OBZOR ke stažení

Letos poprvé, ve středu 25. ledna 2017, zasedlo Ústředí OSŽ, nejvyšší orgán mezi sjezdy. Podstatná část programu byla tentokrát pochopitelně věnována letošnímu VII. sjezdu OSŽ. Řeč totiž byla o práci předsjezdových komisí, které již zahájily, nebo v nejbližších dnech zahájí svoji činnost (organizační komise a přípravný výbor již fungují, po skončení jednání Ústředí OSŽ se ve středu 25. ledna odpoledne sešla i komise pro strukturu).

První informace k chystanému sjezdu v letošním roce tak Ústředí OSŽ předložil předseda organizační komise Antonín Leitgeb: „Místo konání sjezdu je velmi reprezentativní (Hotel Clarion v Ostravě), kde nám vyšli vstříc, a to jak s nabídkou služeb, tak i prostor. Po stránce techniky i zázemí by to mohlo klapnut,“ konstatoval Antonín Leitgeb. Mluvilo se i o případných kandidátech na předsedu OSŽ. Ve středu 11. 1. 2017 navrhl Podnikový výbor (PV) OSŽ při ČD Vladislava Vokouna (předseda PV OSŽ při ČD a první místopředseda OSŽ) jako kandidáta na předsedu OSŽ (ten kandidaturu přijal), v úterý 24. 1. 2017 pak Republiková rada seniorů OSŽ doporučila konferenci seniorů OSŽ nominovat na předsedu OSŽ v dalším volebním období Bc. Jaroslava Pejšu (i ten kandidaturu přijal, což potvrdil i osobně na jednání Ústředí OSŽ).
Informace ze zásadních jednání se týkaly jak minulého (lednového - 16. 1.) pléna tripartity, tak i chystané únorové (20. 2.) tripartity, kde má být kromě otevírání trhu (Vokoun: „ČD již zareagovaly a napsaly svoje námitky proti otevírání trhu.“) na programu i stav SŽDC po převodu budov.
V rámci informací ze zásadních jednání z tripartity zaznělo i to, že stát se zřejmě zatím nevzdal myšlenky vybudovat jakési alternativní „státní depo“ (coby konkurenta Českým drahám?) a že stále není jasné, jak bude využito 8 miliard korun státních dotací na nákup kolejových vozidel. „Mohou vymýšlet cokoliv, ale ty peníze byly určeny na nákup nových kolejových vozidel, a buď je koupí objednatel (stát/kraj), nebo dopravci,“ konstatoval Vladislav Vokoun a dodal: „Ministerstvo dopravy tady všechny masírovalo, že prakticky jediná smysluplná varianta je, že vozidla koupí objednatel, čili ministerstvo dopravy, protože je nejlepší. A je to i zásluha OSŽ, že se od této nebezpečné a nedomyšlené varianty tzv. státní ´vlakopůjčovny´ upustilo.“ To však v žádném případě podle Vladislava Vokouna neznamená, že OSŽ nepodporuje možnost využití fondů EU na nákup nových kolejových vozidel. „Jsme nadále přesvědčeni, že by tato vozidla měli vlastnit dopravci,“ zdůraznil.
Vladislav Vokoun v této souvislosti informoval i o tzv. povinných službách, které bude muset národní dopravce, jako dominantní dopravce, od 1. 4. 2017 povinně poskytovat malým dopravcům (jako například čerpací stanice či fekální koleje). „Otevírání trhu je nekonečný boj,“ lakonicky to Vladislav Vokoun okomentoval.
Po přestávce dal Mgr. Martin Malý (místopředseda OSŽ), který jednání řídil (na snímku), slovo Miroslavu Novotnému, místopředsedovi OSŽ a předsedovi Nedrážního republikového výboru (NeRV), který především informoval o jednáních u dvou největších stavebních firem (OHL ŽS Brno a Skanska), kde mají problém sehnat kvalitní pracovníky. „MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) sice připravilo program, který umožňuje rychlejší přísun pracovníků z Ukrajiny, ale skutečnost je taková, že ti kvalifikovanější směřují dál na západ a tady zůstávají jen ti méně kvalitní, což se ale nehodí stavebním firmám. Právě v současné době, kdy se otevírají stavby, chybí kvalifikovaná pracovní síla a firmy si přetahují nejen zaměstnance (Swietelsky versus Strabag), ale i celá střediska,“ uvedl Miroslav Novotný s tím, že některé stavební firmy odmítají přijmout zaměstnance, kteří chtějí být (organizováni) v odborech – takový uchazeč je z výběrového řízení prý dokonce vyloučen (Adolf Hradílek: „Ale například v sousedním Německu, ve firmách nad dvacet zaměstnanců, naopak musí být odbory!“). Miroslav Novotný se dále telegraficky zmínil o situaci v AŽD („Nejsou zakázky, zaměstnanci jsou na 60 % mzdy doma.“) i o výchově mladých učňů: „OSŽ by mělo podpořit učňovské školství!“
Poté člen Ústředí OSŽ Petr Kubička mluvil o situaci ve společnosti ČD Cargo (místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola se spolu s tajemnicí PV OSŽ ČD Cargo z důvodu souběžného semináře z jednání Ústředí OSŽ omluvili), například referoval o hektickém konci roku, o jednotlivých vozových zásilkách, či o novém komerčním produktu pro zaměstnance (In Kartě). „Pro nás je pozitivní, že vedení stále počítá s jednotlivými vozovými zásilkami.“
Závěr bloku „Informace ze zásadních jednání“ patřil SŽDC. Mgr. Martin Malý informoval, že letos se v SŽDC rozhodli aktivy ke změnám v PKS nepořádat, naopak však uspořádali školení k PKS SŽDC pro zástupce SONu, kteří v polovině minulého roku k SŽDC přešli od Českých drah, ale PKS SŽDC se na ně vztahuje až od 1. ledna 2017. A také zmínil některé současné aktivity ve společnosti (jako například, že na úrovni OŘ mají být vytipována zatížená pracoviště pro přiznání vyšší výkonové odměny), kupříkladu i fakt, že na SŽDC zatím nebyla uzavřena smlouva s dodavateli kondičních pobytů. V diskusi padla i zmínka, že může dojít ke kolapsu dopravy z důvodu nedostatku výpravčích (Zajíček: „Pro mladé lidi je to malá perspektiva – vidina, že budou dojíždět na CDP, asi není tou správnou motivací pro práci u SŽDC.“) a také padl návrh na zkrácení kurzů u výpravčích.
V další části pak členové Ústředí OSŽ vzali na vědomí zprávu o předběžných výsledcích hospodaření OSŽ za rok 2016, schválili návrh evidenčního listu ZO OSŽ k 31. 1. 2017 (tiskopis), projednali návrh vzdělávacích aktivit na I. pololetí 2017 (školení na PC a odborná školení pro členy ZV ZO OSŽ), vyslechli zprávu předsedy Revizní komise OSŽ Pavla Fraňka a člena Správní rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra Bc. Petra Tomana, který mimo jiné členy Ústředí OSŽ informoval o ukončení činnosti pracovní komise pro LOP (léčebné ozdravné pobyty) dětí u moře z důvodu, že ČD travel nesplňuje podmínky zadavatele výběrového řízení.
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 539 hostů a žádný gestor