OBZOR ke stažení

Více než dvě stě členů OSŽ se sešlo ve čtvrtek 9. 4. 2015 v Kolíně, aby si připomněli 25 let od založení Odborového sdružení železničářů. Zatímco velkou část účastníků tvořili pamětníci, úvod akce patřil těm nejmenším, dětem z místní mateřské školky, které navodily uvolněnou atmosféru několika říkankami a písničkami.


Hlavní milníky 25leté historie OSŽ poté ve svém projevu připomněl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Hovořil jak o vzrušené atmosféře zakládajícího sjezdu OSŽ v únoru 1990, tak i o rozdělení OSŽ na českou a slovenskou část v roce 1993, o pětidenní stávce v roce 1997, jejichž rozsah již od té doby nebyl překonán, o mnoha úspěších OSŽ, ať již šlo o prosazení sociálního programu, předdůchodů, zachování jízdních výhod či vstup Asociace samostatných odborů, jíž je OSŽ členem, do tripartity. „Všechno to se nám podařilo proto, že jsme to vzali do vlastních rukou a nespoléhali jsme na to, co nám kdo slíbí," řekl Bc. Pejša. Předseda OSŽ se dále krátce zmínil i o současných problémech, které OSŽ řeší ve snaze udržet co nejlepší pracovní a sociální podmínky pro své členy. „To se nám bude dařit jen, pokud budeme jednotní a soudržní," zdůraznil Jaroslav Pejša.
Prezident Federace strojvůdců Jindřich Hlas ve svém krátkém vystoupení řekl, že si cení dobrých vztahů mezi OSŽ a FS, neboť vždy tomu tak nebylo. „Pokud budeme bojovat mezi sebou, nebudeme mít sílu na to, abychom bojovali se zaměstnavatelem," řekl J. Hlas a popřál všem členům OSŽ, aby povolání železničář opět získalo svoji někdejší vážnost.
Shromáždění přijel pozdravit i předseda OZŽ (Odborové združenie železničiarov) Mgr. František Zaparanik spolu se svými dvěma místopředsedy – Ing. Darinou Fabuľovou a Bc. Ľudevítem Miklošem. František Zaparanik ocenil práci OSŽ v uplynulých 25 letech a popřál všem hodně zdaru do dalších let. „Cením si dobré vzájemné spolupráce OSŽ a OZŽ a věřím, že bude pokračovat i nadále, abychom mohli zužitkovat zkušenosti, které si vzájemně předáváme," řekl František Zaparanik.
Předseda Republikové rady seniorů Kurt Mužík uvedl, že si cení toho, že OSŽ fandí seniorům, což v dnešní době není úplně běžné. Vzpomněl na své začátky v odborech a ocenil, čeho se OSŽ za 25 let podařilo dosáhnout, ať již šlo o zachování zaměstnanosti, vyjednání dobrých kolektivních smluv, pojištění zaměstnanců či další benefity. „Dvacet pět let je v lidském životě málo, v životě organizace však hodně," řekl Kurt Mužík na závěr svého vystoupení. „Jsem rád, že se OSŽ svých úkolů zhostilo dobře a přeji všem, abyste spolu oslavili i 50. výročí," dodal.
Jménem svým i jménem generálního ředitele SŽDC pozdravil účastníky oslav ředitel personálního odboru SŽDC Ing. Pavel Koucký. „Je to výročí zkušené organizace, která dokáže formulovat své požadavky a vyžadovat jejich plnění," uvedl Ing. Koucký a krátce informoval o aktuálním dění v SŽDC, které vzhledem ke vzrůstající investiční činnosti znovu po letech nabírá nové pracovníky.
Zasedání pozdravil i bývalý dlouholetý funkcionář OSŽ Václav Pech. Poznamenal mimo jiné, že v době, kdy byl ve funkci, se udělalo pro členy OSŽ hodně, ale nedá se to srovnat s tím, co musí zvládnout současné vedení. Toto úsilí je třeba podle jeho slov velmi ocenit.
Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 215 hostů a žádný gestor