První letošní jednání podnikového výboru při ČD Cargo se uskutečnilo dne 12. ledna v prvním patře sídla OSŽ v domě Bohemika v Praze. Úvodem jednání jeho předseda a současně první místopředseda OSŽ Radek Nekola, popřál přítomným hodně zdraví a plno sil v novém roce. I když loňský hospodářský rok u společnosti skončil v plusových číslech, stále je před námi spousta nezodpovězených otázek v oblasti jak personální, tak i zvýšení cen energií. Konkrétní dopady v číslech budou známy až v březnu letošního roku, neboť ne všechny obchodní smlouvy jsou již uzavřeny,dodal Radek Nekola.

Některá témata, která jsou stále v řešení, jsme již zmiňovali na webu OSŽ i na stránkách Obzoru, a tak jen krátce připomeneme, že v první řadě se v nových vyjednáváních zaměří předseda PV na segment opravárenství, kdy bude přednesen koncept, jak tuto oblast zatraktivnit pro potencionální uchazeče o práci. V druhém kole se zaměří na provozní pracovníky.

Úspěšně proběhl nákup dieselových lokomotiv a do roku 2025 by měly být lokomotivy v provozu po rekonstrukci či úplně nové. Společnost si od tohoto kroku slibuje výraznou úsporu nákladů.

Dalším významným krokem je to, že se podařilo – po 16 letech – odkoupit nemovitost v Ústi nad Labem. Budova již potřebuje opravy a pravidelnou údržbu, která pro rozdělené vlastnictví v předchozích letech byla velmi komplikovaná.

V průběhu jednání přišly na řadu návrhy na dva kandidáty do dozorčí rady. Protože se v průběhu diskuze přihlásil třetí kandidát, došlo na tajné hlasování. Z osmnácti platných hlasů byli většinově zvoleni Bc. Marta Urbancová a Petr Doležal. K volbám by mělo dojít na podzim letošního roku stejně tak jako u Českých Drah. S kandidáty blíže seznámíme čtenáře čtrnáctideníku Obzor v jarních vydáních.

K druhé polovině jednání se jako již tradičně připojili zástupci zaměstnavatele  – personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová, vedoucí oddělení Mgr. Pavla Kreischová a vedoucí oddělení personálního managamentu Ing. Josef Kreische.

Personální ředitelka úvodem poskytla nemilé informace ohledně pracovního úrazu, který se stal v minulých dnech a kde se při zkoušce na alkohol zjistila přítomnost omamných látek. Tato skutečnost bohužel přinese do zaměstnaneckých řad namátkové kontroly nejen na přítomnost alkoholu, ale i drog.

Pozitivnější informací bylo, že ihned po ukončení účetní závěrky, přijde na řadu uzavírání smluvních mezd, které zatím musí být podepsány osobně. Na programu je však myšlenka, že i tato záležitost by se v příštích letech řešila také elektronickou cestou.

Ohledně povinných zdravotních prohlídek významné novinky nejsou, neboť případné uvolnění z nich se může týkat akorát kategorie I, což jsou pracovníci THP. Ostatní kategorie již mají riziko vstupu do kolejiště a tím je pravidelná prohlídka nevyhnutelná.

Závěrečné upozornění tohoto jednání přišlo z úst Pavly Kreischové, které opět upozorňovala na datum 15. února, kdy je poslední termín o zažádání si ohledně vrácení daní na mzdové účtárně. 

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 152 hostů a žádný gestor