Ve čtvrtek 21. září se sešel PV OSŽ, tentokrát již za přítomnosti zástupců zaměstnavatele. Hned v úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Zopakoval informace, které sdělil předchozího dne na zasedání Ústředí OSŽ. Více v článku zde.
Předseda PV Petr Štěpánek, který jednání moderoval, informoval o jednáních, která od minule proběhla. Mezi nejdůležitější témata patří již minule zmiňovaná optimalizace počtu zaměstnanců SŽ k 1. 1. 2024, schválena 2. změna PKS 2023 a příprava PKS 2024, resp. základní harmonogram kolektivního vyjednávání.

Předložení návrhu PKS s již zapracovanými legislativními změnami očekáváme 23. října. Tajemník PV Miloš Paleček informoval o jednání pracovní skupiny pro OOPP a uniformy, více v článku zde.

Vedoucí oddělení SPO JUDr. Petr Večeř, připomněl, že problematika DPP a DPČ se týká i ZO, a to z pozice zaměstnavatele, kdy jsou na tyto dohody prováděny drobné práce pro základní organizace. Oddělení SPO připravuje metodiku pro tyto práce, vzory dohod a řešení problematiky práce na dálku, která se ZO může také týkat. Dále oznámil, že se postupně daří aktualizovat údaje některých ZO ve Spolkovém rejstříku nutné k přístupu do datových schránek. A na závěr svého vstupu uvedl statistiku využití služby Právní poradny občan, což je nadstandardní služba členům, netýkající se pracovního, ale občanského práva.

Zástupci zaměstnavatele ve složení ředitel personálního odboru Ing. Pavel Koucký, Ing. Hana Kohoutová a JUDr. Lenka Vlásková se v informacích o novinkách vzájemně doplňovali a poskytli tak komplexní pohled na změny jak v legislativě, tak u Správy železnic. Z těch podstatných vysvětlili potřebu 2. změny PKS 2023, postup při řešení problematiky DPČ a DPP, u SŽ změnu Pracovního řádu, týkající se zaměstnanců s pružnou pracovní dobou. V další části informoval o vzniku nové organizační jednotky SŽ Facility, která bude mít do 50 zaměstnanců, kteří budou vyčleněni ze stávajících O 04 a O 30, takže celkový počet zaměstnanců SŽ nebude navýšen. Zmínil i aktualizaci Směrnice 75 a platnost stávající vyhlášky 101/95 Sb. Pouze do konce tohoto roku. Od 1. ledna by mělo probíhat posuzování zdravotní způsobilosti podle nové normy. V závěru bloku zaměstnavatele zazněla čísla týkající se mezd ve vyjmenovaných profesích a procenta růstu oproti předchozímu roku.

V části věnované organizačním záležitostem se Petr Štěpánek mimo jiné věnoval novým požadavkům na evidenci pracovní doby uvolněných a částečně uvolněných funkcionářů a Miloš Paleček organizaci bowlingového turnaje.

Na závěr vystoupil vedoucí oddělení BOZP JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA s připomínkou povinnosti zaměstnavatele provádět každoročně rozbor pitné vody z vlastních studní a nabídkou posledních volných míst na školeních týkajících se BOZP.

 

Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček

Právě přítomno: 224 hostů a žádný gestor