Hlavními hosty květnového jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD (10. 5. 2023) byli předseda OSŽ Martin Malý, který přiblížil jednání tripartity a informace z ministerstva dopravy, a odborná referentka Sociálně-právního oddělení OSŽ-Ú Alena Šimáčková, která vysvětlila záležitosti, týkající se datových schránek. S metodikou určování náročných profesí, jejíž návrh OSŽ zpracovává, seznámil členy PV Vladislav Vokoun (na úvodním snímku). Na programu byly také informace z jednání železničních odborových svazů v Evropě, sdružených v ETF, které se uskutečnilo v Bruselu. Tohoto jednání se zúčastnil předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, tajemník PV Antonín Leitgeb a člen PV Martin Janeček.

Jak vysvětlil úvodem Martin Malý, vládní politici zatím stále jen jednají o možných úpravách zákonů, týkajících se důchodového zabezpečení a daní, konkrétní návrhy ale zatím vláda nepodala - pouze MPSV zaslalo do připomínkového řízení návrh na zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu a návrh úpravy valorizačního mechanismu penzí. Odchod do předčasného důchodu vláda navrhuje umožnit maximálně nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku, zatímco dosud je možné odejít až o 5 let dříve a dále navrhuje výraznější krácení těchto důchodů. „OSŽ tyto návrhy vlády jednoznačně odmítlo mimo jiné s odůvodněním, že dokud nejsou známy plány vlády ohledně stanovení důchodového věku a není vyřešena problematika dřívějšího odchodu do důchodů pro zatížené profese, není seriózní měnit parametry dřívějších odchodů do důchodů pro ostatní. Další jednání tripartity je stanoveno na 15. května a tam už by snad měly nějaké konkrétní informace o vládních plánech důchodové a daňové reformy zaznít,“ podotkl předseda.
Alena Šimáčková informovala o problematice datových schránek, které musejí mít ZO pro komunikaci s úřady. Všechny potřebné formuláře jsou na webu OSŽ. Upozornila přitom na často skloňované dotazy ze strany základních organizací a na okolnosti, které je potřeba splnit při zakládání schránek. O tom, jak je tato pomoc důležitá, svědčilo i množství dotazů ze strany členů PV, týkající se této záležitosti a vyjádření díků za tuto důležitou podporu.
Průběh prací na sestavování Metodiky určování náročných profesí přiblížil Vladislav Vokoun. Podrobně přitom přiblížil třináct faktorů pracovních podmínek, na jejichž základě je metodika zpracovávána. Cílem OSŽ je změnit zákon o důchodech tak, aby nejzatíženější profese na železnici měly možnost odejít dříve do důchodu, případně dostávaly vyšší příspěvek na penzijní připojištění. „Nebude to ale vůbec lehké prosadit,“ podotkl Vokoun a vyzval přítomné členy k zasílání podnětů na toto téma. Upozornil přitom také na novou vyhlášku ministerstva zdravotnictví, která bude zveřejněna v dohledné době, a do níž se OSŽ podařilo prosadit důležitá specifika železničního provozu. „Je tam vše, co jsme požadovali.“
Tajemnice PV Věra Nečasova seznámila členy PV s Reportingem OSŽ, který vychází z pravidelně zaslaných tabulek od zaměstnavatele obsahující informace o vývoji zaměstnanosti a mezd ve společnosti.
Předseda PV informoval o jednání ETF v Bruselu, kde se diskutovalo o problémech v bezpečnosti zaměstnanců vlakového personálu, vlaků bez průvodčího, nedostatků zaměstnanců, údržba infrastruktury, dopady liberalizace trhu a přeprava hendikepovaných cestujících. „Faktem je, že v mnoha státech Evropy řeší železničáři podobné problémy jako na naší železnici,“ shrnul své poznatky Lev.
Po následné diskusi k projednaným bodům bylo jednání PV ukončeno.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 200 hostů a žádný gestor