Hned po úvodním přivítání předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek omluvil neúčast zástupců zaměstnavatele.

Poté dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se podrobněji věnoval předpokládaným dopadům schváleného úsporného balíčku jak na firmy, tak na zaměstnance a odbory. Informativně sdělil některé body z připravované změny Zákoníku práce, u zaměstnaneckých jízdních výhod zmínil dohodu s MD, která zahrnuje i valorizaci cen vzhledem k inflaci a vypořádání u nově vysoutěžených tratí. V závěru svého příspěvku zmínil stav příprav na rekonstrukci RZ Skalka v Rájeckých Teplicích. Zmínil jednání Ú-OSŽ, kde byl hostem i předseda ASO Bohumír Dufek. Podrobněji článek z Ú-OSŽ zde.

Petr Štěpánek informoval o přibližném harmonogramu kolektivního vyjednávání, kdy by 23.10. měl být předložen návrh PKS 2024, 30.10. se sejdou zástupci odborových centrál na vypracování protinávrhu a od 1. do 3. listopadu proběhne úvodní internátní kolo vyjednávání se zaměstnavatelem. Na téma kolektivního vyjednávání se rozpoutala diskuze zejména v souvislosti s poklesem reálných mezd a dlouhodobou vysokou inflací v ČR.
Z nejdůležitějších personálních změn pak informoval o jmenování ředitele SŽ Facility Ing. Jakuba Červenky a výměně na postu náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy, kde Ing. Marcelu Pernicovou nahrazuje Ing. Karel Švejda, MBA.

V části věnované organizačním záležitostem se dolaďovaly detaily centrální evidence docházky funkcionářů OSŽ a termíny jednání PV OSŽ SŽ v roce 2024. Základní organizace byly rovněž upozorněny na změnu ceny čtrnáctideníku Obzor a nutnost podat novou objednávku.

Tajemník PV Miroslav Maincl upozornil na blížící se termín voleb do dozorčích rad ČD a ČD Cargo, kde kandidují zástupci OSŽ a požádal o podporu v základních organizacích. Připomněl i termín turnaje v bowlingu a zaslání soupisek účastníků.

Zástupce oddělení BOZP Jaroslav Leština informoval o smrtelných úrazech zaměstnanců infrastruktury na Strakonicku. Pro zraněné a pozůstalé bylo zřízeno humanitární konto na pomoc a snížení dopadů na rodiny této tragické události.

Č. konta na které lze přispět: 73008011/0710

Více zde.

Humanitární sbírka Blatná

Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl

 

Právě přítomno: 130 hostů a žádný gestor