Při čtvrtečním setkání (23. 3. 2023) všech tří železničních společností došlo i na samostatná jednání každé firmy zvlášť. Podnikový výbor ČD, a.s. řídil jejich předseda Štěpán Lev. Jednání se zúčastnila personální ředitelka GŘ ČD a členka představenstva ČD Mgr. Blanka Havelková.

Bouřlivou diskusi vyvolalo oznámení o prohraném výběrovém řízení na zajišťování veřejné drážní dopravy v Jihomoravském kraji. Personální ředitelka sdělila, že se představenstvo ČD bude vzniklou situací intenzivně zabývat: „Historicky tu byla strategie udržet výkony za každou cenu, nyní musíme brát ohled na rentabilitu. Jaký bude mít důsledek ztráta výkonů pro zaměstnance ČD musíme propočítat. Tato zpráva je pro všechny moc čerstvá. Na příští podnikový výbor jsem ochotna zajistit, aby byl přítomen také náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta a možná i generální ředitel Michal Krapinec.“  Členové PV mají obavy, že tato situace nebude ojedinělá, protože na Plzeňsku probíhá také tender na dopravce s nejlevnější nabídkou.

Dalším tématem byla častá přesčasová práce, možnosti vybírání a plánování směn, nábor nových zaměstnanců, na kterém se usilovně pracuje.  Tato témata byla hlavním bodem výjezdního jednání, kde si společnosti mohly vyměnit své zkušenosti, podněty a nápady. „Také České dráhy čeká dlouhá a náročná cesta, ale pravdou je, že už sklízí první ovoce, kdy nárůst zaměstnanců již několik pracovišť zaznamenalo“, řekla Blanka Havelková. Dále informovala o zřízení pracovních skupin, složených z odborných zaměstnanců a zástupců odborových centrál, který by měl mít za úkol řešit systém odměňování na nastávající období při kolektivním vyjednávání PKS 2024.

Závěrem jednání Štěpán Lev poděkoval všem přítomným za účasta aktivní přístup při jednání a také poděkoval paní personální ředitelce za výbornou spolupráci s OSŽ.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 274 hostů a žádný gestor