Po prázdninové přestávce se ve čtvrtek 21. září 2023 sešli členové Republikové rady seniorů OSŽ na svém pravidelném jednání v sídle OSŽ v Praze. Hosty jednání byli předseda OSŽ Martin Malý a vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík. Všechny přítomné uvítala předsedkyně RRS OSŽ Danuše Polášková, načež následovalo zhodnocení plnění úkolů z minulého jednání. Danuše Polášková informovala členy rady o Mezinárodních sportovních hrách seniorů, které pořádala Rada seniorů České republiky spolu s krajskou radou seniorů Ostrava. Hry proběhly v červenci v Ostravě a družstvo OSŽ, složené ze seniorů vybraných z celé republiky v počtu 6 sportovců a vedoucího, se zde umístilo na jedenáctém místě z devatenácti přítomných.

Hlavní akcí, organizovanou RRS OSŽ, která proběhla začátkem září v Potštejně, byly VI. sportovní hry seniorů OSŽ. Jak připomněla Danuše Polášková, tyto hry se po sportovní i organizační stránce plně vydařily, určitým nedostatkem bylo poněkud spartánské zázemí. To bylo způsobeno nedostatkem jiného vhodného místa pro tyto hry poté, co byla zahájena rekonstrukce Rájeckých Teplic, kde se hry tradičně konaly do loňského roku. Otazník je zatím nad místem konání těchto her příští rok, nabízí se rekreační objekt OSŽ v Kořenově na Lesní chatě.
Hlavním hostem jednání byl tradičně předseda OSŽ Martin Malý, který členy rady seznámil s aktuální situací ohledně „vládního ozdravného balíčku“. Popsal celou historii vyjednávání s vládou a konstatoval, že pokud se týká připomínek odborů k tomuto balíčku, vláda sice přistoupila k dílčím úpravám původního návrhu v oblasti zdanění benefitů, jinak je však absolutně neústupná, přestože proti jejím návrhům v řadě bodů nestojí jen odbory, ale ve vzácné shodě s odbory i zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty. „Vyčerpali jsme všechny možné legální kroky pro prosazení našich připomínek do pozměňovacích návrhů, nyní pozorně sledujeme, jak dopadne jednání v Parlamentu,“ poznamenal Malý. Současně k dotazu některých členů RRS dodal, že s ohledem na všechny aktuální okolnosti vedení odborů zatím nevidí vyhlášeni stávky jako vhodný nástroj, který by nyní mohl přinést žádoucí posun ve vyjednávání. Martin Malý informoval členy rady rovněž o vývoji v přípravě prolongace jízdních výhod, kde se uplatní loni dohodnuté ustanovení tarifu o způsobu zohlednění inflace při stanovování výše prolongačních poplatků.
Dalším hostem jednání byl vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík, který upozornil na fakt, že v souvislosti s vládními úsporami je možné, že některé kulturní, či sportovní akce OSŽ bude nutné v budoucnosti pořádat s určitou finanční spoluúčastí samotných členů OSŽ. Informoval také o možnostech rekreace OSŽ v zimním období a vyzval členy rady k propagaci rekreačních zařízení OSŽ mezi členy jednotlivých klubů seniorů.
Příští jednání RRS OSŽ se bude konat ve dnech 16. – 18. října a bude spojeno s návštěvou sportovního a kulturního podniku.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 188 hostů a žádný gestor