Poslední zasedání PV Správy železnic v tomto roce, které se konalo 15. 12. 2022, poněkud vybočovalo z rámce pravidelných jednání. Hned v úvodu omluvil předseda PV Petr Štěpánek zástupce zaměstnavatele, kteří se museli zúčastnit jiných naléhavých jednání. V úvodu jednání vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který musel také předčasně odejít na jiné jednání.

Předseda OSŽ ve svém příspěvku v krátkosti informoval o jednání Představenstva OSŽ, kde zmínil diskusi nad Podpůrným fondem a prioritu adresné pomoci konkrétním členům před plošným poskytování příspěvků. Dále informoval o snaze modernizovat a digitalizovat činnost OSŽ, aby sdružení dokázalo držet krok s moderními technologiemi a zefektivnilo svou činnost. V poslední části příspěvku informoval o dění v Tripartitě, kde máme zastoupení.
Podrobněji hovořil pak o jednotlivých návrzích NERV, jejíž členové byli na Tripartitě přítomni, na řešení ekonomické situace. Po poděkování za spolupráci a s přáním klidných vánočních svátků se rozloučil.
JUDr. Petr Večeř informoval o nabídce školení pro 1. čtvrtletí roku 2023 a aktualizaci formulářů do interaktivní podoby. Ty budou na webu OSŽ průběžně vkládány do sekcí, ke kterým se vztahují, a navíc hromadně ke stažení na jednom místě. Tajemník Miroslav Maincl doplnil informaci o školení na počítačích, které se připravuje na březen pro začátečníky a duben pro pokročilé. Termíny všech školení byly již schváleny Ú-OSŽ a budou rozeslány na ZO OSŽ.
Petr Štěpánek pak prošel pravidelnou a nezbytnou agendu kontrolu plnění úkolů, informace z jednání a organizační záležitosti. Zmínil termíny a místa školení PKS 2023 s tím, že nejde jen o proškolení kolektivní smlouvy, ale především i společný kontakt zaměstnanců, odborů a zaměstnavatele nad konkrétními problémy daného regionu, a vyzval k maximální účasti zaměstnanců. Dále podal informaci o ukončení technického čtení PKS na rok 2023 ke dni 6. 12. 2022 a připravenosti PKS k tisku.
Vyčkává se jenom na rozhodnutí vlády o výšce minimální mzdy a možného zapracování do PKS. Další informace se týkala již vypsaného výběrového řízení na KOP a zaměstnanecké čipové karty (EDENRED). Tyto by měly zaměstnanci obdržet nejpozději v průběhu ledna a od 1. 2. 2023 by každý zaměstnanec mohl hospodařit se svým kreditem 1000 Kč na kartě dle stanovených podmínek.
Za oddělení BOZP vystoupil JUDr. Petr Kožmín, LL. M., MBA s žádostí o rozšíření počtu inspektorů BOZP na ZO, o změně výpočtu bolestného při úrazu. To se bude odvíjet od průměrné mzdy v ČR v prvních třech čtvrtletích předchozího roku, takže částka bude automaticky valorizována.
Za oddělení SPO vystoupil Luděk Šebrle s informací k čerpání půldnů dovolené u zaměstnanců s pružnou pracovní dobou.
Nechyběla ani informace o možnosti objednávání mikin pro pracovníky v terénu. Ředitelé OJ snad po přídělu financí na rok 2023 pomohou dovybavit své zaměstnance touto novou pomůckou OOPP.
Dotazy a odpovědi na téma FKSP, STKR, ale i na možnost změny typu nočních výpravek novějším vzorem ukončily oficiální část jednání.
Závěr jednání se nesl již ve svátečních duchu s vůní vánočního cukroví a teplého vánočního „Nápoje splněných přání“ a vzájemným si poděkováním za práci v roce 2022 a přáním klidných Vánoc a všeho nejlepšího v roce 2023.
Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl

 

Právě přítomno: 223 hostů a žádný gestor