Republiková rada seniorů OSŽ na svém jednání 16. října 2023 přivítala jako hosty Vladislava Vokouna a ředitelku cestovní kanceláře ČD travel Blanku Jíšovou. Vladislav Vokoun seznámil členy rady s aktuální situací v oblasti tzv. ozdravného balíčku vlády, který se dotkne mimo jiné také tvorby sociálních fondů, z nichž zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci čerpají mj. příspěvky na rekreace, kulturní a sportovní činnost a další benefity pro zaměstnance podniků. Návrh vlády v tomto směru počítá s polovičním přídělem do sociálního fondu, resp. FKSP oproti dnešnímu stavu, přičemž z něj nově bude povinnost 50 % prostředků vyčlenit na penzijní připojištění. Logicky z toho vyplývá, že se toto omezení dotkne mimo jiné také příspěvků na rekreaci, na sportovní podniky, či společenské akce. Jak připomenul Vladislav Vokoun, pokud se týká seniorů, OSŽ dle jeho informací usiluje o to, aby se z důvodu omezení finančních prostředků na tuto skupinu nezapomnělo.

Blanka Jíšová popsala možné změny, které se vlivem vládních úspor mohou projevit v oblasti činnosti cestovních kanceláří, přičemž ale samotných klientů by se měly dotknout jen ve velmi omezené míře. Konstatovala současně, že letošní sezona byla v porovnání s minulým rokem nadmíru úspěšná, neboť nebývale vzrostl zájem lidí o cestování. Dále ředitelka CK ČD travel reagovala na dotazy členů rady, týkající se nedostatků, s nimiž se někdy klienti CK setkávají v místech pobytu. Podle slov Blanky Jíšové je nutné problémy řešit přímo na místě a důrazně požadovat okamžitou nápravu, případně slevu na ceně. „Pokud neuspějete, obraťte se přímo na nás a my vám poradíme a pomůžeme,“ řekla Jíšová.
Jednání rady po odchodu hostů pokračovalo podle programu kontrolou plnění úkolů z minulého jednání, mezi které patřilo mimo jiné zjištění počtu klubů seniorů v působnosti OSŽ. Podle slov předsedkyně RRS OSŽ Danuše Poláškové je ve 259 ZO OSŽ registrováno celkem 78 klubů seniorů, ve kterých působí 6100 z celkového počtu 9180 členů OSŽ - seniorů. „Bohužel, v posledním roce počet klubů poněkud poklesl, což je zřejmě způsobeno stárnutím členské základny a menším zájmem o řízení jednotlivých klubů. Na druhé straně je však celá řada klubů, které jsou velice aktivní a pořádají pro své členy maximum možných akcí,“ dodala Polášková.
Členové rady se zabývali rovněž plánem jednání RRS OSŽ v roce 2024 a místy konání vícedenních jednání. Místopředseda RRS OSŽ Alois Malý navrhnul výhodnou rekreaci pro členy klubů seniorů OSŽ ve francouzském rekreačním zařízení odborů v Toulouse.
Na závěr jednání byli malou pozorností odměněni za svoji práci členové RRS, kteří v uplynulém měsíci oslavili své narozeniny.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 283 hostů a žádný gestor