Na středu 14. prosince připadlo závěrečné jednání Ústředí OSŽ v letošním roce. Účast byla takřka stoprocentní a hned po zahájení předsedou představenstva OSŽ Mgr. Martinem Malým proběhla kontrola úkolů a po ní následovaly informace ze zásadních jednání.

První dostal slovo předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev, ten zopakoval, jaká témata se projednávala na posledním kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem, které se konalo 9. listopadu, a nejdiskutovanějším tématem byli a jsou chybějící zaměstnanci na dráze, efektivnější nábor zaměstnanců, stále přetrvávající problémy s aplikací dodatkového volna a v poslední řadě informace o zásadách sociálního fondu ČD na rok 2023 ve kterém dojde nejen k navýšení částky na kulturu a sport. Na leden 2023 je naplánováno šest aktivů OSŽ ČD, jak jsme již čtenáře informovali.

Následovaly zprávy od předsedy Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s., Radka Nekoly. I ten zmínil nedostatek zaměstnanců ve společnosti Cargo. Na řešení této složité situace se aktivně pracuje, je to úkol personálního oddělení, jak na jednání podnikovém výboru potvrdila personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová.

Hospodářský výsledek se za rok 2022 podaří splnit, díky tomu zaměstnanci dosáhli na odměny a v příštím roce se navýší mzdy o šest procent.

Nově doplnil již dříve podané informace Petr Štěpánek, předseda Podnikového výboru OSŽ Správy Železnic, s.o., ohledně střežení pracoviště, kde je vytvořena pracovní skupina, která bude do konce června 2023 řešit pracoviště kde je uplatňován institut „střežení pracoviště“. Také připomněl, že kolektivní smlouva jde již do tisku, a že zaměstnanci dostali vyšší odměny, než byl původní předpoklad. Na leden příštího roku mají stejně jako České dráhy naplánovány aktivy ve stejných městech a to: Plzeň, Pardubice, Praha, České Budějovice, Olomouc a Břeclav.

Čerstvé a také pozitivní informace přednesla místopředsedkyně Bc. Renata Dousková, představitelka NeRV OSŹ. Ta chvíli před zahájením jednání Ústředí OSŽ obdržela zprávy, že společnost TSS Hulín konečně spustila na halách topení a ve sprchách teplou vodu pro zaměstnance.

Ve společnosti Wagon Lostr v Lounech se podařilo zkontaktovat jednatele společnosti, a tím rovněž zajistit prodloužení stávající podnikové kolektivní smlouvy na příští rok.

Společnost RYKO zaměstnance odměnila jednorázovou vánoční prémií v maximální hodnotě cca 10 000Kč. Kolektivní smlouva platí do konce února 2023, stravné se zatím nenavyšují, neboť zde zaměstnavatel zajišťuje obědy na pracovišti, kdy zaměstnanec má možnost mít oběd za 37,- Kč.

Jako poslední ve svém vstupu do zpráv ze zásadních jednání představila problematiku nájemního bydlení a s tím spojený seminář, který se konal 8. listopadu v Senátu ČR. Problematika (ne)dostupného nájemního bydlení je docela rozsáhlá a řeší se v celé evropské unii. Pozitivní je, že již u nás máme některá družstva, jako na příklad Stavební bytové družstvo Sever v Liberci, která staví družstevní byty a ty jsou dostupnější pro budoucí majitele za podstatně mírnějších podmínek. Výstavba těchto bytů závisí především na přístupu vlády k řešení této problematiky.

Ze zahraničních jednání podala informaci PhDr. Helena Svobodová. Informovala přítomné o jednání Výkonného výboru ETF, které se uskutečnilo v termínu 28.–30. 11. 2022 ve Vídni. Kromě standardní administrativy a projednání finančních dokumentů se Výkonný výbor zabýval otázkou posílení aktivit ETF v oblasti pracovníků v logistice a internetových obchodů. Součástí zasedání Výkonného výboru byl závěrečný seminář věnovaný „Hedvábné stezce“. V rámci semináře se uskutečnila panelová diskuze zástupců odborových organizací ze společností, kde jsou čínské investice. PhDr. Svobodová rovněž zmínila vystoupení člena představenstva společnosti Rail Cargo Austria G. Eymera o nových železničních koridorech přes střední Asii (z důvodu války na Ukrajině a sankcí uvalených na Rusko).

PhDr. Svobodová ještě dodala, že rakouští kolegové (odborový svaz VIDA) požádal všechny členské organizace ETF o podporu při stávce (pondělí 28. 11. 2022) za zvýšení mezd na železnici. Po konzultaci s předsedou OSŽ Mgr. Malým se OSŽ této podpory zdrželo s tím, že neznáme všechny podrobnosti o kolektivním vyjednávání, aby OSŽ mohlo zaujmout oficiální stanovisko. OSŽ považuje kolektivní vyjednávání za interní záležitost, nikoliv předmět pro vyjadřování mezinárodní solidarity.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) opět připomněl preventivní prohlídky a zmínil, že pokud někdo potřebuje v této oblasti radu, ať se neváhá na něj obrátit.

Martin Malý informoval, že dne 9. listopadu se konalo zasedání poradního týmu Tripartity pro hospodářskou politiku při MPO, kde byli jako hosté přizvání členové NERV- Národní ekonomické rady vlády, aby zde prezentovali a podrobněji vysvětlili svá nedávno zveřejněná doporučení pro snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů. Zdůraznil, že s některými návrhy se  sice odborové organizace mohou ztotožnit, jako například s návrhem globální a evropské reformy korporátní daně nebo snížení počtu lidí v exekuci. S většinou však nikoli, neboť z návrhů vychází, že peníze chybějící ve státním rozpočtu by při realizaci těchto doporučení zaplatili největším dílem  středně příjmoví zaměstnanci, jako třeba v případě zvýšení daně z příjmů fyzických osob, zrušení státní podpory stavebního spoření, zvýšení daně z nemovitostí, snížení slev ve veřejné dopravě na úroveň před rokem 2018, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, zvýšení spotřebních daní, zpoplatnění vysokých škol, snížení podpory v nezaměstnanosti, atp.  Martin Malý však současně  také informoval, že členové NERV na jednání jednoznačně deklarovali, že při sestavování těchto doporučení  posuzovali pouze ekonomické a technické dopady, nezabývali se však vůbec otázkou politické průchodnosti. Je proto na rozhodnutí vlády, respektive vládní koalice,  zda některé tyto návrhy NERV bude chtít skutečně realizovat a v takovém případě je samozřejmě bude  muset nejprve projednat s ostatními politickými subjekty a se sociálními partnery (odborovými a zaměstnavatelskými svazy).

Závěrem jednání přednesl důležitou zprávu JUDr. Petr Večeř ohledně interaktivních formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.osz.org. Dokumenty jsou upraveny tak, aby se do nich dalo vpisovat přímo z počítače. Dokumenty jsou ve formátu Excel a PDF. Najít se zde dá (a jednoduše vyplnit) žádost o poskytnutí právní pomoci, přihláška k pojistné smlouvě, oznámení škodní události, či žádost o příspěvky z podpůrného fondu.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 226 hostů a žádný gestor