Členové Podnikového výboru OSŽ při ČD se na svém prvním jednání v roce 2023 sešli ve středu 11. ledna. Moderovala ho tajemnice PV Věra Nečasová (na snímku uprostřed). Po zahájení následovaly informace ze zásadních jednání, které shrnul předseda PV Štěpán Lev: Došlo ke změně Vyhlášky MPSV týkající se „Stravného a cestovních náhrad“, kde došlo k navýšení s platností od 1. 1. 2023. Dále nařízením vlády se zvýšila minimální mzda na 17 300,- Kč.

Na tyto změny zaměstnavatel reagoval a s odborovými centrálami se dohodl na úpravě PKS na rok 2023. V tištěné podobě PKS na rok 2023 si budou muset zaměstnanci upravit aktuální částky v prvních dvou tarifních stupních a také v části „stravného“. OSŽ písemně vyzvalo zaměstnavatele k uskutečnění jednání nad zvýšením hodnoty stravenek, teplé stravy a zvýšení stravného u vybraných profesí uvedených v platné PKS. První takové jednání je stanoveno na 27. ledna.
Štěpán Lev se sešel na jednání s členem představenstva ČD Jiřím Ješetou a společně diskutovali o dopadech týkající se zrušení mezinárodního prodeje jízdních dokladů v pokladně Mladá Boleslav hl. n., kde veškerou dálkovou dopravu zajišťuje společnost Arriva. České dráhy nadále na obchodní riziko tento prodej nebudou poskytovat. Další informace se týkala schválených „Zásad hospodaření se SF ČD“ na rok 2023 a návrhu centrálních akcí BOZP na letošní rok.
Tajemník PV Antonín Leitgeb komentoval poslední jednání Dozorčí rady ČD, kde byl představen podle jeho názoru ambiciózní podnikatelský plán podniku na rok 2023 s tím, že jednotlivé kapitoly budou dopracovány. Pozitivní pro zaměstnance je, že zaměstnavatelský plán počítá s osobními náklady, které pokryjí nárůst mezd z kolektivní smlouvy na rok 2023. Leitgeb upozornil rovněž na chystaný nákup šesti jednotek DESIRO a na chystané zkvalitnění kamerového systému na ČD, který bude napojen na centrální pult a zvýší tak bezpečnost na Českých drahách.
Jako hosté se na jednání dostavili pracovníci GŘ ČD v čele s členkou představenstva Blankou Havelkovou, která informovala o personálních záležitostech, včetně změn ve vedení podniku na odboru strategie, projektové kanceláře, Dopravního vzdělávacího institutu (DVI) a vypsaném výběrovém řízení v Oblastních center údržby (OCÚ) Střed, Východ a v dceřiné společnosti DPOV. „Na rok 2023 byl opět schválen motivační program pro zaměstnance OCÚ,“ připomněla. Jak dále dodala, vedení podniku vnímá rovněž nedobrou situaci, týkající se nedostatku některých provozních profesí, především posunovačů a vlakových čet. V některých provozních jednotkách, zejména v Praze, je doslova kritická situace v nedostatku posunovačů, jejichž počet se přes veškerá přijatá opatření nedaří naplňovat. Vedení podniku řeší úpravu v oblasti psychotestů u profesí posunovač, vlakový personál a jiné. Jak zaznělo v diskusi k tomuto tématu, příčinou podstavu v nedostatkových profesích je především nízká úroveň mezd, kterou je možno řešit mimořádnými odměnami a příplatky, zejména pak v případech oslabených směn. S přehledem současné personální situace na ČD ve srovnání s minulými roky seznámil prostřednictvím prezentace vedoucí skupiny HR controlling Pavel Synek. Z přehledu vyplývá klesající počet zaměstnanců podniku, vysoká přesčasová práce a zvýšené odchody zaměstnanců do důchodu.
Po odchodu hostů pokračovalo jednání vystoupením člena Dozorčí rady ČD Vladislava Vokouna, který popsal dosavadní jednání zástupců OSŽ s kompetentními orgány o možnostech dřívějšího odchodu do důchodu u vybraných profesí na železnici. V tuto chvíli se tuto možnost podařilo prosadit u vybraných povolání HZS Správy železnic. „Naší snahou bude v dalším období dosáhnout zařazení dalších profesí," zdůraznil Vokoun. Současně vysvětlil nejdůležitější změny, které od nového roku nastávají v oblasti důchodů. Připomněl také, že na konci letošního roku končí funkční období současných zástupců OSŽ v Dozorčí radě podniku (Leitgeb, Vokoun) a bude nutné vybrat nové kandidáty na tyto pozice.
V usnesení PV doporučili členové jako kandidáty za zástupce zaměstnanců v Dozorčí radě ČD za OSŽ Štěpána Lva a Věru Nečasovou. Volby se uskuteční v letošním roce. Jejich kandidatuře by měla být věnována zvýšená podpora a s tím související medializace.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 266 hostů a žádný gestor