Dne 8. června proběhlo jednání podnikového výboru ČD Cargo včele s jejím předsedou Radkem Nekolou. Ten úvodem prošel kontrolu usnesení, kde jedním z bodů je připravovaný text a obsah nové kolektivní smlouvy na rok 2024. Dále informoval členy podnikového výboru o jednání dozorčí rady, které bylo v pořadí již stopadesáté a přineslo příznivé informace o vývoji hospodářského výsledku za první kvartál tohoto roku. Plnění podnikatelského plánu se daří díky nárustu tržeb i když klesl objem přepraveného zboží, a to hlavně u vozby jednotlivých vozových zásilek. Důvodem je útlum v oblasti průmyslu v České republice, který se projevuje v celkové poptávce po dopravě.

V další části jednání se předseda PV vrátil k velmi diskutovanému tématu novely zákona č. 155 o důchodové reformě. Připomněl, že byly vybrány pracovní pozice, které byly předloženy k navrhnutí předčasného odchodu do důchodu bez krácení a aktuálně se čeká na rozhodnutí vlády. Dále se také vyčkává na reakci vlády k protinávrhům, týkajících se benefitů. Tato skutečnost však znepokojuje řadu členů OSŽ, neboť mají pocit, že vedení OSŽ se k této věci stále dostatečně nevyjádřilo. Radek Nekola shrnul informace z posledních dnů, kdy vysvětlil, že odborová organizace OSŽ byla oslovena některými politickými uskupeními, ale i Českomoravskou konfederací odborových svazů s žádostí o podporu, tedy jestli se připojí ke stávce plánované na konec června. „Ke stávce se jako OSŽ nepřipojíme, neboť ČMKOS jako jeden z hlavních požadavků ve vyjednávání požaduje obnovení superhrubé mzdy, a s tím rozhodně nesouhlasíme. Znamenalo by to totiž pro každého jednoho zaměstnance 5–6 % dolů z platu. A to při stávajícím propadu reálných mezd z důvodu vysoké inflace je už pro nás nepředstavitelné,“ zdůraznil předseda PV Radek Nekola. Vedení OSŽ chce vést s vládou korektní sociální dialog. „Nevylučuji, že v případě odmítání všeho ze strany vlády přejdeme k tvrdším krokům,“ dodal. Členové podnikového výboru přijali usnesení, v kterém požadují vystoupení zástupců OSŽ s oficiálním vyjádřením k důvodu odmítnutí podpory ČMKOS a informování o dalším postupu.

Poté se na jednání dostavila personální ředitelka společnosti ČD Cargo Mgr. Aneta Miklášová, která přinesla důležité informace z jednání se zástupci z Dopravního zdravotnictví ohledně zaměstnaneckých prohlídek. V této věci se spojili zástupci společností ČD Cargo, ČD i Správa železnic, aby se zefektivnil postup a proces zaměstnaneckých prohlídek, protože díky nedostatku lékařů je i nedostatek termínů prohlídek. Jednání stále probíhají, aby vše co nejdříve dopadlo a fungovalo tak, jak by mělo. Nová výběrová řízení probíhají na pozici tzv. super strojvedoucí. ČD Cargo má momentálně devět kandidátů. Jde o pilotní projekt, který se spustí 1. července tohoto roku. Tato pozice byla vytvořena z důvodu lepší průjezdnosti po hlavních tratích.

Hodně dotazů členů PV směřovalo na ochranné pracovní pomůcky zaměřené především na pracovní oděvy a obuv. Z diskuze vyšlo najevo, že ne všechny profese mají úplně ideální pracovní oděvy. V případě, že zaměstnanci nafasují nevyhovující kusy oděvů či bot, je potřeba aby tuto věc reklamovali na nákupu, ať mohou špatné kusy řešit s dodavatelem. Momentálně se chystá výběrové řízení na batohy, neboť někteří zaměstnanci je již potřebují vyměnit a také doplnit chybějící. Batohy musí obsahovat bezpečnostní prvky, aby splňovaly BOZP. Součástí výběrové komise budou dva členové z odborové komise. Před odchodem ještě Aneta Miklášová informovala o veletrhu Rail Bussines Days 2023, který proběhl v Ostravě, a kterého se zúčastnila přímo na stánku ČD Cargo určeného pro návštěvníky z řad studentů a případných uchazečů o práci u společnosti. Personální ředitelka přiznala zklamání nad celkovou účastí na letošním veletrhu. Přece jen studentů z Čech se kvůli vzdálenosti do areálu Trojhalí Karolina v Ostravě mnoho nedostavilo. Jinak výstavu shledala velmi zajímavou a prospěšnou i pro širokou veřejnost. V příštím roce se expozice chystá rozšířit o více vleček, aby tak vystavila více exponátů a přilákala další zájem lidí, kteří uvažují o práci na železnici.

Na závěr jednání připomněla tajemnice Bc. Marta Urbancová turnaj ve fotbale, který proběhne příští týden, a také další jednání PV ČD Cargo, které bude tentokrát výjezdní a uskuteční se ve Vyšším Brodě koncem srpna.  

 

Daniela Houdková

Foto: Daniela Houdková, Filip Houdek

 

  

  

  

 

Právě přítomno: 328 hostů a žádný gestor