OBZOR ke stažení

Klasický scénář a tradiční body mělo na programu úterní (9. 2. 2016) jednání představenstva OSŽ, které řídil předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. V rámci kontroly plnění úkolů zazněla mimo jiné i předběžná informace o společném projektu „Participace na společném projektu ETF a CER - Propagace zaměstnanosti a kvality práce na železnici v Evropě. Atraktivita zaměstnání na železnici“, jehož se OSŽ účastní. „Podle předběžných závěrů máme nejspokojenější zaměstnance v Evropě - vyhovuje jim pracovní doba, ani nemají pocit, že by byli v práci stresováni. Naopak nejméně spokojení jsou Němci a Francouzi,“ informovala PhDr. Helena Romanova, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ.

Informace ze zásadních jednání se tentokrát týkaly především tří záležitostí: arbitráže se Škodou Plzeň, převodu budov z ČD na SŽDC a nákupu železničních kolejových vozidel přes SŽDC. Obecně lze říct, že ke všem třem tématům zaujímá OSŽ zdrženlivý až odmítavý postoj. „Nákup vozidel přes SŽDC považujeme za nesmysl,“ prohlásil Vladislav Vokoun s tím, že podobný názor má on osobně i na arbitráž se Škodou Plzeň. „Její přístup k ČD je prozatím naprosto skandální, to se ani jinak nazvat nedá. A stejně konzistentní jsme i v otázce převodu budov na SŽDC – pokud nedojde k zásadním změnám, tak ani v tomto případě nezvedneme pro převod ruku. Řídící výbor minulý týden rozhodl tak, jak jsme ostatně předpokládali!“ dodal rezolutně.
Předseda PV OSŽ ČD Cargo a místopředseda OSŽ Radek Nekola poté hovořil o školeních k PKS 2016, kterých se zúčastnilo bezmála 500 účastníků. Zmínil i kladný hospodářský výsledek za rok 2015 („Prosinec dopadl nad očekávání.“), a dále se zmínil o jednání Dozorčí rady, kde se bude mimo jiné projednávat dokument řešící další možnosti financování kolejových vozidel u společnosti ČD Cargo („Rozumím tomu, že skupina ČD má dluh a že další zadlužování není možné, nicméně Cargo potřebuje investovat.“), či výběrové řízení na nákup interoperabilních lokomotiv. „Včera jsem se zúčastnil výběrového řízení a byla vybrána společnost, která by měla dodat nové lokomotivy pro expanzi naší společnosti na evropském trhu,“ dodal.
V další části jednání informoval místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý o školeních OSŽ k PKS SŽDC 2016-2017 (poslední se koná ve čtvrtek 11. 2. v Brně) a o pokračujících pracích na zprovoznění CDP Praha. „Zrovna dnes (9. 2.) se začínají na cvičném sále zaškolovat první zaměstnanci,“ uvedl.
O zasedání pracovního týmu pro veřejnou správu poté mluvil místopředseda OSŽ Miroslav Novotný. „V současné době probíhá hodnocení zaměstnanců podle služebního zákona, aby to odpovídalo evropským trendům – každý státní zaměstnanec nově podléhá pravidelnému služebnímu hodnocení,“ uvedl s tím, že v současnosti ale není dost zájemců o práci státního zaměstnance. Ve svém projevu mimo jiné zmínil i spolupráci se Sdružením nájemníků (SON), kterou označil za „velmi prospěšnou“ (OSŽ bude ve spolupráci se SON pokračovat i v tomto roce), a také o personálních změnách ve společnosti OHL ŽS (14. 1. 2016 byl po 22 letech z funkce předsedy představenstva odvolán Ing. Michal Štefl, který ale nadále zůstává členem Dozorčí rady společnosti).
Z dalších bodů jednání teď telegraficky: Představenstvo projednalo (a schválilo) návrh rozpočtu OSŽ na rok 2016, dále návrh školení OSŽ na první pololetí roku 2016 (představenstvo schválilo termínový plán školení OSŽ), návrh zahraniční pracovní cesty na zasedání sekce ETF a na Závěrečnou konferenci k projektu Atraktivita práce na železnici či Kalendář sportovních soutěží železničářů (představenstvo vzalo na vědomí kalendáře sportovních akcí na rok 2016 a schválilo návrh sportovních soutěží u nedrážních). Představenstvo rovněž vzalo na vědomí kalendáře akcí FISAIC na rok 2016 a schválilo návrh výpravy na květnové Mezinárodní mistrovství USIC v přespolním běhu v Dánsku. A také schválilo předložený návrh na vedoucí výprav na mezinárodní sportovní akce v roce 2016.
Vladislav Vokoun v závěru referoval o informativní schůzce k projektu „Psychosociální rizika na železnici“, která se konala minulý týden ve čtvrtek 4. 2. 2016 v Budapešti a které se spolu radkem Nekolou zúčastnil. „Jedná se o dvouletý projekt za účasti čtyř zemí: Česka, Maďarska, Rumunska a Srbska,“ uvedl. (představenstvo pověřilo Vladislava Vokouna a Radka Nekolu účastí na dalším jednání k tomuto projektu a uložilo mu, aby na dalším jednání představenstva o tomto projektu podrobněji informoval). Radek Nekola se pak zmínil o žádosti Zbyňka Svobody z Ústí nad Labem, který OSŽ (představenstvo) požádal o podporu při volební kampani v rámci podzimních krajských voleb 2016. Představenstvo OSŽ Zbyňku Svobodovi přislíbilo mediální i materiální pomoc a pověřilo Radka Nekolu další spoluprací s tímto kandidátem do krajských voleb s cílem tuto spolupráci dále konkretizovat.
Závěr jednání patřil informacím předsedy Revizní komise OSŽ Pavla Fraňka (mimo jiné o kontrolách hospodaření u ZO OSŽ) a místopředsedy OSŽ Radka Nekoly o založení (ve spolupráci s dlouholetým funkcionářem OSŽ Zdeňkem Bradou) nové ZO ve společnosti Litvínov-Doprava, kde vznikla nová základní organizace čítající 85 členů. „Jsem tomu rád, podobnou organizaci chtějí založit i na Metransu,“ poznamenal k tomu Radek Nekola s tím, že je příjemné zjištění, že odborové organizace pod křídly OSŽ vznikají i ve společnostech, „které vytvářejí nepřiměřený tlak na trhu práce“. „A to je pro nás dobré,“ uzavřel.
Michael Mareš

 

Právě přítomno: 237 hostů a žádný gestor