Poslední předprázdninové jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD proběhlo ve středu 7. června v sídle OSŽ. Jako hosté se ho zúčastnili vedoucí skupiny benefitů u ČD, a. s., Ing. Lucie Bauerová, ředitelka CIS Mgr. Eva Dašková, ředitelka Zásobovacího centra (ZC) Ing. Zuzana Ajgrmanová a manažer ZC Martin Dvořák, kteří dostali slovo hned v úvodu. Lucie Bauerová popsala situaci, týkající se elektronických stravenek, ke kterým zatím část zaměstnanců nemá důvěru, přestože jejich využití je oproti zrušeným papírovým stravenkám velice výhodné. Zmínila se také o nově zavedeném benefitu Lékař na telefonu, který se postupně dostává do povědomí zaměstnanců. Hlavním tématem jejího vystoupení však byly připravované změny v poskytování osobního ohodnocení jednotlivých zaměstnanců ČD. Podle jejích slov se České dráhy snaží převést některé současné příplatky do oblasti osobního ohodnocení, což by mělo přinést objektivnější hodnocení zaměstnanců a současně větší vážnost této složce mzdy. Z ohlasů přítomných členů PV na vystoupení Lucie Bauerové však bylo zřejmé, že novému systému osobního ohodnocení zatím příliš nedůvěřují a podnikový výbor k tomuto návrhu přijal negativní stanovisko.

Zaměření a práci zaměstnanců Centra interních služeb (CIS), které pro ČD zajišťuje finančně-ekonomickou agendu, vysvětlovala jeho ředitelka Eva Dašková. Zodpověděla celou řadu dotazů, písemných i ústních, které se týkaly tohoto institutu. Zmínila se mimo jiné o zvýšení sazeb, týkajících se úhrad za majetek ČD poškozený sprejery, a vysvětlila dotazy, týkající se telefonního paušálu, který využívají vlakové čety, jakož i dotazy na využívání sociálního fondu ČD.
Převedení agendy MTZ z Oblastních center údržby do Zásobovacího centra (ZC) vysvětlovala jeho ředitelka Zuzana Ajgrmanová. Čelila přitom celé řadě kritických poznámek a dotazů na práci centralizovaného ZC. Podle jejích slov je potřebné, aby řadoví zaměstnanci ČD „táhli za jeden provaz“ s vedením společnosti České dráhy, což je jediná cesta, jak najít společné stanovisko k vyskytujícím se problémům a nalezení nejlepšího řešení nedostatků. V reakci členů PV však zaznělo, že chyba je především na straně vedení středního článku managementu.
Po odchodu hostů pokračovalo jednání PV, kde se mimo jiné řešila situace na Českých drahách, především v oblasti tzv. „ozdravného balíčku“ vlády. Znovu bylo konstatováno, že navrhované zdanění benefitů by přineslo negativní dopady nejen na zaměstnance, ale i na zaměstnavatele. Například kondiční pobyty a příspěvky na rekreaci, by se musely danit a objem prostředků na kulturní a sportovní akce ze Sociálního fondu by tak byl velmi omezen. V diskusi zazněla informace o nízké účasti při volbách do Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Podle shodného názoru členů PV to bylo způsobeno velice malou, prakticky téměř nulovou informovaností ze strany pojišťovny o vyhlášení voleb, navzdory tomu, že značná část nejen zaměstnanců ČD jsou klienty této zdravotní pojišťovny.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 383 hostů a žádný gestor