Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, omluvil předsedu OSŽ Mgr. Malého, ale také zástupce zaměstnavatele. V části věnované informacím z jednání OSŽ Petr Štěpánek shrnul se svými tajemníky podrobně jednání Ú-OSŽ, které se konalo 22. 2. 2023. Podrobnosti vyjdou v samostatném článku z Ú-OSŽ včetně dopisu OSŽ schváleného na ústředí, který je adresován ministrům Jurečkovi (MPSV), Kupkovi (MD), ale také ředitelům tří největších železničních podniků. Každopádně diskuze kolem plánované důchodové „reformy“ byla velmi obsáhlá a zajímavá.

Tajemníci PV okomentovali i jednání OC, které se konalo 16. 2. 2023. Zprávy z komise pro OOPP a výstrojní součástky okomentoval Miloš Paleček. Činnost komise pro střežení pracoviště popsal Miroslav Maincl. Více a podrobněji v článku z OC.

S prezentací navštívil náš PV zástupce firmy Up Česká republika Petr Pacas, který se snažil všem přítomným podrobně a erudovaně výhody e-stravenkové karty, kterou firma Up ČR poskytuje zaměstnancům Správy železnic, ale také ČD Cargo. Zmínil více než 25 000 provozoven, kde lze e-stravenku Up uplatnit. Také aplikace Up má spoustu výhod a možností, jak využívat a sbírat různé benefity.

Probrán byl i materiál zaslaný vedením SŽ, a to především „Plnění PKS za rok 2022“. K tomuto materiálu nebylo větších připomínek. Naopak k problematice nedodaných vitamínů pro všechny zaměstnance v roce 2022 proběhla diskuze. Bylo schváleno usnesení požadující písemné vyjádření vedení SŽ k této problematice.

Předseda PV Petr Štěpánek seznámil PV s ustanovením výboru u OJ CSS. Dále byli členové PV seznámeni s plánem společného zasedání PV ČD, ČDC a SŽ v březnu v Kořenově. Účast na tomto jednání potvrdili i všichni tři zástupci vedení železničních podniků, kteří zodpovídají za oblast personální. Plánováno je také jednání s kolegy na Slovensku. Zde ještě stále není ze strany našich kolegů oznámen termín ani místo konání.

Za Sociálně právní oddělení (SPO) informoval o novinkách jeho vedoucí JUDr. Petr Večeř. Pravidelným tématem je pojištění zodpovědnosti pro naše členy, kde stále dochází k podpojištění. Následoval apel na všechny funkcionáře, kteří uzavírají pojistky s členy na ZO, aby informovali o správné výší pojistky. Školení SPO jsou téměř obsazena, volno je ještě na školeních BOZP. Za toto oddělení informovala o novinkách inspektorka BOZP Dana Žáková. Zmínila schválený materiál na Ú-OSŽ týkající se činnosti BOZP v roce 2022, který je zveřejněn na webových stránkách OSŽ. Přišla i nabídka interních školeních BOZP v jednotlivých ZO.

V závěrečné části jednání byli členům PV představeni Milan Sedlák a Daniela Houdková, kteří od podzimu loňského roku zodpovídají za vydávání našeho čtrnáctideníku Obzor. Po krátkém představení dostali všichni možnost dotázat se na obsah, formu, ale i distribuci Obzoru a problémy s tím spojené. 

Členové PV se setkají na dalším jednání v rámci společného výjezdního zasedání tří PV v Kořenově ve dnech 22–24. 3. 2023.

 

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Foto Daniela Houdková

 

 


 

Právě přítomno: 274 hostů a žádný gestor