V úterý 13. června 2017 se konalo ve školicím zařízení CZ LOKO v České Třebové jednání konference Nedrážních základních organizací OSŽ za účasti místopředsedy Odborového sdružení železničářů Mgr. Martina Malého a vedoucího oddělení ESO-Ú JUDr. Petra Večeře. Přítomna byla rovněž členka revizní komise OSŽ Milena Onderková. Místopředseda OSŽ a předseda NeRV (Nedrážní republikový výbor) Miroslav Novotný v úvodním projevu (na snímku) vyhodnotil činnost organizací spadajících pod nedrážní výbor od konání VI. sjezdu OSŽ do současnosti.

Zdůraznil především potřebu kvalitního kolektivního vyjednávání, neboť ve většině společností sílí tlak na zaměstnance, aby bylo odborové hnutí ve své činnosti oklešťováno, popřípadě přímo eliminováno, a nemohlo prosazovat oprávněné požadavky zaměstnanců. Nejedná se pouze o finanční podmínky, snad nejvýznamnější roli hraje zajišťování bezpečnosti práce a kvalitní sociální zázemí.
Miroslav Novotný vyzvedl potřebu dodržovat Stanovy OSŽ a další vnitřní předpisy. Některé problémy se však dosud nepodařilo dořešit a tak zůstává ještě řada nezodpovězených otázek. K těmto otázkám se vrátíme na stránkách internetového magazínu NeRV Nedrážní Obzor.
Konference nedrážních základních organizací OSŽ měla především volební charakter, který se týkal jeho vedení. Do čela výboru a současně na funkci místopředsedy OSŽ kandidovali Bc. Renata Dousková a Luděk Šebrle. Tajným hlasováním byla zvolena Bc. Renata Dousková. Konference tak nastolila nový směr působnosti nedrážních organizací jako přípravu na konání VII. sjezdu Odborového sdružení železničářů.

Bc. Dousková poděkovala delegátům konference za důvěru, i za to, že svým volebním rozhodnutím tlumočili vůli téměř celé členské základny Nedrážního republikového výboru OSŽ. Vždyť po součtu volebních lístků získala současná tajemnice NeRV 82 procenta hlasů. Ve svém vystoupení deklarovala, že vyvine maximální snahu k prosazování odborových požadavků, a to na všech úrovních. Jako kandidáti do Ústředí OSŽ byli schváleni Karel Šimáček z AŽD Praha, s. r. o, závod Brno, Pavel Štiller z Legios, a. s., a Miroslav Novotný, místopředseda OSŽ a předseda NeRV OSŽ, a Bc. Renata Dousková, tajemnice NeRV OSŽ, náhradníky jsou Oldřich Sobol, OHL ŽS, a. s., a MUDr. Gabriela Ritterová, DZ, poliklinika Olomouc. Na základě vyjádření JUDr. Petra Večeře konference nedrážních základních organizací OSŽ stáhla z jednání jeho kandidaturu na předsedu OSŽ a schválila návrh, aby delegáti KNZO na VII. Sjezdu OSŽ volili podle vlastního uvážení.
Milan Sedlák, snímek Jan Buchta
 

Právě přítomno: 167 hostů a žádný gestor