První ze série školení o kolektivní smlouvě Českých drah, pořádané Podnikovým výborem OSŽ při ČD, se uskutečnilo v pondělí 16. ledna 2023 v břeclavském Dělnickém domě za účasti více jak 40 členů OSŽ z oblasti jižní Moravy a Vysočiny. Na programu byly kromě novinek v PKS na rok 2023 také informace o aktuálních otázkách z dění na Českých drahách a v OSŽ, důchodové reformě a jejím dopadům na železnici, novinky v Zásadách sociálního fondu na ČD a v pracovněprávních předpisech a dokumentech OSŽ, jakož i informace z oblasti BOZP.

Průběh školení řídil tajemník PV OSŽ Antonín Leitgeb, spolu s ním seděli u předsednického stolu předseda PV Štěpán Lev, tajemnice Věra Nečasová a Vladislav Vokoun. Přítomni byli také JUDr. Petr Večeř, vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ – Ú, se svojí spolupracovnicí Ing. Ludmilou Malinovou.
Novinky v kolektivní smlouvě ČD na rok 2023 přiblížil Štěpán Lev. Připomněl, že většina ustanovení, jakož i veškeré benefity z předchozí PKS zůstaly v nové kolektivní smlouvě zachovány. Zachována byla inflační doložka na rok 2023, rozsah pracovní doby a také délka dovolené. „Do příštího kolektivního vyjednávání budeme usilovat o zrušení dodatkového volna a chceme se vrátit k ustanovení dovolené, která byla v roce 2021,“ připomněl Lev. Zmínil se rovněž o navýšení stravného a ponechání rozsahu kondičních pobytů a informoval o oblastech, kde se budou kondiční pobyty uskutečňovat.
Antonín Leitgeb připomněl volby do dozorčí rady Českých drah, které proběhnou v říjnu tohoto roku, a v nichž budou kandidovat na zástupce zaměstnanců Štěpán Lev a Věra Nečasová na kterých se jednomyslně shodl PV OSŽ při ČD, a. s. Vyzval v této souvislosti všechny přítomné, aby tyto kandidáty spolu s členskou základnou podpořili.
Také se budou konat volby do dozorčí rady v ČD Cargo, kde se PV OSŽ ČD Cargo rovněž shodl na dvou jejich kandidátech - Martě Urbancové a Petrovi Doležalovi. „Jelikož máme v OSŽ multifunkční ZO, proto žádám o podporu všech kandidátů navržených za OSŽ,“ zdůraznil Štěpán Lev.
Předseda PV dále pokračoval informacemi o aktuální situaci v OSŽ, přičemž vzpomenul změny, které nastaly po VIII. sjezdu OSŽ. Také v OSŽ se podle jeho slov projevuje otázka stárnutí současné členské základny i samotných funkcionářů OSŽ. Zdůraznil současný trend digitalizace, kterou ani OSŽ nemůže opomenout, a to je například aplikace „Moje OSŽ“. Upozornil také na změny v časopise Obzor, rozšíření prostoru pro dopisovatele a úpravu hlavičky tohoto časopisu.
O situaci, která se týká změn v důchodovém zákoně, referoval Vladislav Vokoun. Snaha o rozšíření počtu železničářských profesí, kterých by se týkal dřívější odchod do důchodu, stále trvá a ze strany MPSV je přislíbena rozsáhla novela důchodového zákona.
Pracovněprávní předpisy a jejich novelizaci, dokumenty OSŽ, jakož i informace o Řádu právní pomoci OSŽ, krizové lince OSŽ, pojištění odpovědnosti a Podpůrném fondu OSŽ přiblížil Petr Večeř.
O zásadách a novinkách v sociálním fondu Českých drah podala informace Věra Nečasová. Zmínila se mimo jiné také o zvýšení finančních prostředků na sportovní a kulturní akce pro zaměstnance a důchodce a upřesnění některých článků v Zásadách SF ČD.
Problematiku BOZP shrnula ve svém vystoupení svazová inspektorka BOZP pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina Monika Časarová, která připomněla novinky v nařízeních vlády v této oblasti, problematiku periodických prohlídek a nemocí z povolání. Upozornila rovněž na důležitost účasti funkcionářů ZO OSŽ při prověrkách BOZP.
Závěr školení byl věnován diskusi a připomínkám přítomných, které se nejčastěji týkaly tématu dovolené a motivačního programu v opravnách.
Další termíny aktivů OSŽ ČD jsou naplánované na 17. 1. v Olomouci, 18. 1. v Plzni, 19. 1. v Českých Budějovicích, 24. 1. v Praze a 26. 1. v Pardubicích.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 197 hostů a žádný gestor