájem o rekreaci ve Španělsku v měsíci září 2023.

Členové rady si dále vyměnili zkušenosti s prolongací režijních jízdenek, přičemž konstatovali, že celá řada železničářů, či jejich rodinných příslušníků dává své režijky do úschovy, neboť zvýšené náklady na jejich prolongaci se jim mnohdy nevyplatí. Dalším tématem diskuse byly stoupající ceny na trhu s energiemi, které v mnoha případech těžce zasahují do rodinných rozpočtů. Také stárnutí současné populace seniorů a s tím spojený nezájem o vykonávání funkcí v klubech seniorů přináší problémy do činnosti klubů.Alois Malý oznámil členům Rady svoji rezignaci v Radě seniorů ČR, jejímž je členem a místopředsedou do konce roku 2022. Důvodem jeho odchodu je zhoršující se situace v Radě seniorů ČR.

S čerstvými informacemi o dění v OSŽ a na železnici seznámila členy rady předsedkyně RRS Danuše Polášková po svém návratu z jednání Ústředí OSŽ. Přivítala rovněž pozvané hosty jednání – předsedu OSŽ Martina Malého, místopředsedy OSŽ Radka Nekolu, Štěpána Lva, Petra Štěpánka, Renatu Douskovou a Martina Vavrečku. Jednání se zúčastnili i Vladislav Vokoun a Monika Švestková s Marií Pačesovou, které zajišťují seniorům servis při jejich jednáních. Všichni hosté dostali od členů rady malé dárky jako poděkování za jejich vstřícný přístup vůči RRS OSŽ.
Martin Vavrečka seznámil radu s koncepcí odborové rekreace pro příští období a s plánem rekonstrukce hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích. „Velký důraz byl kladen na důstojné rozloučení se zaměstnanci hotelu,“ připomněl Vavrečka. Poděkoval také za vytvoření majetku OSŽ minulou generací a slíbil jeho udržení.
Zdraví a pevné nervy popřál seniorům Štěpán Lev, který je seznámil s prací a vývojem na Českých drahách. „Našli jsme jeden společný cíl: udržet železnici nad vodou,“ řekl Radek Nekola. Také ostatní hosté zhodnotili vývoj na železnici v rámci svého působení a poděkovali členům RRS za jejich činnost.
Martin Malý zdůraznil nutnost jednoty OSŽ a jeho odpovědnost za zaměstnance. Seniorům poděkoval za jejich práci, kterou pro železnici odvedli a nadále odvádějí. V závěru jednání místopředseda RRS Alois Malý ocenil skutečnost, že na železnici mají její zaměstnanci i zásluhou odborů jistotu vyplácení mezd, což není samozřejmé u jiných podniků, především soukromých.
Předsedkyně RRS Danuše Polášková poděkovala všem za práci v RRS a v krajských radách RS ČR a popřála šťastné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v roce 2023.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 257 hostů a žádný gestor