První letošní zasedání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ se uskutečnilo za řízení předsedy RRS Kurta Mužíka v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 24. ledna a jeho hlavním bodem programu byl letošní sjezd OSŽ, na nějž se senioři OSŽ chtějí řádně a včas připravit. Hostem celého jednání byl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Ten v úvodu zrekapituloval hlavní události posledních týdnů na železnici; hovořil mimo jiné o nesmyslné snaze ministerstva dopravy zavést tzv. „vlakopůjčovnu“, která naštěstí byla – i díky aktivitě OSŽ - zažehnána.

Zmínil se i o tom, že poslanecká sněmovna bude projednávat poslanecký návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která by měla vyřešit účast Českých drah ve veřejných soutěžích, a také o tzv. IV. železničním balíčku, který se týká liberalizace na železnici. „O bezbřehé liberalizaci se nyní už nebude jednat v Bruselu, ale u nás, na půdě parlamentu i v krajích,“ řekl Bc. Pejša a dodal, že v souvislosti s tím se zřekne své kandidatury na funkci viceprezidenta ETF (mezinárodní sdružení evropských odborů na železnici), protože podle jeho slov je třeba se soustředit na práci v tuzemsku.
Předseda OSŽ se dále věnoval postavení seniorů v OSŽ. Senioři, jak uvedl, svými 13 tisíci členy tvoří nezanedbatelnou část členské základny OSŽ. „Snahy zbavit seniory OSŽ volebního práva na sjezdu jsou zcestné,“ zdůraznil Bc. Pejša a připomněl, že to byli právě senioři, z jejichž členských příspěvků se vytvořil základ majetku OSŽ. Senioři by měli podle jeho slov mít také nárok na výhodné využívání rekreačních zařízení OSŽ, neboť právě díky jejich příspěvkům byla tato zařízení postavena.
Jak již bylo řečeno v úvodu, hlavním cílem RRS bylo pokročit v přípravě na VII. sjezd OSŽ. Členové RRS dostali v tištěné podobě návrhy dokumentů pro konferenci seniorů, která se uskuteční 20. 6. 2017 v České Třebové. Zároveň byli vyzváni k brzkému zaslání svých připomínek tak, aby mohlo být před konferencí vše včas připraveno.
Předseda RRS Kurt Mužík prezentoval návrh založit Regionální rady seniorů, které by měly zlepšit kontakt s jednotlivými kluby seniorů OSŽ. Jak vyplynulo z diskuse, v některých oblastech je práce s regionálními kluby na velmi dobré úrovni (Ostravsko), jinde naráží na nezájem těchto klubů či příslušných závodních výborů (Liberecko).
RRS se dále zabývala řadou organizačních záležitostí, jako je výběr delegátů na konferenci seniorů OSŽ či nominace 15 zástupců RRS na sjezd Rady seniorů ČR. RRS navrhla předsedu OSŽ Bc. Pejšu na člena Revizní komise Rady seniorů České republiky. V této souvislosti opět zazněly připomínky k tomu, že veřejnost často zaměňuje Republikovou radu seniorů OSŽ a Radu seniorů ČR, která sdružuje seniorské organizace a kluby důchodců z celé ČR (bez ohledu na profesní či odborovou příslušnost).
Republiková rada seniorů OSŽ dále po diskusi doporučila konferenci seniorů OSŽ nominovat na předsedu OSŽ v dalším volebním období Bc. Jaroslava Pejšu. Ten kandidaturu přijal. V odpoledních hodinách pokračovalo jednání informacemi jednotlivých členů RRS o aktivitách klubů seniorů.
Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 186 hostů a žádný gestor