Představenstvo OSŽ se sešlo na svém jednání 6. června 2023 za řízení předsedy OSŽ Martina Malého. Po úvodní kontrole plnění úkolů z minulého jednání vystoupili jednotliví místopředsedové OSŽ s informacemi ze zásadních jednání, která v uplynulém období proběhla. Na všech těchto jednáních se jako červená nit vinuly obavy, reagující na tzv. „ozdravný balíček“ vlády, který v současné době probíhá připomínkovým řízením ze strany odborů i zaměstnavatelů. Jak v této souvislosti upozornil Radek Nekola, největším zádrhelem se pro OSŽ jeví návrh vlády na zrušení či omezení benefitů, které jsou v rámci OSŽ zakotveny v sociálních fondech a FKSP jednotlivých drážních i nedrážních podniků. Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse v závěru jednání Představenstva.

Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev informoval o jednání s ministrem dopravy, které bylo vyvoláno zaslaným dopisem s usnesením PV OSŽ při ČD. Témata byla ohledně výběrových řízeních MD a krajů, při nichž mají České dráhy nerovné podmínky z důvodu povinnosti vypisovat výběrová řízení na dodavatele vozidel a povinnosti držení záloh, které soukromý dopravce nemá. „Nejhorší situace je v Jihomoravském kraji, kde máme obavy, aby ČD dostály všem závazkům dle smluv. Důvodem jsou již odcházející strojvedoucí i vlakové čety a je velké nebezpečí, aby se vše zvládlo. Negativní zkušenosti jsme měli již při ztrátě výkonů v jižních Čechách (Volary). Ministr dopravy na výhrady OSŽ reagoval zdrženlivě,“ konstatoval Lev. Při jednání s ministrem dopravy se diskutovalo také o vládním ozdravném balíčku a jeho dopadech nejen na zaměstnance, ale i na zaměstnavatele v oblasti benefitů a jejich danění. Například kondiční pobyty a příspěvky na rekreaci, by se musely danit. „Objem prostředků na kulturní a sportovní akce ze Sociálního fondu bude v tomto případě velmi omezen,“ dodal Lev. Na jeho slova navázal tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb informacemi o jednání z Dozorčí rady ČD, která se zabývala standartními body. „Pozitivní je skutečnost, že České dráhy se vyrovnaly s propadem tržeb v minulých letech a jsou nyní, pokud se týká hospodaření za první čtvrtletí, na dobré cestě. V polovině června bude společnost ČD obhajovat rating,“ sdělil Leitgeb.
Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek informoval o jednání odborových centrál u Správy železnic, které se týkalo mimo jiné navýšení FKSP na rekreaci, personálních změn u HZS a problematiky nedostatku lékařů na vykonávání PLS. Varoval také před možným snížením státních prostředků na údržbu železniční sítě v rámci vládního balíčku.
První místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola předestřel aktuální situaci u podniku ČD Cargo. „Za první kvartál letošního roku se daří plnit podnikatelský plán, je ale nutné zdůraznit že jeho plnění vychází z vyšších tržeb a některých nižších nákladů. Objem zboží, který byl naplánován, se bohužel z důvodu ekonomiky nedaří naplňovat,“ konstatoval. Zdůraznil rovněž rozhodnutí ministerstva dopravy o změně parametrů v oblasti jednotlivých vozových zásilek, kde se jedná o snížení poplatků za použití dopravní cesty.
Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru Renata Dousková kvitovala skutečnost, že v některých nedrážních podnicích (Elektrizace železnic, Dopravní podnik města Brna) dochází k navýšení mezd nad rámec kolektivní smlouvy. Upozornila také na obavy nedrážních společností v případě snížení objemu prací na údržbě tratí, způsobených vládou navrhovaným snížením objemu financí.
Představenstvo dále schválilo vyslání zástupce na jednání železniční sekce Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF), týkajícího se změn v oblasti práce strojvedoucích. Projednalo a schválilo žádosti o právní pomoc a o dávky z Podpůrného fondu OSŽ, vzalo na vědomí zprávy z průběhu sportovních akcí v zahraničí a schválilo návrhy na pracovní cesty do zahraničí, včetně sportovních výprav na mistrovství USIC. Schválilo také návrh vzdělávacích aktivit na druhé pololetí roku 2023 a vzalo na vědomí zprávu o stavu členské základny OSŽ.
V bodě, týkajícím se organizačních záležitostí, informoval Martin Vavrečka o možnostech rozšíření nabídky, týkající se rekreace OSŽ. Vladislav Vokoun vysvětlil návrh na doplnění profesí, které připadají v úvahu pro předčasný důchod. Tento návrh bude po doplnění stanoviskem zaměstnavatelů předložen MPSV.
Závěrečná diskuse v bodě různé se týkala především postoje OSŽ k tzv. „ozdravnému balíčku“ vlády. Předseda OSŽ Martin Malý zopakoval usnesení Ústředí OSŽ, které se shodlo na tom, že některé body tohoto balíčku jsou pro OSŽ zásadně nepřijatelné, zejména pak ty, které se týkají zaměstnaneckých benefitů. „Čekáme na rekci vlády k našim protinávrhům, do té doby se nebudeme připojovat k protestním akcím,“ shrnul Malý.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 247 hostů a žádný gestor