Únorové jednání PV OSŽ při ČD Cargo proběhlo ve čtvrtek 16. února opět v domě Bohemika – v sídle OSŽ. Účastníky přivítala tajemnice podnikového výboru Bc. Marta Urbancová, poté zahájil předseda a současně první místopředseda OSŽ Radek Nekola jednání informacemi o poradě z přecházejícího dne tj. 15. února ohledně interních norem, které souvisejí s provozováním drážní dopravy a s certifikací SSC.

Dále zhodnotil jednání dozorčí rady, kde jej asi nejvíce potěšil hospodářský výsledek za rok 2022 i když některé komodity zaznamenaly ztrátu. Bližší informace jsme přinesli v článku z Představenstva osž.

Pozitivní je, že i s plánovaným nárůstem cen za vozbu již 85 % zákazníků podepsalo smlouvu na rok 2023.

„Pravdou je, že dojde k útlumu dopravy v prvním čtvrtletí tohoto roku, ale v rámci této situace využijeme odeslání zaměstnanců za kondičně ozdravné pobyty,“ zmínil.

Poté ještě přednesl informace z jednání odborových centrál, které se konalo poslední den minulého měsíce. Hlavním tématem byly cestovní náhrady, stravné a výše ceny stravenky. Důvodem je stále vysoká inflace. „MPaSV, od podepsání naší kolektivní smlouvy pro rok 2023 muselo už jednou valorizovat minimální ceny stravného a očekávaný vývoj v cenách dává velký předpoklad, že dojde opět k úpravám hodnot stanovených paušálů. Na tento vývoj bude třeba reagovat a připravit návrhy na úpravu v naší kolektivní smlouvě,“ doplnil 1. místopředseda OSŽ.

Největší diskuze se na jednání podnikového výboru týkala výše odměny zaměstnancům, kteří absolvují předepsané pracovní lékařské prohlídky. Bohužel dochází k nestejnému přístupu u jednotlivých zaměstnanců v rámci provozních jednotek. Pracovní prohlídka mimo svoji pracovní dobu je odměňována (tyto informace ještě blíže upřesnila vedoucí oddělení Mgr. Pavla Kreischová), jak se ale ukázalo na každém provozu jinou sazbou. Zdali se bude v budoucnu paušalizovat, se teprve ukáže. Na běžnou lékařskou prohlídku je ze zákona doba nezbytně nutná anebo ji může zaměstnanec absolvovat ve dnech volna. Je třeba na úrovni provozních jednotek v rámci jednání výborů tuto problematiku otevřít a stanovit pevná pravidla pro jednotlivá provozní pracoviště s ohledem na čas a dostupnost míst, kde se pracovní lékařské prohlídky poskytují.

„Stejný problém je i uvolnění na jednání sociálních partnerů s vedením společnosti. Tyto parametry máme pevně stanovené v kolektivní smlouvě, co je důležité a zásadní, je dohoda o omluvení zaměstnance z noční služby v případech, kdy se jednání uskutečnilo v době před touto směnou,“ dodává Radek Nekola.

Dále opět pokračoval Radek Nekola s informacemi z jednání Představenstva OSŽ. Bližší informace jsme již zveřejnili na webu. Předseda ČD Cargo seznámil přítomné s postojem OSŽ ohledně důchodové reformy a tím, že musí být rozlišeny pracovní kategorie. Mezi ty spadá III a IV, u které nelze důchodovou hranici navyšovat. „Nicméně se obávám, že toto téma se ve vládě protáhne na několik měsíců a s nevalným výsledem pro naše zaměstnanecké řady,“ dodal Radek Nekola.

Zajímavou informací je plánované zasedání ASA na 3. května, kterého se zúčastní i pan premiér a cílem je, aby železničáři přednesli problémy, které se aktuálně na železnici řeší. Mezi jinými se bude probírat i zapojení školství do železničního systému, hledání společných učebních oborů, které se dají uplatnit ve všech třech společnostech, a to jak ČD Cargo, tak i u Českých drah a Správy železnic.

Posledním přínosem na jednání, než se připojil zaměstnavatel již v tradičním zastoupení personální ředitelky Mgr. Anety Miklášové, vedoucí oddělení Mgr. Pavly Kreischové a vedoucího oddělení personálního managamentu Ing. Josefa Kreische, byla informace, že odměňování v oblasti opravárenství je na dobré cestě a jde ruku v ruce s konceptem u ČD, to, aby nedošlo k tzv. pracovní turistice.

Následovaly informace a potažmo i diskuze ze strany personální ředitelky Anety Miklášové, kdy spolu s Josefem Kreischem ujistili přísedící ohledně personálních kroků jak stávajících, tak i očekávaných v následujících pár měsících. Snahou personálního oddělení je, aby společnost ČD Cargo byla vidět, aby se o ní mluvilo a aby měla pověst spolehlivého zaměstnavatele nabízejícího stabilní dlouhodobou práci. A tím přilákala i zaměstnance, kteří do té doby – s nadsázkou řečeno – o železnici ani neslyšeli. „Je potřeba ještě více kandidáty informovat o tom, co práce u společnosti obnáší,“ zdůraznil Josef Kreische. „A když už někoho získáme do našich řad, je potřeba se ho ujmout, řádně proškolit, aby se u nás ´zaháčkoval´ a neodešel do jiného odvětví,“ doplnil ještě vedoucí oddělení.

Personální ředitelka si trochu povzdechla, že problém je zaujmout mladší generaci, protože ti nemají zájem vykonávat práci v provozu v nepříznivém počasí či na nočních směnách. A také že očekává problémy personálního pokrytí v letních měsících.

Předsedové základních organizací včele s předsedou Radkem Nekolou shodně poděkovali zástupcům personálního oddělení za všechny kroky, které podnikají ohledně náboru zaměstnanců, neboť na svých provozních pracovištích zaznamenali nové kandidáty o práci. Je vidět, že úsilí přináší kýžené ovoce.

Závěrem jednání vedoucí oddělení Mgr. Pavla Kreischová vzkázala všem žádajícím zaměstnancům, převážně z provozu, poděkování za elektronické žádosti ohledně vrácení daní, vše se totiž podařilo bez větších komplikací.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  


 

Právě přítomno: 191 hostů a žádný gestor